iv zlot samorz d w uczniowskich szk podstawowych i gimnazj w n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IV ZLOT SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW PowerPoint Presentation
Download Presentation
IV ZLOT SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

play fullscreen
1 / 39
Download Presentation

IV ZLOT SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW - PowerPoint PPT Presentation

rusk
189 Views
Download Presentation

IV ZLOT SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IV ZLOT SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 18 marca 2013 roku www.zso7.katowice.pl

 2. „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni”

 3. HONOROWY PATRONAT NAD ZLOTEM OBJĘLI Minister Edukacji Narodowej – Krystyna Szumilas Śląski Kurator Oświaty – Stanisław Faber Prezydent Miasta Katowice – Piotr Uszok Przewodniczący Rady Miasta Katowice – Jerzy Forajter Organizatorzy iv zlotu samorządów uczniowskich Patroni medialni zlotu

 4. SAMORZĄD ZSO nr7 w KATOWICACH

 5. SAMORZĄD ZSO nr7 w KATOWICACH

 6. SWOJĄ OBECNOŚCIĄ ZASZCZYCILI NAS Posłanka na Sejm RP – Pani Ewa Kołodziej Poseł na Sejm RP – Pan Marek Plura Przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Pani Magdalena Boruc Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Przedszkolami, Szkołami i Placówkami – Pani Ewa Fiedziukiewicz Radny Miasta Katowice – Pan Józef Zawadzki Radny Miasta Katowice – Pan Wiesław Mrowiec Przewodniczący ZNP w Katowicach – Pan Jerzy Szmajda Radny Jednostki Pomocniczej nr 8 w Katowicach – Pan Adam Polczyk Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „ Załęska Hałda” – Pan Jerzy Karge Prezes Fundacji LEX CIVIS – Pani Ewa Dudkiewicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane – Adam Bogdanowicz Członek Rady Fundatorów Polska Fundacja Osób Słabosłyszących – Krzysztof Wostal Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – WychowawczegoPSOUU w Chorzowie – Pani Bożena Czajerek Dyrektor Zespołu Szkół w Łajskach – Pan Marek Tarwacki Dyrektor Gimnazjum nr 14 w Katowicach – Pani Dorota Serafin Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chorzowie – Pani Justyna Setera – Ratajczyk

 7. Szkoła Podstawowa nr 22 w Katowicach • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Myszkowie • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kołbucku • Szkoła Podstawowa nr 19 w Katowicach • Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach • Szkoła Podstawowa nr 31 w Katowicach • Szkoła Podstawowa nr 62 w Katowicach • Szkoła Podstawowa nr 3 w Bytomiu • Szkoła Podstawowa nr 22 w Katowicach • Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach • Szkoła Podstawowa nr 9 w Katowicach • Szkoła Podstawowa nr 2 w Czeladzi • Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach • Szkoła Podstawowa nr 51 w Bytomiu • Szkoła Podstawowa nr 17 w Katowicach • Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie • Szkoła Podstawowa w Gołkowicach • Szkoła Podstawowa nr 10 w Katowicach • Szkoła Podstawowa nr 4 w Rudzie Śląskiej • Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami integracyjnymi w Katowicach • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach • Szkoła Podstawowa nr 36 w Gliwicach • Szkoła Podstawowa nr 3 w Rudzie Śląskiej • Szkoła Podstawowa nr 5 w Mikołowie • Szkoła Podstawowa nr 46 w Bytomiu • Szkoła Podstawowa nr 1 w Katowicach • Szkoła Podstawowa w Łusławicach • Szkoła Podstawowa nr 8 w Żorach • Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach • Szkoła Podstawowa nr 44 w Bytomiu • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu • Szkoła Podstawowa nr 42 w Katowicach • Szkoła Podstawowa nr 59 w Katowicach • Szkoła Podstawowa nr 13 w Siemianowicach • Szkoła Podstawowa nr 5 w Tychach • Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach SZKOŁY PODSTAWOWE

 8. Gimnazjum nr 16 w Katowicach • Gimnazjum nr 3 w Piekarach Śląskich • Gimnazjum nr 1 w Katowicach • Gimnazjum nr 3 w Gliwicach • Gimnazjum nr 1 w Czeladzi • Gimnazjum w Gołkowicach • Gimnazjum nr 11 w Katowicach • Gimnazjum nr 3 w Katowicach • Gimnazjum nr 14 w Katowicach • \Gimnazjum nr 10 w Katowicach • Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach • Gimnazjum nr 4 w Katowicach • Gimnazjum w Świerklańcu • Gimnazjum „Omega” • Gimnazjum nr 23 w Katowicach • Gimnazjum nr 4 w Tychach • Gimnazjum STO w Katowicach • Gimnazjum nr 7 w Bytomiu • Gimnazjum nr 1 w Tarnowskich Górach • Gimnazjum w Siemoni • Gimnazjum nr 1 w Orzeszu • Gimnazjum nr 4 w Katowicach • Gimnazjum nr 15 w Katowicach • Gimnazjum w Niegowie • Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach • Gimnazjum nr 1 w Radlinie • Gimnazjum nr 1 w Bytomiu • Gimnazjum nr 29 w Zabrzu • Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach • ZSI nr 1 w Katowicach • Gimnazjum nr 6 w Katowicach GIMNAZJA

 9. POWITAŁ NAS WYSTĘP „TEATRU SZÓSTEGO DNIA” Z WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ w CHORZOWIE

 10. POWITANIE GOŚCI I UCZESTNIKÓW ZLOTU PRZEZ DYREKTORA ZSO NR 7 w KATOWICACH – PANIĄ TERESĘ LIBURSKĄ - ŁÓJ

 11. WYSTĄPIENIE POSŁA NA SEJM RP – PANA MARKA PLURY

 12. WYSTĄPIENIE PRZEDSTAWICIELA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PANI MAGDALENY BORUC

 13. WYSTĄPIENIE NACZELNIKA WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIASTA KATOWICE – PANI MAŁGORZATY MOROŃ TRZĘSIMIECH

 14. PREZENTACJA REALIZACJI PROJEKTU:„MIEJSKA DŻUNGLA w GIMNAZJUM nr 14 – WYGRYWA INTEGRACJA”

 15. PREZENTACJA REALIZACJI PROJEKTU:„MIEJSKA DŻUNGLA w GIMNAZJUM nr 14 – WYGRYWA INTEGRACJA”

 16. PRELEKCJA PROWADZONA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE – PAN ANDRZEJA BOGDANOWICZA

 17. PRELEKCJA: „PROBLEMY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OSÓB W PODESZŁYM WIEKU” – PANI EWA DUDKIEWICZ Z FUNDACJI LEX CIVIS

 18. PRELEKCJA DLA OPIEKUNÓW SAMORZĄDÓW – DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁAJSKACH MAREK TARWACKI

 19. WARSZTATY:ZAJĘCIA DOGOTERAPII

 20. WARSZTATY:ZAJĘCIA DOGOTERAPII

 21. WARSZTATY:ZAJĘCIA DOGOTERAPII

 22. WARSZTATY:ZAJĘCIA DOGOTERAPII

 23. WARSZTATY: „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

 24. WARSZTATY: „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

 25. WARSZTATY: „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

 26. WARSZTATY: „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

 27. WARSZTATY: „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

 28. WARSZTATY: „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

 29. WARSZTATY: „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

 30. WARSZTATY: „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

 31. WARSZTATY: „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

 32. WARSZTATY: „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

 33. WARSZTATYDOTYCZĄCE OSÓB NIEWIDOMYCH – PAN KRZYSZTOF WOSTAL

 34. WARSZTATYDOTYCZĄCE OSÓB NIEWIDOMYCH – PAN ANDRZEJ WOSTAL

 35. WARSZTATYDOTYCZĄCE OSÓB NIEWIDOMYCH – PAN KRZYSZTOF WOSTAL

 36. DO ZOBACZENIA ZA ROK !!!