pom r p klady n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poměr – příklady PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poměr – příklady

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Poměr – příklady - PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on

Poměr – příklady. Matematika – 7. ročník. Poměr Definice. Podílu a : b , kde a > 0 , b > 0 , říkáme poměr a čteme a ku b . Čísla a, b nazýváme členy poměru. Číslo a je první člen poměru, číslo b druhý člen poměru. Poměr Zápis. Poměr zapisujeme:. nebo. Poměr Příklad č. 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poměr – příklady' - rune


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pom r p klady

Poměr – příklady

Matematika – 7. ročník

pom r definice
PoměrDefinice

Podílu a : b, kde a> 0, b> 0, říkáme poměr a čteme a ku b.Čísla a, b nazýváme členy poměru.Číslo a je první člen poměru, číslo b druhý člen poměru.

pom r z pis
PoměrZápis

Poměr zapisujeme:

nebo

pom r p klad 1
PoměrPříklad č. 1

1. Do třídy chodí 12 chlapců a 17 dívek. Urči:

a) poměr dívek a chlapců

17 : 12

b) poměr chlapců a dívek

12 : 17

V poměru záleží na pořadí jednotlivých členů.

Říkáme, že poměry a : b a b : a jsou převrácené.

pom r p klad 2
PoměrPříklad č. 2

2. K poměrům zapiš poměry převrácené:

a) 3 : 8

8 : 3

b) 1 : 7

7 : 1

c) 5 : 3

3 : 5

d) 12 : 29

29 : 12

pom r zm na sla v dan m pom ru
PoměrZměna čísla v daném poměru

Číslo změníme (zmenšíme, zvětšíme) v daném poměru tak, ho tímto poměrem vynásobíme.

Číslo c změníme v poměru

Číslo c vynásobíme prvním členem poměru a poté výsledek vydělíme členem druhým (lze předem číslo c krátit proti druhému členu poměru a až poté násobit prvním ).

pom r p klad 3
PoměrPříklad č. 3

3. Zmenši číslo 24 v poměru:

a) 3 : 8

b) 1 : 4

c) 2 : 3

d) 5 : 12

pom r p klad 4
PoměrPříklad č. 4

4. Zvětši číslo 56 v poměru:

a) 8 : 7

b) 7 : 4

c) 11 : 2

d) 13 : 8

pom r p klad 5
PoměrPříklad č. 5

5. Změň číslo 30 v poměru:

a) 3 : 7

b) 5 : 4

c) 7 : 5

d) 3 : 8

pom r p klad 6
PoměrPříklad č. 6

6. Petr a Hanka si na brigádě vydělali celkem 3 960 Kč. Petr pracoval čtyři dny a Hanka sedm. Rozhodli se, že si rozdělí odměnu ve stejném poměru, v jakém pracovali. Kolik korun dostal každý z nich?

Celková částka ………………………….. 3 960 Kč

Poměr pracovních dnů ……………….. Petr : Hanka = 4 : 7

Odměna Petra ……………………………. 4 díly = x Kč

Odměna Hanky ………………………….. 7 dílů = y Kč

Počet dílů: 7 + 4 = 11

Celou částku musíme rozdělit na 11 stejných dílů

360

Vypočítáme velikost jednoho dílu

1 díl: 3 960 : 11 =

Petr – 4 díly : 360 · 4 =

1 440

Hanka – 7 dílů : 360 · 7 =

2 520

Kontrola výpočtu

Celkem – 11 dílů : 1 440 + 2 520 =

3 960

Petr si vydělal na brigádě 1 440 Kč a Hanka 2 520 Kč.

pom r p klad 7
PoměrPříklad č. 7

7. Výšky Jana a Jany jsou v poměru 13 : 11. Jak vysoká je Jana, když výška Jana činí 156 cm?

Poměr výšek ……………………………… Jan : Jana = 13 : 11

Výška Jana …..……………………………. 13 dílů = 156 cm

Výška Jany …….………………………….. 11 dílů = x cm

Janova výška činí 13 stejných dílů

Počet dílů: 13

1 díl: 156 : 13 =

12

Vypočítáme velikost jednoho dílu

132

Jana – 11 dílů : 12 · 11 =

Jana měří 132 cm.

pom r p klad 8
PoměrPříklad č. 8

8. Karel přeřízl kládu tak, že její dvě části měly délky v poměru 10 : 17. Jak dlouhá byla kláda, když její delší část po přeříznutí měřila 221 cm?

Poměr délek částí klády .…………….. 1. díl : 2. díl = 10 : 17

Delší (2. část) ……………………………. 17 dílů = 221 cm

Kratší (1. část) …….…………………….. 10 dílů

Celková délka klády ……………………. 27 dílů = x cm

Počet dílů: 17

Délka delší klády činí 17 stejných dílů

13

Vypočítáme velikost jednoho dílu

1 díl: 221 : 17 =

(Kratší kláda – 10 dílů : 13 · 10 =

130)

Není nutné počítat

Celá kláda – 27 dílů : 27 · 13 =

351

(Celkem – 130 + 221 =

351)

Kláda byla původně dlouhá 351 cm.

pom r p klady1
PoměrPříklady

9. Petr a Hanka si na další brigádě vydělali celkem 6 500 Kč. Tentokrát si rozdělili odměnu v poměru 14 : 11. O kolik korun více dostal Petr?

o 780 Kč

10. Vypočtěte obvod televizní obrazovky, víte-li, že délky jejích stran jsou v poměru 16 : 9 a delší strana měří 96 cm?

300 cm

11. Babička dala Petrovi a Denise košík jablek. Měli si je rozdělit v poměru 4 : 5? Děti si poměr špatně zapamatovali a rozdělili si jablka v poměru 1 : 2. Kdo si o kolik jablek polepšil, když v košíku bylo celkem 27 jablek?

Denisa, o 3 jablka

12. První čtverec má délku strany a = 6 cm. Druhý čtverec má obvod 6 dm. Vypočtěte v jakém poměru (poměr zapište v základním tvaru) jsou obvody a v jakém poměru obsahy těchto čtverců?

obvody – 2 : 5

obsahy – 4 : 25