stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Wojciech Ołdyński. POLICJA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – STAN ETATOWY. 5086 ETATÓW POLICYJNYCH. w tym 176 wakatów tj. 3,5 \% ogólnej liczby etatów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku' - lyre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku
Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiegow 2011 roku

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

insp. Wojciech Ołdyński

slide3
5086 ETATÓW POLICYJNYCH

w tym 176 wakatów tj. 3,5 % ogólnej liczby etatów

(dane na koniec 2011 roku)

1251 ETATÓW CYWILNYCH, w tym:

- 686 etatów pracowniczych w Korpusie Służby Cywilnej

- 565 etatów pracowniczych nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagradzania

slide4
W 2011 ROKU W RAMACH NOWYCH NALICZEŃ ETATOWYCH ZE STANU KWP W BYDGOSZCZY WYŁĄCZONO

152 ETATY POLICYJNE.

slide5
W 2011 ROKU W WOJEWÓDTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM PRZYJĘTO DO SŁUŻBY 215 NOWYCH POLICJANTÓW.

Z TEGO 115 NOWOPRZYJĘTYCH POLICJANTÓW PRZEBYWA OBECNIE NA SZKOLENIU PODSTAWOWYM.

s u ba patrolowo interwencyjna w wojew dztw ie kujawsko pomorski m w 20 11 r oku
SŁUŻBAPATROLOWO-INTERWENCYJNAw województwiekujawsko-pomorskim w 2011 roku
slide7
STAN ETATOWY SŁUŻBY PREWENCYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM:

3256 ETATÓW OGÓŁEM, w tym m.in.

 • - 1119 etatów w ogniwach patrolowo-interwencyjnych
 • 471 etatów dzielnicowych
 • 243 etaty w Oddziałach Prewencji Policji KWP
slide8
Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych (poza OPP)

w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2010-2011

slide9
LICZBA SŁUŻB WYKONANYCH W RAMACH ŚRODKÓW POZYSKANYCH OD SAMORZĄDÓW W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH POLICJI

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

slide10
Sprawcy zatrzymani na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu przez służbę prewencyjną
bezpiecze stwo w ruchu drogowym w wojew dztw ie kujawsko pomorski m w 20 11 r oku
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYMw województwiekujawsko-pomorskim w 2011 roku
slide12
WYPADKI DROGOWE NA TERENIE

WOJ. KUJ-POM W LATACH 2007-2011

bezpiecze stwo imprez masowych w wojew dztw ie kujawsko pomorski m w 20 11 r oku
BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCHw województwiekujawsko-pomorskim w 2011 roku
slide16
IMPREZA MASOWA

Impreza artystyczno-rozrywkowa odbywająca się na stadionie, innym obiekcie lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc wynosi nie mniej niż 1000 lub odbywająca się w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc wynosi nie mniej niż 500.

Impreza sportowa organizowana na stadionie, innym obiekcie niebędącym budynkiem, lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300.

slide17
IMPREZA MASOWA PODWYŻSZONEGO RYZYKA

Impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

slide23
Przestępczość ogółem w woj. kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych

slide24
Wskaźnik wykrywalności przestępstw

w województwie kujawsko-pomorskim latach 2007-2011

slide25
Przestępstwa kryminalne w woj. kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych

slide26
Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych

w województwie kujawsko-pomorskim latach 2007-2011

slide27
Przestępstwa kryminalne – siedem głównych kategorii:

uszczerbek na zdrowiu

udział w bójce lub pobiciu

kradzież cudzej rzeczy

(w tym) kradzież samochodu

kradzież z włamaniem

rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze

uszkodzenie mienia

slide28
Przestępstwa kryminalne – siedem głównych kategorii w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - ilość post. wszczętych
slide29
Przestępstwa kryminalne – siedem głównych kategorii w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - wskaźnik wykrywalności
slide30
Uszczerbek na zdrowiu w woj. kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 roku – ilość postępowań wszczętych

slide31
Uszczerbek na zdrowiu w woj. kujawsko-pomorskim

wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011

slide32
Udział w bójce lub pobiciu w woj. kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych

slide33
Udział w bójce lub pobiciu w woj. kujawsko-pomorskim

- wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011

slide34
Kradzież cudzej rzeczy w woj. kujawsko-pomorskim w latach

2007-2011 – ilość postępowań wszczętych

slide35
Kradzież cudzej rzeczy w woj. kujawsko-pomorskim

wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011

slide36
Kradzież samochodu w woj. kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych

slide37
Kradzież samochodu w woj. kujawsko-pomorskim

wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011

slide38
Kradzież z włamaniem w woj. kujawsko-pomorskim

w 2011 roku – ilość postępowań wszczętych

slide39
Kradzież z włamaniem w woj. kujawsko-pomorskim

wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011

slide40
Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze

w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 roku – ilość post. wszczętych

slide41
Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze

w woj. kuj-pom - wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011

slide42
Uszkodzenie mienia w województwie kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 roku – ilość postępowań wszczętych

slide43
Uszkodzenie mienia w województwie kujawsko-pomorskim

wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011

slide44
Przestępstwa narkotykowe w woj. kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych

WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI W 2011 ROKU - 98,5 %

slide45
Przestępstwa o charakterze gospodarczym w woj. kuj-pom

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych

WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI W 2011 ROKU - 94,5 %

slide46
Przestępstwa korupcyjne w woj. kuj-pom w latach

2007 – 2011 – ilość postępowań wszczętych

WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI W 2011 ROKU - 100 %

slide47
Czyny karalne popełnione przez nieletnich w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2007 - 2011
slide48
Czyny karalne popełnione przez nieletnich w woj. kuj-pom

w latach 2007 - 2011 - % ogólnej ilości przestępstw stwierdzonych

slide49
Osoby nieletnie ustalone w zakończonych postępowaniach w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2007-2011
slide50
DZIAŁALNOŚĆ

INWESTYCYJNO-REMONTOWA

slide51
KPP w Lipnie – rozpoczęto budowę nowej siedziby wartość zadania 12.035.413zł /w roku 2011 wydatkowano 5.048.000zł/
slide53
KP Toruń-Rubinkowo – remont PdOZ

KP w Gniewkowie

KP w Koronowie

wsparcie finansowe samorz d w dla policji woj kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Wsparcie finansowe samorządów dla Policji woj. kujawsko-pomorskiego w 2011 roku

slide55
Przeznaczenie środków finansowych

Funduszu Wsparcia Policji oraz darowizn rzeczowych przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku

slide56
Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe Funduszu Wsparcia Policji w 2011 roku wg wartości przekazanej pomocy
slide57
Projekty realizowane w 2011 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013
slide58
Przekazanie 10 motocykli BMW F800 ST zakupionych dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
slide60
Projekty zrealizowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 roku
 • Wysokość środków pozyskanych w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2011 roku wyniosła 364.761 zł, w tym:
 • Termomodernizacja budynku
 • Komisariatu Policji w Koronowie – 92.110 zł,
 • Termomodernizacja budynku Komendy
 • Powiatowej Policji w Radziejowie wraz z
 • wymianą centralnego ogrzewania – 272.651 zł.
slide62
PRIORYTETY NA 2012

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA DEMORALIZACJI I PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH.

slide63
PRIORYTETY NA 2012

OGRANICZENIE ILOŚCI KRADZIEŻY SAMOCHODÓW ORAZ WZROST WYKRYWALNOŚCI W TYM OBSZARZE PRZESTĘPCZOŚCI.

slide64
PRIORYTETY NA 2012

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA.

slide65
PRIORYTETY NA 2012

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA.

- W DNIU 01.02.2012 ROKU

POWOŁANO NIEETATOWY ZESPÓŁ KONTROLI RUCHU DROGOWEGO KWP W BYDGOSZCZY.

slide66
PRIORYTETY NA 2012

MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

EURO 2012!

slide67
PRIORYTETY NA 2012

POZYSKANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA PŁATNE SŁUŻBY DLA ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I WYDZIAŁU KONWOJOWEGO KWP W BYDGOSZCZY.

slide68
Dziękuję za uwagę.

Opracowano w KWP w Bydgoszczy, luty 2012.

ad