teatr w grecji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teatr w Grecji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teatr w Grecji

play fullscreen
1 / 11

Teatr w Grecji

212 Views Download Presentation
Download Presentation

Teatr w Grecji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Teatr w Grecji

  2. Powstanie Dionizos IVw. p.n.e

  3. Kompozycja dramatu •Prolog •Parada•Epeisodion•Stasimon•Scena lamentu•Eksioda

  4. Zasada trzech jedności   • miejsca (jedno miejsce wydarzeń); •  czasu (akcja mogła trwać tylko jedną dobę) • akcji (w spektaklu mógł być poruszony jeden tylko • problem).

  5. Najwięksi dramatopisarze antyczni Ajschylos  Eurypides Sofokles

  6. Dziękuję za uwagę! Źródła: Wiking.edu.pl Google grafika mediterraneo.blox.pl