หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
Download
1 / 10

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ - PowerPoint PPT Presentation


  • 152 Views
  • Uploaded on

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์. คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ประกอบด้วย 5 หน่วย ได้แก่ 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2. หน่วยประมวลผล (Processing Unit) 3. หน่วยความจำหลัก (Primary Unit) 4. หน่วยความจำรอง (Secondary Unit)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์' - rudyard-dale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์


หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ประกอบด้วย 5 หน่วย ได้แก่1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)2.หน่วยประมวลผล (Processing Unit)3.หน่วยความจำหลัก (Primary Unit)4.หน่วยความจำรอง (Secondary Unit)

5.หน่วยแสดงผล (Output Unit)


หน่วยรับข้อมูล หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์(Input Unit)

หน่วยรับข้อมูล หรือ หน่วยนำเข้าข้อมูลเป็นหน่วยเริ่มต้นในการทำงานของคอมพิวเตอร์ เพราะ มีหน้าที่ในการนำข้อมูลหรือคำสั่งต่าง ๆ  เข้าไปในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รับข้อมูลของหน่วยรับข้อมูล  มีหลายชนิด  เช่นแป้นพิมพ์  เมาส์  เครื่องสแกน  จอยสติก จอสัมผัส  แต่ทุกชนิดทำหน้าที่ รับข้อมูลหรือคำสั่ง เข้าสู่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ เหมือนกันอุปกรณ์ของหน่วยรับข้อมูล แต่ละชนิดมีวิธีการนำเข้าข้อมูล หรือรับคำสั่ง ตลอดจนลักษณะของรูปแบบข้อมูลที่นำเข้าต่างกันหน้าที่สำคัญ  คือ เป็นอุปกรณ์ ที่รับข้อมูล หรือคำสั่ง เข้าสู่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์  หน่วยรับข้อมูล จึงเป็นหน่วยทำงานที่ช่วยให้ มนุษย์ สามารถติดต่อ สั่งงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ได้


หน่วยประมวลผล หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์(Processing Unit)

หน่วยประมวลผล  นิยมเรียกว่า ซีพียู  ซึ่งย่อมาจาก Central Processing Unit : CPUบางครั้งเรียกว่า โปรเซสเชอร์


หน่วยความจำหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยความจำ 2 ประเภท ได้แก่

1.หน่วยความจำหลัก มีหน้าที่ เก็บข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนโปรแกรมต่างๆ ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่ เท่านั้น ถ้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลหรือซอฟแวร์ที่เก็บไว้ ในหน่วยความจำหลักจะหายหมด หน่วยความจำหลัก ต้องอาศัย กระแสไฟฟ้าในการทำงาน ถ้ากระแสไฟฟ้าไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ ก็จะไม่สามารถทำงานได้ ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ที่เก็บไว้ก็จะหายทั้งหมด มีอุปกรณ์เพียง 2 ชนิดเท่านั้นคือ รอม กับ แรม2.หน่วยความจำรอง


หน่วยหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์แสดงผล (Output Unit)

หน่วยแสดงผล คือ ส่วนที่แสดงข้อมูล เป็นตัวกลางของการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับคน โดยรับข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว จากนั้นจึงแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผล อาจแสดงให้เห็นให้ได้ยินเสียง หรือบางครั้ง ก็สามารถสัมผัสได้


ad