teatr antyczny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEATR ANTYCZNY PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEATR ANTYCZNY

play fullscreen
1 / 35

TEATR ANTYCZNY

575 Views Download Presentation
Download Presentation

TEATR ANTYCZNY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEATR ANTYCZNY Prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych Autor: Biblioteka Miejska Iławskiego Centrum Kultury

 2. Narodziny teatru Geneza teatru antycznego wiąże się z kultem Dionizosa – boga wina, odradzającej się natury i plonów. Dionizos był synem Zeusa i Semele.

 3. Wizerunki DIONIZOSA Najstarszymi wizerunkami Dionizosa były proste słupy, na które nakładano brodatą maskę i ubierano w powłóczyste szaty. Maska i popiersie Dionizosa

 4. Później powszechny stał się wizerunek nagiego młodzieńca z przerzuconą skórą jelonka. Dionizos z winną latoroślą

 5. Przedstawiano go także w wieńcu z bluszczu lub z liści winorośli z tygrysem, kiścią winogron lub dwuusznym pucharem. Zwykle miał przy sobie panterę, lamparta, tygrysa i często poił je winem z dzbana. Dionizos

 6. Kult DIONIZOSA W starożytnej Grecji odbywały się dwa najważniejsze święta ku czci boga Dionizosa – Wielkiei Małe Dionizje. Dionizos – bóg wina i zabawy

 7. Wielkie DIONIZJE Wielkie Dionizje odbywały się w miastach pod koniec marca i na początku kwietnia, początkowo przez 5 potem 6 dni. Święto na cześć Dionizosa

 8. Wielkie DIONIZJE Pierwszego dnia składano ofiary z kozła Dionizosowi, towarzyszył temu śpiew chłopięcego chóru. Posąg boga przenoszono ze świątyni do gaju Akademosa, gdzie odbywało się nabożeństwo i uczta. Po zachodzie słońca posąg przenoszono w blasku pochodni do Aten. W następnych dniach odbywały się występy chórów chłopięcych i męskich. Święto na cześć Dionizosa

 9. Małe DIONIZJE Małe Dionizje odbywały się jesienią. Obchodzone były na wsiach. Miały charakter wesołej, ludowej zabawy. Radość była powszechna, bo nawet niewolnicy w tym dniu mieli zupełną swobodę. Święto na cześć Dionizosa

 10. Rola KORYFEUSZA Z dytyrambu, czyli chóralnej pieśni z towarzyszeniem tańca ku czci Dionizosa, z czasem wyodrębniono tzw. DIALOG KORYFEUSZA (przewodnika chóru) z chórem. Koryfeusz dał początek pierwszemu aktorowi. Wizerunek Koryfeusza

 11. Geneza gatunków DRAMATYCZNYCH Doniosłe Wielkie Dionizje dały początek tragedii. Wesołe Małe Dionizje - komedii. Maska płaczu. Aktor w masce śmiechu.

 12. AKTORZY Aktorzy, tylko mężczyźni, występowali przeważnie w maskach bardzo jaskrawych strojach, i na koturnach. Wizerunek aktora

 13. Skąd się wzięli AKTORZY? Początkowo na scenie w ogóle nie występowali aktorzy, tylko chór i jego przewodnik - Koryfeusz. Aktorzy byli wprowadzani na scenę stopniowo: - pierwszego wprowadziłlegendarny Tespis - drugiego – Ajschylos - trzeciego – Sofokles. Tespis w powozie z Dionizosem Ajschylos Sofokles

 14. MASKI W tragedii na scenie mogło występować jednocześnie tylko trzech aktorów. Aktor mógł wystąpić w jednej z czterech masek: • masce śmiechu • masce płaczu • masce gniewu • masce strachu. Maski

 15. Gdzie odbywały się PRZEDSTAWIENIA? Ciepły klimat Grecji pozwalał na to, by przedstawienia odbywały się na powietrzu. Dionizje

 16. Jak wyglądał teatr ANTYCZNY? Środek teatru stanowiła ORCHESTRA (tanecznia), na której chór, liczący do piętnastu osób, wykonywał rytmiczne ruchy i śpiewy. Teatr grecki

 17. Czy tylko ORCHESTRA? Za orchestrą znajdowała się scena zwana PROSCENIUM, na której występowali aktorzy. Za proscenium znajdowała się SCENE– ściana, dzięki której głosy odbijały się i rozchodziły na całą widownię. Służyła ona też za garderobę i miejsce do wieszania dekoracji. Teatr grecki

 18. Pierwsza WIDOWNIA Widzowie, którzy początkowo oglądali przedstawienia siedząc na trawie, z czasem zajęli miejsca na kamiennych lub drewnianych ławach wznoszących się stopniowo w górę. Zwane one były THEATRONEM. Teatr grecki

 19. Schemat budowy TEATRU

 20. Budowa TRAGEDII antycznej PROLOGOS(wstęp) – zawierał zapowiedź treści tragedii PARADOS – wejście na scenę chóru, który informował, jak doszło do konfliktu EPEISODIA (epizody) – wydarzenia; było zazwyczaj 5 epeisodionów, w 4.występował punkt kulminacyjny STASIMONY– komentarze chóru EXODOS – ostatnia pieśń chóru; na wyjście Aktorzy

 21. Podstawowe zasadyDRAMATU ANTYCZNEGO • Zasada trzech jedności – miejsca, czasu i akcji. • Zasada decorum, czyli odpowiedniości styludo gatunku. • Zasada nieprzedstawiania bezpośrednio scen krwawych. • Zasada niezmienności charakteru postaci. Aktorzy

 22. TEST TEATR ANTYCZNY

 23. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ

 24. Geneza teatru antycznego wiąże się z kultem boga * Dionizosa A * Zeusa B C * Hermesa

 25. BRAWO

 26. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ

 27. Wielkie Dionizje dały początek * komedii * tragedii A B

 28. BRAWO

 29. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ

 30. Koryfeusz to: * przewodnik chóru * grecki dramaturg A B

 31. BRAWO

 32. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ

 33. Kliknij tylko na te wyrazy, które kojarzą się z budową teatru * Orchestra * Myth * Theatron * Scene * Pathronus * Proscenium

 34. BRAWO

 35. Dziękujemy Biblioteka Miejska Iławskiego Centrum Kultury 14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3 tel. 0 prefix 89 649 16 18, 649 16 19 www.biblioteka.ilawa.pl