Download
bab 3 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAB 3 PowerPoint Presentation

BAB 3

311 Views Download Presentation
Download Presentation

BAB 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BAB 3 TANGEN

  2. R Q S T2 T1 p + + J2 J1 – J2 J1 (e) Membina tangen luar pada dua bulatan , mempunyai jejari yang berbeza TEKNIK MELUKIS

  3. Langkah – langkahnya : • Lukiskan dua bulatan yang berjejari J1 dan J2 pada jarak yang dikehendaki. • Sambungkan kedua-dua pusat bulatan T1 dan T2. • Bahagi dua garis T1T2 di P. • Berpusatkan P dan berjejari PT1 (PT1 =PT2), Lukiskan bulatan atau separuh bulatan. • Berpusatkan T1 dan berjejarikan J1 – J2, , lukiskan bulatan yang memotong separuh bulatan di Q. • Sambungkan T1Q sehingga memotong bulatan besar di R, iaitu titik tangen pada bulatan besar. • Lukiskan T2S selari dengan T1R untuk mendapatkan titik tangen pada bulatan kecil. Garis RS adalah tangen yang dikehendaki. KEMBALI

  4. Q J1+J2 R J2 + • T! P T2 J1 S f) Membina tangen dalam pada dua bulatan yang mempunyai jejari yang tak sama. TEKNIK MELUKIS

  5. Langkah – langkahnya : • Lukiskan dua bulatan yang berjejari J1 dan J2 pada jarak yang dikehendaki. • Sambungkan kedua-dua pusat bulatan T1 dan T2. • Bahagi dua garis T1T2 di P. • Berpusatkan P dan berjejarikan PT1 (PT1 = PT2), lukiskan separuh bulatan. • Berpusaatkan T1 dan berjejarikan J1 + J2 , lukiskan bulatan yang memotong separuh bulatan di Q. • Sambungkan T1Q. Ia memotong bulatan besar di tangen titik R. • Lukiskan T2S selari dengan T1R untuk mendapatkan titik tangen S pada bulatan kecil. RS adalah tangen dalam yang dikehendaki. KEMBALI

  6. B T J O C A g) Membina satu bulatan bertangen kepada dua garisan menumpu dan menyentuh kepada satu titik yang diberi TEKNIK MELUKIS

  7. Langkah – langkahnya : • Binakan garisan menumpu BA dan CA, dengan titik T pada garisan BA. • Bahagikan kepada dua sudut BAC. • Pada titik T binakan satu garis lurus bersudut tepat supaya memotong pada titik O. • Berpusatkan O dan berjejarikan OT , bina satu bulatan menyentuh ttitik T. Bulatan ini bertangen kepada dua garisan menumpu seperti dalam rajah KEMBALI