grafisk design av cd omslag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grafisk design av CD-omslag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grafisk design av CD-omslag

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
royce

Grafisk design av CD-omslag - PowerPoint PPT Presentation

104 Views
Download Presentation
Grafisk design av CD-omslag
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Grafisk design av CD-omslag Idémyldring og prosess

 2. Prosess • Utgangspunkt jeg vil bruke er et foto av et grafisk trykk – monotypi og linosnitt jeg har utarbeidet selv. • Tema: GRAFISK DESIGN av et CD-omslag • Oppgaven: Bruk komposisjonen og deler av den i grafisk design av et CD-omslag. CD-omslaget skal lages til jazz-sangerinnen Radka Toneffog en tenkt nyutgivelse av hennes musikk i en samle-CD kalt “Shadowland” basert på flere av hennes utgivelser. Eksempelpåmusikken: “Moon’s a harrs mistress” link: http://www.youtube.com/watch?v=XtgIxU8TCyY&feature=related

 3. Utgangspunkt Foto av det grafiske trykket jeg vil bruke. Teknikk: monotypi med linosnitt og sjablongtrykk

 4. Fremgangsmåte Åpne Photoshop. Henter ønsket bilde jeg vil jobbe ut i fra. Lag og lagre 1 kopi. Jobb på kopi – aldri original! Om behov for å justere lyshet og kontrast: Gå til Image i menylinjen – videre inn på Adjustements – klikk på Brightness/Contrast og juster ved å forskyve pilene dit jeg ønsker.

 5. Slik ser vindu ut der jeg kan justerelyshet og kontrast. Trekk pilene tilhøyre eller venstre for å endre. Men først må jeg velge meg en bakgrunn som jeg kan jobbe på og bygge opp min komposisjon slik jeg vil ha den. Utgangspunkt er et foto av en benk med ulike grafikksverter.

 6. Foto bearbeider jeg ved hjelp av utsnitt og fargejustering.

 7. Åpne ny side med ønsket størrelse. Her setter jeg den til 20x21cm. Riktig str kan jeg justere når bildet er ferdig. Ny side: Gå til File på menylinjen og klokk på New (Ctrl + N) Gi den nye siden et navn: eksempel «Shadowland 1» Innstilling str: 21 x 20 cm Oppløsning / Resolution: 300 Klikk – OK Nytt hvitt ark er nå opprettet Her kan jeg lime inn de bakgrunnene jeg ønsker å ha med osv.

 8. Plasserer bakgrunn omtrentlig der jeg ønsker. Klikk Duplicatelayer – slik at jeg jobber på nytt lag – da bakgrunnen er låst. Gjøres slik: Gå til nedre høyre palettvindu og høyreklikk med mus på layer 1. Klikk deretter på DuplicateLayer i vinduet som dukker opp. Jobb på det nye laget som er opprettet.

 9. Setter inn elementer fra mitt grafiske trykk og bygger opp forgrunn i forhold til bakgrunn. Velger ny bakgrunn til venstre da synes ikke den første passer. Justerer styrkegrad ved hjelp av Opacityfunksjonen. Dobbeltklikk på bildet i layer. Nytt vindu dukker opp - juster Opacity ved å flytte på %knappen mot venstre. (100%=ingen Opacity).

 10. Åpner ønsket motiv som skal settes inn i bildet mitt. Marker med Magic Wand – med lav tolerance - det jeg ønsker å få med. Klikk Ctrl + Shift + I samtidig. Lim inn – Ctrl + V i bakgrunnsbildet mitt.

 11. Slik ser det da ut. Juster ved å bruke Magic Wand og viskelær verktøyet der jeg ønsker å endre / fjerne harde overganger.

 12. Slik er resultatet etter bruk av Magic wand + viskelær verktøyet

 13. Videre bearbeiding: Beskjære og endre størrelse tilpasset CD-omslag Legge til skrift Tenke utsnitt av ferdig bilde til bruk på forside / bakside / innside / på selve CD-platen

 14. Utprøving skrift og farge Viktig å tenke på lesbarhet / helhet / kontrast

 15. Plassering av skrift Utprøving plassering av tekst på CD-omslagets forside. Fokus på lesbarhet. Lagre valgt forside av CD-omslag.

 16. Prosess - bakside Høyreklikk på back- groundlayer og duplicatelayer. Dette fordi jeg ikke kan jobbe på bakgrunnslaget da det er låst. Sett inn ønsker bilde. Her velger jeg hele forsidebilde (uten tekst). Endrer størrelsen ved å minimere. Gå til menylinje – klikk på Edit – Transform –Scale og dra i ruten til jeg har oppnådd ønsket størrelse. Plasser deretter bildet i forhold til format på bakside. Åpne ny side – gå til menylinje – File – New og sett inn: Navn på dokument: CD-omslag bak Størrelse: 15 x 12 Resolution: 300 Klikk OK

 17. Marker felt jeg vil ha farge i bak bildet. Klikk på dråpesymbolet på verktøylinjen. Marker ved å klikke på ønsket farge. Bruk malingsspann til å fylle inn ønsket farge i markert felt. Gjenta prosessen der du ønsker å sette inn farge.

 18. Sett inn tekst: Bruk samme skriftfarge som på forside. Her hentet jeg originallogo (scannet inn) for å gjøre merkingen troverdig.

 19. Prosess – innside og CD-plate Innside. Tok utsnitt av ferdig forsidemotiv. Sett inn eventuell tekst. Følger samme fremgangsmåte som tidligere.

 20. Lage CD-dekor på CD-plate Tegn opp en sirkel i riktig str. Bruk grunnformpaletten som finnes i verktøybaren på venstre side. Bruker grid slik at jeg lett ser riktig plassering også for den indre sirkelen.

 21. Visk/fjern vekk farge i sirkel slik at kun den ytre konturen står igjen. Hold Ctrl + shift + I inne samtidig. Klikk deretter på Cutout. Sett inn dette på en allerede åpnet side med ønsket motiv (som et utsnitt av hovedmotivet). Lim inn ved å klikke Ctrl + V.

 22. Sett inn ønsket tekst. Print ut alle sidene og monter i et hardplastcover for CD-plater. (Eller man kan designe et eget CD-omslag i stiv kartong).

 23. Ferdig CD-omslag