Download
bab 3 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bab 3 PowerPoint Presentation

Bab 3

376 Views Download Presentation
Download Presentation

Bab 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bab 3 Tingkah Laku Pengguna

 2. Pengenalan • Bagaimanakah kecenderungan pengguna digunakan untuk menentukan permintaan? • Bagaimana pengguna memperuntukkan pendapatan untuk pembelian barangan yang berlainan? • Bagaimana pengguna dengan pendapatan yang terhad menentukan apa yang hendak dibeli? Chapter 3

 3. Pengenalan • Bagaimana hendak menentukan sifat kecenderungan pengguna untuk pemerhatian tingkah laku pengguna? • Bagaimana kos indeks kehidupan mengukur kehidupan pengguna Chapter 3

 4. Penggunaan • Bagaimana General Mills akan menentukan perubahan harga untuk bijirin baru sebelum ia berada di pasaran? • Sehingga had apakah program ‘food stamp’ membekalkan individu dengan makanan lebih berbanding makanan bantuan semata-mata yang mereka beli bagaimanapun? Chapter 3

 5. Tingkah Laku Pengguna • Teori tingkah laku pengguna boleh digunakan untuk membantu menjawab pelbagai soalan • Teori Tingkah Laku Pengguna • Keterangan bagaimana pengguna memperuntukkan pendapatan untuk pembelian barangan dan perkhidmatan yang berbeza Chapter 3

 6. Tingkah Laku Pengguna • Terdapat tiga langkah yang terbabit dalam kajian tingkah laku pengguna • Kecenderungan Pengguna • Untuk menerangkan bagaimana dan kenapa orang lebih sukakan sesuatu barangan daripada barangan yang lain • Kekangan Belanjawan • Orang mempunyai pendapatan terhad Chapter 3

 7. Tingkah Laku Pengguna • Diberi kecenderungan pendapatan terhad pasir, apakah jumlah dan jenis barangan yang akan dibeli? • Apakah kombinasi barangan yang akan dibeli untuk memaksimumkan kepuasan mereka? Chapter 3

 8. Kecenderungan Pengguna • Bagaimana mungkin pengguna membandingkan kelompok butiran berlainan sedia ada untuk pembelian? • Bakul Pasaran adalah koleksi satu atau lebih barangan. • Individu boleh memilih antara bakul pasaran yang mengandungi barang berlainan Chapter 3

 9. Kecenderungan pengguna –Andaian asas • Kecenderunga adalah lengkap. • Pengguna boleh memperingkatkan bakul pasaran • Kecenderungan adalah secara langsung. • Jika cenderung A ke B, dan B ke C, jadi kecenderungan haruslah A ke C • Pengguna selalu sukakan banyak bagi apa-apa barang daripada sedikit. • Banyak lebih baik Chapter 3

 10. Kecenderungan Pengguna • Kecenderungan pengguna boleh diterangkan melalui graf menggunakan keluk puas sama • Keluk puas sama menunjukkan semua kombinasi bakul pasaran bahawa seseorang itu puas sama kepada • Seseorang itu akan berpuas hati antara salah satu pilihan Chapter 3

 11. Contoh Chapter 3

 12. Contoh • Grafkan titik dengan satu barangan di paksi x dan satu lagi barangan di paksi y • Memplot titik membolehkan kita untuk membuat beberapa pemerhatian segera berkenaan kecenderungan • Banyak lebih baik Chapter 3

 13. B 50 pakaian H E 40 A 30 D G 20 10 makanan 10 20 30 40 Contoh Pengguna cenderung A untuk semua kombinasi dalam petak biru, manakala semua di dalam petak merah jambu cenderung ke A. Chapter 3

 14. Contoh • Titik seperti B & D mempunyai lebih untuk satu barangan tetapi kurang bagi yng lain jika dibandingkan dengan A • Memerlukan lebih maklumat berkenaan pemeringkatan pengguna • Pengguna berkemungkinan memilih mereka adalah puas sama antara B, A dan D • Kita boleh menyambungkan titik tersebut dengan keluk puas sama Chapter 3

 15. B 50 pakaian H E 40 A 30 D 20 G U1 10 makanan 10 20 30 40 Contoh • Puas sama antara B, A, & D • E cenderung kepada U1 • U1cenderung kepada H & G Chapter 3

 16. Keluk Puas Sama • Sebarang bakul pasaran yang berada di timur laut keluk puas sama cenderung kepada sebarang bakul pasaran yang berada di keluk puas sama. • Titik pada keluk berkecenderungan ke titik tenggara keluk tersebut Chapter 3

 17. Keluk Puas Sama • Keluk puas sama mencondong ke bawah ke kanan. • Jika ia mencondong ke atas, ia akan melanggar andaian bahawa banyak lebih cenderung daripada sedikit. • Beberapa titik yang mempunyai banyak kedua-dua barangan akan menjadi puas sama kepada bakul yang mempunyai kedua-dua barangan yang sedikit Chapter 3

 18. Keluk Puas Sama • Untuk menerangkan kecenderungan untuk semua kombinasi barangan/perhidmatan, terdapat satu set keluk puas sama – peta puas sama • Setiap keluk puas sama dlam peta menunjukkan bakul pasaran antara mana seseorang itu puas sama. Chapter 3

 19. pakaian D B A U3 U2 U1 makanan Peta Puas Sama Bakul pasaran A cenderung kepada B. Bakul pasaran B cenderung kepada D. Chapter 3

 20. Peta Puas Sama • Peta puas sama memberikan maklumat berkenaan bentuk keluk puas sama • Keluk puas sama tidak boleh bersilang • Melaggar andaian bahawa banyak lebih baik • Kenapa? Bagaimana kalau kita mengandaikan bahawa ia boleh bersilang. Chapter 3

 21. U1 U2 pakaian A B U2 D U1 makanan Peta Puas Sama • B cenderung kepada D • A puas sama kepada B & D • B perlu puas sama kepada D tapi ia tidak mungkin jika B cenderung kepada D Chapter 3

 22. Keluk Puas Sama • Bentuk keluk puas sama menerangkan bagaimana pengguna sanggup untuk menggantikan satu barang untuk barangan yang lain • A kepada B, menyerahkan 6 pakaian untuk mendapatkan 1 makanan • D kepada E, menyerahkan 2 pakaian untu mendapatkan 1 makanan • Lebih banyak pakaian dan sedikit makanan seseorang ada, maka lebih banyak pakaian yang akan diserahkan untuk mendapatkan lebih makanan Chapter 3

 23. A 16 pakaian 14 12 -6 B 10 1 8 -4 D 6 E 1 G -2 4 1 -1 1 2 makanan 1 2 3 4 5 Keluk Puas Sama Pemerhatian : jumlah pakaian yang diserahkan untuk 1 unit makanan berkurang daripada 6 kepada 1 Chapter 3

 24. Keluk Puas Sama • Kita mengukur bagaimana seseorang menukar ganti satu barangan untuk barangan lain menggunakan kadar penggantian sut (MRS) • Ia mengukur jumlah satu barangan yang pengguna akan serahkan untuk mendapatkan lebih barangan yang lain. • Ia diukur dengan kecerunan keluk puas sama. Chapter 3

 25. A pakaian 16 14 -6 12 B 10 1 -4 8 D 1 6 E -2 G 4 1 -1 1 2 makanan 1 2 3 4 5 Kadar Penggantian Sut MRS = 6 MRS = 2 Chapter 3

 26. Kadar Penggantian Sut • Keluk puas sama adalah cembung • Lebih banyak satu barangan digunakan, pengguna akan cenderung untuk menyerahkan lebih sedikit unit untuk barangan kedua untuk mendapatkan unit tambahan barangan pertama. • Pengguna umumnya cenderung bakul pasaran yang seimbang Chapter 3

 27. Kadar Penggantian Sut • MRS berkurang sebagaimana kita menurunkan keluk puas sama • Sepanjang keluk puas sama, terdapat kadar penggantian sut berkurangan. • MRS bergerak dari 6 kepada 4 kepada 1 Chapter 3

 28. Kadar Penggantian Sut • Keluk puas sama dengan bentuk berbeza membayangkan kesanggupan yang berbeza untuk diganti • Dua pola kes yang menjadi minat • Pengganti sempurna • Pelengkap sempurna Chapter 3

 29. Kadar Penggantian Sut • Pengganti Sempurna • Dua barangan adalah pengganti sempurna apabila kadar penggantian sut satu barangan untuk barangan yang lain adalah tetap. • Contoh : seseorang mungkin mempertimbang jus epal dan jus oren sebagai pengganti sempurna • Mereka akan selalu tukar ganti 1 gelas jus oren untuk 1 gelas jus epal Chapter 3

 30. Jus Epal (gelas) 4 3 2 1 Jus Oren (gelas) 0 1 2 3 4 Kecenderungan Pengguna Pengganti sempurna Chapter 3

 31. Kecenderungan Pengguna • Pelengkap Sempurna • Dua barangan adalah pelengkap sempurna apabila keluk puas sama untuk barangan tersebut berbentuk seperti sudut kanan. • Contoh : Jika ada 1 kasut kiri dan 1 kasut kanan, anda adalah puas sama antara mempunyai kasut kiri sahaja • Perlu mempunyai sebelah kanan untuk sebelah kiri Chapter 3

 32. Kasut kiri 4 3 2 1 0 1 2 3 4 Kasut kanan Kecenderungan Pengguna Pelengkap Sempurna Chapter 3

 33. Kecenderungan Pengguna • Kita mengandaikan semua komoditi adalah “barangan” • Terdapat komoditi yang kita tidak mahu lebih - buruk • Benda yang mana sedikit lebih cenderung daripada banyak • Contoh • Pencemaran udara • Asbestos Chapter 3

 34. Kecenderungan Pengguna • Bagaimana kita menerangkan buruk dalam analisis kecenderungan kita? • Kita mendefinisi semua komoditi • Udara bersih • Pengurangan pencemaran • Penyingkiran Asbestos Chapter 3

 35. Kecenderungan Pengguna: Penggunaan • Dalam mereka kereta baru, eksekutif automobil perlu menentukan berapa banyak wang dan masa untuk dilaburkan dalam mereka gaya semula atau meningkatkan prestasi • Permintaan tinggi untuk kereta dengan gaya dan prestasi yang lebih baik • Kedua-duanya berkos tinggi untuk penambahbaikan Chapter 3

 36. Kecenderungan Pengguna: Penggunaan • Analisis kecenderungan pengguna akan membantu untuk menentukan yang mana harus belanja lebih untuk ubahsuai: prestasi atau gaya • Beberapa pengguna lebih cenderung kepada gaya dan beberapa akan cenderung kepada prestasi Chapter 3

 37. Gaya Prestasi Kecenderungan Pengguna: Penggunaan Pengguna meletakkan nilai tinggi untuk prestasi berbanding gaya Chapter 3

 38. Gaya Prestasi Kecenderungan Pengguna: Penggunaan Pengguna meletakkan niai tinggi untuk gaya berbanding prestasi Chapter 3

 39. Kecenderungan Pengguna: Penggunaan • Dengan mengetahui kelompok mana yang mendominasi pasaran dapat membantu menentukan ke mana dolar mereka bentuk semula harus pergi • Kaian baru-baru ini di AS menunjukkan sejak dua dekad lepas, kebanyakan pengguna cenderung memilih gaya daripada prestasi. Chapter 3

 40. Kecenderungan Pengguna • Teori tingkah laku pengguna tidak memerlukan penetapan nilai angka kepada tingkat kepuasan • Walaupun kedudukan bakul pasaran adalah baik, adakalanya nilai angka sangat berguna Chapter 3

 41. Kecenderungan Pengguna • Utiliti • Kiraan angka mewakili kepuasan yang diperoleh pengguna daripada bakul pasaran yang diberi. • Jika membeli 3 salinan mikroekonomi dapat membuat anda gembira daripada membeli satu kemeja, jadi boleh dikatakan buku memberi anda lebih utiliti berbanding kemeja. Chapter 3

 42. Utiliti • Fungsi utiliti • Formula yang menetapkan tingkat utiliti kepada bakul pasaran individu • Jika fungsi utiliti ialah U(F,C) = F + 2C Bakul pasaran dengan 8 unit makanan dan 3 unit pakaian memberi utiliti iaitu 14 = 8 + 2(3) Chapter 3

 43. Utiliti - Contoh Pengguna puas sama antara A & B dan cenderung kedua-duanya kepada C Chapter 3

 44. Utiliti - Contoh • Bakul untuk setiap tigkat utiliti boleh ditandakan untuk mendapatkan keluk puas sama • Bagi mencari keluk puas sama bagi utiliti 14, kita boleh mengubah kombinasi makanan dan pakaian yang menberi kita utiliti 14 Chapter 3

 45. Pakaian 15 C 10 U3 = 100 A 5 B U2 = 50 U1 = 25 Makanan 0 5 10 15 Utiliti - Contoh Bakul U = FC C 25 = 2.5(10) A 25 = 5(5) B 25 = 10(2.5) Chapter 3

 46. Utiliti • Walaupun kita memperingkatkan bakul dan keluk puas sama dengan angka, nombor SEKADAR peringkat • Utiliti 4 tidak perlu dua kali sebaik utiliti 2 • Terdapat dua jenis kedudukan • Kedudukan ordinal • Kedudukan cardinal Chapter 3

 47. Utiliti • Fungsi Utiliti Ordinal • Menempatkan bakul pasaran dalm kedudukan paling cenderung ke kurang cenderung, tetapi ia tidak menunjukkan berapa banyak sesebuah bakul pasaran cenderung kepada yang lain. • Fungsi Utiliti Cardinal • Fungsi utiliti menerangkan keluasan kepada mana satukah bakul pasaran cenderung kepada yang lain. Chapter 3

 48. Utiliti • Unit sebenar ukuran bagi utiliti adalah tidak penting. • Kedudukan ordinal mencukupi untuk menerangkan bagaimana keputusan kebanyakkan individu dibuat. Chapter 3

 49. Kekangan Belanjawan • Kecenderungan tidak menerngkan kesemua tingkah laku pengguna. • Kekangan belanjawan menghadkan kemampuan individu untuk berbelanja kerana harga yang perlu dibayar untuk pelbagai barangan dan perkhidmatan. Chapter 3

 50. Kekangan Belanjawan • Garis Belanjawan • Menunjukkan semua kombinasi dari dua komoditi di mana jumlah wang yang dibelanja bersamaan jumlah pendapatan. • Kita mengandaikan hanya 2 barangan dipakai, jadi kita tidak mempertimbang tabungan Chapter 3