Download
5 5 5 550 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
5 + 5 + 5=550 PowerPoint Presentation
Download Presentation
5 + 5 + 5=550

5 + 5 + 5=550

236 Views Download Presentation
Download Presentation

5 + 5 + 5=550

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Maak met 1 mutatie de bewering kloppend! 5+5+5=550 Er zijn ten minste twee oplossingen mogelijk.

  2. Maak met 1 mutatie de bewering kloppend! 5+5+5=550 Oplossing 1 ( = betekend “is niet gelijk aan”)

  3. Maak met 1 mutatie de bewering kloppend! 5+5+5=550 Oplossing 2

  4. Maak met 1 mutatie de bewering kloppend! 5+5+5=550 Oplossing 2