Udvekslingsm de 5 oktober 2011
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

UDVEKSLINGSMØDE 5. OKTOBER 2011. Jørgen Helstrup International Koordinator. Dagens tekst. Studieophold Regler Økonomi Procedure. 1. Reglerne. Det siger reglerne ang. studieophold i udlandet: Bachelorstuderende kan tage et udvekslingsophold i deres 5. semester

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rune


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Udvekslingsm de 5 oktober 2011

UDVEKSLINGSMØDE 5. OKTOBER 2011

Jørgen Helstrup

International Koordinator


Dagens tekst
Dagens tekst

Studieophold

  • Regler

  • Økonomi

  • Procedure


1 reglerne
1. Reglerne

Det siger reglerne ang. studieophold i udlandet:

Bachelorstuderende kan tage et udvekslingsophold i

deres 5. semester

Kandidatstuderende kan tage enten et studieophold

eller et praktikophold i deres 7., 8. og i særlige tilfælde 9.

semester

Klare ufravigelige krav: opholdet skal kunne

meritoverføres til den danske uddannelse


Udvekslingsm de 5 oktober 2011

Altså: man tager ud, for at tage dét faglige indhold, som

man ellers skulle have fået, hvis man var blevet i DK

Bachelorstuderende: I skal altså overveje, hvilken

faglige optik jeres 5. semester skulle indeholde

Kandidatstuderende: I skal altså overveje hvilket studio,

I ville tilbringe udlandssemesteret på

Check med Jeres vejleder mhp. at afgøre om der er

særlige faglige kriterier, I skal kunne opfylde


2 konomi

2. Økonomi

Et ophold finansieres typisk af:

* SU – kræver at opholdet meritoverføres

* Erasmusstipendium (kun for de europæiske institutioner,

med hvem vi har en samarbejdsaftale)

* Opsparing

* The number 1 credit card!

(Dad!)

* Legater: husk det er tidskrævende at søge legater. Du kan

godt starte selvom du ikke er optaget på en institution.

* Der er ingen nem vej anden end hårdt arbejde.

* Du kan finde informationer om legater i aviser,

kommunale hjemmesider, opslag og på internettet (den

bedste ressource er: www.legatnet.dk ). HUSK! Hvis du

skal betale for oplysningerne er det oftest penge ud af

vinduet!!!!


2 konomi fortsat
2. Økonomi - fortsat

For de studerende, som søger uden for de lande som

deltager i det europæiske uddannelsessamarbejde

ERASMUS, er der yderligere en mulighed for økonomisk

støtte:

Arkitektskolens internationaliseringspulje, som man finder

flere oplysninger om på:

http://aarch.dk/35/17/studieophold_i_udlandet/stipendier/internationaliseringspuljen/


3 procedure

3. Procedure

Hvorfor

Hvor

Forudsætninger

Gode råd

Sådan ansøger du

Udvælgelse

Forhåndsgodkendelse


A hvorfor
a. Hvorfor

Det kan lyde underligt at skulle overveje, hvorfor man vil

ud.

Dårlige grunde kan være:

Træt af arkitektskolen

Trænger til et break væk fra kæresten

Flugt fra personlige eller familiære problemer

Trænger lige til et lille ferieakademisk ophold


B hvor
b. Hvor??

Overvej hvor du vil hen!

Overvejelserne kan bero på mange faktorer;

Akademiske (dem ka’ vi li’!!)

Personlige, som kan være:

Kæresten bor i Ouagadougou, so Burkina Faso here I

come!

Så langt væk fra dansk kultur som overhovedet muligt!!

Genopfriskning af særlige sproglige kompetencer

Nysgerrighed efter at opleve en særlig kulturel personlig

arv


C foruds tninger
c. Forudsætninger

Der kan være særlige forudsætninger, som sætter en

begrænsning for, hvor du kan komme hen;

Sproglige;

Det nytter ikke at tage til Litauen, hvis der alene

undervises på litauisk!

Faglige;

Hvis du planlægger at læse på Kulturarv, så skal

fagligheden udenlands også understøtte dette! Enkelte

aftaler er forbeholdt kandidatstuderende (SCI-Arc, USA)

Økonomiske;

Er opholdet realistisk økonomisk set??


D gode r d
d. Gode råd

I overvejelserne om hvor du vil søge hen, kan det være en

hjælp at tale med sin vejleder. Denne kan via sit faglige

kendskab give gode råd mht. hvilke institutioner

udenlands, som kunne være interessante.

Ud over de personlige præferencer, kan du dermed også få

et godt fagligt perspektiv.


E s dan ans ger du
e. Sådan ansøger du

Senest fredag d. 5. december kl. 12.00 skal jeg have

følgende:

En 1-2 siders ansøgning, indeholdende:

Motivation for at rejse ud

Lidt om dig selv, og hvad du har lavet

Du må angive op til 3 alternativer mht. destination

Holde et portfolio klar til afsending – der kan bliver brug

for det, hvis der er flere ansøgere til pladsen. Skal kunne

behandles elektronisk!!

Det vigtigste for mig: at vi vælger studerende som vil

være gode ambassadører for Arkitektskolen Aarhus og

Danmark


F udv lgelse
f. Udvælgelse

Udvælgelsen foretages af mig og studienævnets formand

- og foretages blandt andet på baggrund af:

* En helhedsvurdering af ansøgningen samt de karakterer

der indtil videre er opnået.

* Hvis der er flere ansøgere til samme sted, indkaldes

portfolio, som herefter indgår i vurderingen

Har man ikke fået nogen af sine præferencer opfyldt, kan

en eftertildeling godt finde sted.


G efter udv lgelsen
g. Efter udvælgelsen

Når de kandidatstuderende er udvalgt, vil de blive bedt om

at lave en forhåndsgodkendelse af de påtænkte

udlandsophold.

Forhåndsgodkendelsen er din garanti for, at et succesfuldt

ophold nu også overføres til uddannelsen.

Ingen forhåndsgodkendelse = intet udlandsophold

Du finder forhåndsgodkendelsen her:

http://aarch.dk/fileadmin/filer/Karin_Thomsen/Studiekontoret/Ny_hjemmeside/Forhaandsgodkendelse-web.doc.pdf


Husk nu
HUSK NU!

Et udlandsophold kan også foregå i de Nordiske lande,

hvor det faglige niveau er højt, og hvor der er tradition for

gode betingelser for internationale studerende.


4 selvarrangerede ophold
4. Selvarrangerede ophold

Hvis du har lyst til at rejse til en institution, som vi ikke

har en udvekslingsaftale med, er det som udgangspunkt

altid muligt.

Forskellen mellem et udvekslingsophold og et

selvarrangeret et, er typisk at deadlines ligger lidt

tidligere, og du skal betale for undervisningen.

Man er ALTID velkommen til at kontakte mig, hvis man vil

have råd og vejledning til denne type ophold!!


S husk
Så husk:

Ansøgningsfrist er den første mandag i December.

Bemærk at jeg er væk fra skolen i uge 47 og 48 – dvs. de

2 uger, som støder op til ansøgningsfristen. Jeg vil her kun

sporadisk have adgang til e-mail.

Har I derfor spørgsmål som kræver min tilstedeværelse,

skal det altså IKKE være disse 2 uger.