Download
1 / 17

Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František STAN ĚK , Ph.D. Zpracovatel: - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Diplomová práce: Využití GIS pro zpracování a prezentaci výstupů interaktivního programového systému hodnocení uhelných ložisek. Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František STAN ĚK , Ph.D. Zpracovatel: Vlastimil KAJZAR, G 562, 03/2004. Úvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František STAN ĚK , Ph.D. Zpracovatel:' - rumor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Diplomová práce:Využití GIS pro zpracování a prezentaci výstupů interaktivního programového systému hodnocení uhelných ložisek

Vedoucí diplomové práce:

doc. RNDr. František STANĚK, Ph.D.

Zpracovatel:

Vlastimil KAJZAR, G 562, 03/2004


Úvod

Institut geologického inženýrství (VŠB – TU Ostrava)  Automatizovaný systém pro rychlé hodnocení uhelných ložisek (ASHUL).

Grafické a textové výstupy vázány na programový produkt Surfer.

Převedení výstupních dat do prostředí GIS umožní:

 Přístup k datům pro více uživatelů.

 Nezávislost na programu Surfer.

 Jednodušší práci s jednotlivými vrstvami.

 Propojení grafické a atributové části dat.

 Použití rozšířených možností pro zpracování a prezentaci dat.

 …


Automatizovaný systém pro rychléhodnocení uhelných ložisek

 Rychlé hodnocení uhelných ložisek (výpočtů zásob).

 Dostatečně přesné výsledky pro rozlehlé územní celky.

 Automatické vykreslování v programu Surfer.

Výstupy ASHUL:

 textové soubory (vypočtené parametry, statistiky) – formát TXT a MS Excel,

 grafické soubory (vektorové prvky - body, linie, polygony, a gridy) – formát BLN (vektor), GRD (grid) a SRF (mapové kompozice).


Úkoly diplomové práce

 Zajištění automatizovaného převodu dat (vektorových prvků, gridů) z prostředí Surferu 8 do prostředíGIS (ArcView 3.2a) a připojení jejich atributů, s využitím programovacího jazyka Visual Basic 6.0.

 Tvorba mapových výstupů - map vrtů, izolinií (mocnosti a technologických parametrů) a zásob uhelných slojí v prostředí GIS.

 Příklady praktické realizace pro oblast Jihomoravského lignitového revíru.


Program SURFER 8

OS Microsoft Windows.

 Práce s 2D, 2,5D a 3D prostorovými daty:

zobrazování,

tisk,

analýzy,

konverze dat do různých formátů,

matematické operace s daty,

filtrace dat,

editace dat,

...

 Objekty pro programování ve Visual Basicu (Grid, Document) - umožňují využívat funkce tohoto programu.


Visual Basic 6.0 a MapObjects 2.1

OS Microsoft Windows.

Objektově orientované programování.

Událostmi řízené techniky.

Jednoduchá syntaxe.

Snadná tvorba uživatelského rozhraní.

Množství předdefinovaných objektů.

Prostředí tvorby ASHUL.

Programové mapové komponenty pro

OS Microsoft Windows.

Umožňují práci s prostorovými daty.


Konverze dat

Převedení XLS

(vrty) na CSV

Načtení CSV

Přidání atributů

Tvorba Shapefile

 • bodová vrstva

Využití objektů

programu Surfer

Využití ESRI

MapObjects 2.1

Konverze bodových geoprvků - vrty

Konverze liniových geoprvků - tektonika

Konverze liniových geoprvků - izolinie mocnosti a

technologických parametrů

- generují se z gridu, bez nutnosti konverze z prostředí Surferu

Načtení BLN

(tektonika)

Tvorba Shapefile

 • liniová vrstva


Konverze dat

Převedení listu

XLS (bloky

zásob) na CSV

Načtení

CSV a BLN

Smazání CSV

Kontrola

ostrovních

polygonů

Konverze polygonových geoprvků - bloky zásob

Tvorba Shapefile

 • polygonová

  vrstva

Přepočet

souřadnic

Využití objektů

programu Surfer

Využití ESRI

MapObjects 2.1

Tvorba Shapefile

 • liniová vrstva


Konverze dat

Načtení BLN

(obvod)

Tvorba Shapefile

 • polygonová

  vrstva

Tvorba Shapefile

 • liniová vrstva

Konverze polygonových geoprvků – obvodový polygon

Konverze polygonových geoprvků – vytěžené bloky zásob

Načtení BLN

(vytěžené bloky

zásob)

Tvorba Shapefile

 • polygonová

  vrstva

Využití ESRI

MapObjects 2.1


Konverze dat

Načtení GRD

- binární tvar

Přepočet

parametrů

Uložení ASC

Konverze gridů - z prostředí Surfer do prostředí GIS

Konverze gridů - z prostředí GIS do prostředí Surfer

Načtení ASC

Přepočet

parametrů

Uložení GRD

- binární tvar

Využití objektů programu Surfer


Grafické uživatelské rozhraní

Do budoucna se uvažuje o zabudování konverzních funkcí do ASHUL.


Tvorba mapových výstupů

Dostupná data:

výstupní data Automatického systému (vektorová data a gridy),

vrstva bodů trigonometrické sítě (krok 500 m),

rastrová data geologického členění území (1:25 000),

rastrová data ZABAGED/2 (1:10 000),

analogová mapa zásob a mapa izolinií,

Uživatelské rozhraní programu pro tvorbu bodů trigon. sítě


Praktická realizace mapových výstupů

Jihomoravský lignitový revír - ložisko Ježov – Pokrok – Barbora 2 (Kyjovská sloj)

Mapa zásob kyjovské sloje

Mapa izolinií bilancované mocnosti a obsahu popela kyjovské sloje

Geologická mapa ložiska


Použitá literatura

WWW stránky programu Surfer 8 (Golden Software)

WWW stránky firmy ESRI

Elektronická nápověda programu Surfer 8

Elektronická nápověda programu ArcView 3.2a

Elektronická nápověda ESRI MapObjects 2.1

Prof. Ctirad Schejbal; Automatizovaný systém pro rychlé hodnocení uhelných ložisek s použitím univerzálního systému zobrazení hornin, přechodných hornin a uhlí

David Morkes; Visual Basic 6.0

Visual Basic 6.0 – Příručka programátora; Microsoft Press

M. Gürtler, P. Kocich; 1001 tipů a triků pro Visual Basic

Jan Růžička; Přednášky pro předmět Programování II


Děkuji Vám za pozornost

Vlastimil KAJZAR

[email protected] : ICQ 248151341 :  +420 732 152 450


ad