Lnus interessepolitiske arbeid
Download
1 / 37

LNUs interessepolitiske arbeid - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

LNUs interessepolitiske arbeid. Interessepolitikk. LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: Grunnstøtte Frifond Ikke-økonomiske rammebetingelser: Ubyråkratiske ordninger.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LNUs interessepolitiske arbeid' - rusk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Interessepolitikk
Interessepolitikk

 • LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene.

 • Økonomiske rammebetingelser:

  • Grunnstøtte

  • Frifond

 • Ikke-økonomiske rammebetingelser:

  • Ubyråkratiske ordninger


Interessepolitiske saker lnu jobber med
Interessepolitiske saker LNU jobber med

 • Grunnstøtten til organisasjonene

 • Frivillighetsregister

 • Momskompensasjon

 • Andre saker

  • Politiattest for voksne som skal ha oppgaver knyttet til barn

  • Debatten rundt frivillighet


Grunnst tte
Grunnstøtte

 • Det kom nytt regelverk for grunnstøtten i november

 • Ny modell:

  • Grunnpoeng for medlemmer, lokallag og kurs

  • Bonuspoeng for selvstendighet, medlemmer under 26 år i medlemsmassen og sentralstyret og likestilling i sentralstyret

 • Viktig å nå se på implementeringen av regelverket og hvilke utslag det gir, og å jobbe for eventuelle justeringer i regelverket så det blir bedre tilpasset organisasjonene


Frivillighetsregister
Frivillighetsregister

 • Det skal opprettes et eget frivillighetsregister i Brønnøysundsregisteret

 • Dette skal være et register tilpasset frivilligheten, der all informasjon kan samles og hentes

 • Det skal være i virksomhet fra 01. januar 2009

 • Det er ennå ikke helt klart hvordan det skal finansieres

 • LNU jobber for at det skal bli fullfinansiert av staten så organisasjonene slipper egenandeler


Momskompensasjon
Momskompensasjon

 • Finansdepartementet satte ned et utvalg for å se på ulike ordninger for moms i kulturfeltet, som kom med sin innstilling i februar

 • Moms for frivillig sektor var en del av denne debatten

 • Frivillige organisasjoner kan i dag få refusert utgiftene til deler av tjenestemomsen

 • Frivillighet Norge jobber for at frivillig sektor skal få refusert all moms

 • For LNU er det viktig at dette blir en ubyråkratisk ordning som alle organisasjoner kan ta del i


Statsbudsjettet
Statsbudsjettet

 • LNU jobber for å bedre barne- og ungdomsorganisasjonenes økonomiske rammebetingelser i statsbudsjettene

 • De to viktigste er grunnstøtten og Frifond

 • I fjor økte Frifond med 4,4 millioner, og grunnstøtten med 9,4 millioner


Internasjonalt arbeid
Internasjonalt arbeid

 • Sikre og styrke barn og unges deltakelse

 • Utvikle verden gjennom deltakelse

 • Utvikle demokratiet

 • Mangfold


Deltakelse og medvirkning
Deltakelse og medvirkning

 • Saker som berører barn og unge

 • Særskilt satsning på barn og unge i utviklingssamarbeid

 • UN-Habitat - ”Opportunities fund for urban youth led development”


Internasjonal representasjon
Internasjonal representasjon

 • Co-Management strukturer:

  • Nordisk Ministerråd

  • Europarådet

 • Representasjon i FN

  • Generalforsamlingen

  • UN-Habitat

  • UNESCO

  • Kommisjonsmøter


Hvordan delta i det interessepolitiske arbeidet
Hvordan delta i det interessepolitiske arbeidet?

 • Muligheter for å påvirke LNUs prioriteringsområder og meninger gjennom den politiske prosessen i LNU:

 • Barne- og ungdomstinget

  • Vedtar hvert år et program for LNU og ulike resolusjoner

 • Lederkonferansen

  • Diskuterer viktige interessepolitiske saker

 • Styret

  • Har det overordnete ansvaret gjennom året

 • Arbeidsgruppene

  • Diskuterer interessepolitiske saker før de skal opp i styret

 • Følg med på hva som skjer interessepolitisk gjennom smånytt, internasjonalt nyhetsbrev, politisk nyhetsbrev, og www.lnu.no. Meld deg på nyhetsbrev på www.lnu.no!


Hvordan kan lnu hjelpe dere
Hvordan kan LNU hjelpe dere?

 • Lobbykurs og internasjonalt lobbykurs

 • Ta kontakt hvis det er en sak som angår mange barne- og ungdomsorganisasjoner dere mener LNU bør ta tak i!

 • Ta kontakt hvis dere har et interessepolitisk problem dere trenger hjelp med!

 • Vi jobber for sakene som er felles for organisasjonene, så dere kan konsentrere dere om kjernevirksomheten deres


Kompetanse til drive en organisasjon

Kompetanse til å drive en organisasjon

LNUs kurs- og kompetansetilbud


Lnus organisasjonsskole
LNUs organisasjonsskole

 • Hva trenger dere kunnskap om?

  • Administrasjon og ledelse

  • Informasjonsarbeid og jobbe for sine interesser

  • Kunnskap om å bygge og utvikle en organisasjon


Her f r du
Her får du...

 • Faglige innledninger av eksperter

 • Praktiske oppgaver

 • Møte andre organisasjoner

 • Utveksle erfaringer


Administrasjon og ledelse
Administrasjon og ledelse

 • Innføring i budsjett, regnskap og økonomi

 • Økonomistyring i frivillige organisasjoner

 • Prosjektledelse i frivillige organisasjoner

 • Ordstyrerkurs

 • Styrets økonomiske ansvar og arbeidsgiverrollen

 • Rekruttering av medarbeidere, kontraker ig arbeidsrettslige tema

 • Personalledelse

 • Helse, miljø og sikkerhet


Studiepoeng i prosjektledelse
Studiepoeng i prosjektledelse

 • Prosjektledelse i frivillige organisasjoner

 • 10 studiepoeng høsten 2008

 • Samarbeid med Høgskolen i Oslo

 • Følg kursene i prosjektledelse

 • Kombiner studiet med prosjektarbeid i organisasjonen

 • Søknadsfrist til LNU 1. september


Informasjonsarbeid
Informasjonsarbeid

 • Mediearbeid

 • Nettredaktøren

 • Nettkommunikasjon

 • Informasjonskampanjer om internasjonale spørsmål


Interessepolitikk1
Interessepolitikk

 • Lobbykurs for ledere

 • Lobbykurs for alle

 • Internasjonalt lobbykurs


Organisasjonsutvikling
Organisasjonsutvikling

 • Kommunikasjon i internasjonalt samarbeid

 • Organisasjonsarbeid i konfliktområder

 • Metoder av evaluering av internasjonalt samarbeid

 • Åpne og inkluderende organisasjoner

 • Valgkomitéarbeid

 • Kreativ problemløsning


L n en lnu konsulent
Lån en LNU-konsulent

 • Målgruppe: Sentrale organisasjonsarrangement

 • Ansatte og styremedlemmer med masse organisasjonserfaring

 • Lån oss til oppdrag i hele landetSt tte til strekke seg
Støtte til å strekke seg

LNU har tre typer støtteordninger:

 • Organisasjonsutvikling gjennom internasjonalt arbeid

 • Organisasjonsutvikling gjennom nye måter å jobbe på

 • Organisasjonsutvikling gjennom lokal aktivitet


Utvikling gjennom internasjonalt arbeid

”Internasjonalt engasjement skaper vekst i organisasjonen”

Per Olav Løkstad, generalsekretær Norges KFUK-KFUM-speidere,

om prosjektet støttet av Demokratimidlene

Utvikling gjennom internasjonalt arbeid


Utvikling gjennom internasjonalt arbeid1
Utvikling gjennom internasjonalt arbeid organisasjonen”

Støtteordninger for prosjektsamarbeid:

 • Demokratimidlene

 • Ungdomsbevilgningen Nord/Sør

 • LNU Utveksling

  Støtteordninger for informasjonsarbeid:

 • Informasjonsstøtta Nord/Sør


Internasjonalt prosjektsamarbeid
Internasjonalt prosjektsamarbeid organisasjonen”

Formål:

 • Kapasitetsbygging gjennom gjensidig prosjektsamarbeid

  Eksempler:

 • Unge Høyre: ledertrening i samarbeid med partnerorganisasjon i Georgia

 • Det norske misjonsforbunds ungdom: samarbeid med partner i Colombia

 • Spire: samarbeid med nettverk i Malawi


Internasjonalt prosjektsamarbeid1
Internasjonalt prosjektsamarbeid organisasjonen”

 • Demokratimidlene: samarbeid med en eller flere organisasjoner i Øst-Europa, Kaukasus eller på Balkan

 • Ungdomsbevilgningen Nord/Sør: samarbeid med en eller flere organisasjoner i Afrika, Latin-Amerika eller Asia

 • LNU Utveksling: lengre utveksling på 3 - 10 måneder med partner i Afrika, Latin-Amerika, Asia, Kaukasus eller på Balkan.


Informasjonsst tta nord s r
Informasjonsstøtta Nord/Sør organisasjonen”

Formål:

 • Å øke engasjementet og kunnskapen om Nord/Sør-spørsmål blant barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge

  Eksempler på prosjekter:

 • Framfylkingen: kampanje mot barnearbeid

 • KrFU: sommerkampanje på festivaler om klima og miljøvennlig forbruk

 • Norges Unge Katolikker: Informasjonsprosjekt og seminar om situasjonen for unge flyktninger


Utvikling gjennom nye m ter jobbe p
Utvikling gjennom nye måter å jobbe på organisasjonen”

”Vi har fått gode erfaringer, kompetanse og nettverk som vi kommer til å bruke videre”

Ida M. Holmin, prosjektleder Noregs Ungdomslag om et prosjekt støttet av Kulturmidlene


Utvikling gjennom nye m ter jobbe p1
Utvikling gjennom nye måter å jobbe på organisasjonen”

Støtteordninger:

 • Kulturmidlene

 • Mangfold og inkludering


Kulturmidlene
Kulturmidlene organisasjonen”

Formål:

 • Styrke og stimulere til kulturarbeid i frivillige organisasjoner

  Eksempler:

 • AFS Internasjonal utveksling: En kampanje om flerkulturell forståelse i Norge

 • Det norske misjonsforbunds ungdom: Kulturhistorisk bibelopplevelse

 • Norges bygdeungdomslag: ”På scenekanten” - et teater og revyprosjekt for økt fokus på sceneaktivitet i organisasjonen


Mangfold og inkludering
Mangfold og inkludering organisasjonen”

Formål:

 • Sette fokus på mangfold, holdninger og deltakelse

  Eksempler:

 • Norsk teaterråd: Teaterfestival med etnisk og kulturelt mangfold

 • Norsk Frilynt Ungdomsforbund: Mangfoldskurs i egen organisasjon

 • Norsk Folkehjelp Ungdom: Menneskebibliotek på NTNU


Utvikling gjennom lokal aktivitet

”Vi er helt avhengig av Frifond for å ha lokale ungdomsaktiviteter på ungdoms egne premisser”

Aleksander Vallestad, leder i Røde Kors Ungdom

Utvikling gjennom lokal aktivitet


Utvikling gjennom lokal aktivitet1
Utvikling gjennom lokal aktivitet ungdomsaktiviteter på ungdoms egne premisser”

Støtteordninger:

 • Frifond organisasjon

 • Frifond Film

 • Frifond TV


Frifond organisasjon
Frifond organisasjon ungdomsaktiviteter på ungdoms egne premisser”

Formål:

 • Å styrke den lokale aktiviteten i nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner

  Eksempler:

 • Norges Speiderforbund: Fridykkerkurs

 • Norges Bridgeforbund: Bridgeundervisning for barn

 • SAIH: Seminar om situasjonen i Kenya


Frifond film og frifond tv
Frifond Film og Frifond TV ungdomsaktiviteter på ungdoms egne premisser”

Formål:

 • Skal gi barn og unge mulighet til å utvikle og produsere film og TV i sitt eget lokalmiljø

 • Visning på Frikanalen

  Eksempler:

 • Bergen KrFU: støtte til dokumentar om asylsøkere

 • Agenda X: støtte til produksjonskurs/workshops for ungdom


Hvordan kan lnu hjelpe dere1
Hvordan kan LNU hjelpe dere? ungdomsaktiviteter på ungdoms egne premisser”

 • Brukervennlige støtteordninger

 • Veiledning gjennom hele prosjektfasen fra idé til rapport

 • Skape møteplasser for idé- og erfaringsutvekslinger mellom organisasjonene