slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
CEP Hradec Králové regionální rozvojová agentura

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

CEP Hradec Králové regionální rozvojová agentura - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

4. setkání pracovníků ORP v oblasti regionálního rozvoje se zástupci kraje a CEP 2. BLOK Centrum evropského projektování Krajský úřad KHK 2. 7. 2010. CEP Hradec Králové regionální rozvojová agentura. Na minulém setkání (18.12.2009): Databáze investičních příležitostí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CEP Hradec Králové regionální rozvojová agentura' - rune


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
4. setkání pracovníků ORP v oblasti regionálního rozvoje se zástupci kraje a CEP 2. BLOK Centrum evropského projektování Krajský úřad KHK 2. 7. 2010
cep hradec kr lov region ln rozvojov agentura
CEP Hradec Královéregionální rozvojová agentura

Na minulém setkání (18.12.2009):

 • Databáze investičních příležitostí
 • Dotační strategie KHK 2010–13
 • Hodnocení (evaluace) PRK 2008–10
 • Vymezení hospodářsky slabých oblastí kraje
cep hradec kr lov region ln rozvojov agentura1
CEP Hradec Královéregionální rozvojová agentura

Na dnešním setkání:

 • Program rozvoje kraje 2011 – 13
 • Vymezení venkova v kraji
 • Monitoring PRK a POV
 • Regionální inovační strategie
 • Regionální inovační fond
program rozvoje kh kraje 2008 2010
Program rozvoje KH kraje 2008 - 2010
 • PRK – krátkodobý program rozvoje kraje vycházející z dlouhodobého konceptu Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2015
 • PRK obsahuje konkrétní opatření a aktivity k uplatňování regionální politiky a regionálního rozvoje KHK v návaznosti na SRK a prioritní oblasti rozvoje kraje
 • Je tvořen vždy na 2 - 3 roky, současný PRK na roky 2008 – 2010
 • PRK nesupluje dílčí oborové koncepce – je zastřešujícím dokumentem a řeší oblasti, které nejsou pokryty oborovými koncepcemi a plány
program rozvoje kh kraje 2011 2013
Program rozvoje KH kraje 2011 - 2013

Základní východiska zpracování nového PRK 2011 - 13:

 • Zapracování výstupů z monitoringu a evaluace PRK 2008 – 2010 (struktura specifických cílů, „tvrdé“ a „měkké“ projekty,…)
 • Vazba na Dotační strategii KHK 2010 – 2013
 • Důkladné projednání s odbory KÚ, politickou reprezentací, výbory, KKS, Hospodářskou komorou, RRLZ, RVVI ad.
program rozvoje kh kraje 2011 20131
Program rozvoje KH kraje 2011 - 2013

Harmonogram tvorby PRK 2011 - 2013

program rozvoje kh kraje 2011 20132
Program rozvoje KH kraje 2011 - 2013

Priority, specifické cíle a opatření:

Priorita 1 Podnikání a zaměstnanost – 5 cílů,

9 opatření

Priorita 2 Lidské zdroje – 6 SC, 13 opatření

Priorita 3 Venkov a zemědělství – 4 SC, 8 opatření

Priorita 4 Infrastruktura – 4 SC, 9 opatření

program rozvoje kh kraje 2011 20133
Program rozvoje KH kraje 2011 - 2013

PRK rozpracovává specifické cíle SRK ve 4 prioritách do úrovně opatření.

Struktura opatření:

 • Popis opatření
 • Příklady možných aktivit
 • Návrh indikátorů (KHK, OP, ostatní)
 • Možnosti financování (zdroje KHK, EU, ostatní)
vymezen venkova
Vymezení venkova

Přístupy k vymezení venkova v KHK (v rámci PRK a POV)

Varianty předloženy na VRRCR - únor 2010 (8 variant), květen 2010

Varianty představeny k diskuzi na výborech

Seminář k rozvoji venkova - 13.5.2010

Výstava „Venkovy a venkované“ (3.-14.5.2010)

semin rozvoj venkova v kr lov hradeck m kraji
Seminář Rozvoj venkova v Královéhradeckém kraji

Uskutečnil se 13.5.2010, účastnili se zejména starostové a zástupci obcí v kraji, proběhla živá diskuse

vymezen venkova v kh kraji od roku 2011 prk pov
Vymezení venkova v KH kraji od roku 2011 (PRK + POV)

VRRCR 16.6.2010:

Venkovská obec je definována jako obec s počtem obyvatel do 2 000 obyvatel.

Tato varianta zohledňuje pouze velikost obce dle počtu obyvatel, není brán zřetel na hustotu osídlení, na statut obce a jiné charakteristiky či ukazatele.

hierarchie a vazby
Hierarchie a vazby:

1) Strategie rozvoje KHK 2007 - 15

2) Program rozvoje KHK 2011 – 13

3) Dotační strategie KHK 2010 – 13

4) Program obnovy venkova KHK

EVALUACE MONITORING

monitoring prk p edb n v stupy monitorovac zpr vy 2009
Monitoring PRKpředběžné výstupy Monitorovací zprávy 2009

Indikátorová sestava – provázání s Dotační strategií KHK, indikátory za operační programy nedostupné

Dotační a grantové programy KHK:

Odbor grantů a dotací – 41 titulů

Odbor ŽPZ – 2 tituly

Odbor sociální – 2 tituly

ORR (POV) – 5 titulů

Celkem: dotace ve výši 310 381 189 Kč,

1989 úspěšných žadatelů

monitoring
Monitoring

předběžné výstupy Monitorovací zprávy 2009

Projekty v KHK

financované z

prostředků EU:

monitoring pov khk
Monitoring POV KHK

Návrh připomínkován a diskutován s administrátory POV za ORP:

Dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Dotační titul 2 – Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura

Dotační titul 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů

Dotační titul 4 – Dotace úroků z úvěru

Dotační titul 5 – Vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice

indik tory pov
Indikátory POV

Dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Počet vybudovaných, zrekonstruovaných nebo opravených objektů

z toho:

Počet škol a školských zařízení

Počet zdravotních a sociálních zařízení

Počet kulturních, tělovýchovných zařízení, sportovišť a hřišť

Počet hasičských zbrojnic

Počet ostatních objektů (obecní úřady, multifunkční objekty,…)

indik tory pov1
Indikátory POV

Dotační titul 2 – Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura

Počet realizovaných projektů

Počet upravených veřejných prostranství

Délka zrekonstruovaných/opravených místních komunikací (včetně chodníků)

Dotační titul 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů

Počet podpořených integrovaných projektů (společných aktivit)

Počet zapojených členských obcí v integrovaných projektech

indik tory pov2
Indikátory POV

Dotační titul 4 – Dotace úroků z úvěru

Počet podpořených projektů

Dotační titul 5 – Vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice

Počet podpořených vzdělávacích a poradenských akcí

Počet proškolených osob

slide19
Děkujeme za pozornost

RNDr. Zita Kučerová Ph.D.

[email protected], 495 817 803

Ing. Ladislav Mlejnek

[email protected], 495 817 814

Centrum EP - Oddělení rozvoje

RegioCentrum Nový Pivovar

Evropský dům, Soukenická 54

500 03 Hradec Králové

www.cep-rra.cz

[email protected]

ad