Skydd av personuppgifter i folkbokf ringen
Download
1 / 20

Skydd av personuppgifter i folkbokföringen - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Skydd av personuppgifter i folkbokföringen. Ingegerd Widell [email protected] www.skatteverket.se. Disposition. Folkbokföring Regelverk Antalsuppgift Vanliga fall Myndigheters ansvar Praktisk hantering – post Frågor - när som helst. Skatteverkets regionindelning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skydd av personuppgifter i folkbokföringen' - roxy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Disposition
Disposition

Folkbokföring

Regelverk

Antalsuppgift

Vanliga fall

Myndigheters ansvar

Praktisk hantering – post

Frågor - när som helstFolkbokf ring
Folkbokföring

 • Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige

  – Verksamheten bedrivs vid skattekontor i en för riket gemensam folkbokföringsdatabas

  – I folkbokföringen registreras uppgifter omidentitet, bosättning och familjeförhållanden

  – Maskinell spridning av uppgifterna sker medhjälp av Navet

  – Navet uppdateras direkt med de ändringar som

  registreras i folkbokföringsregistret


Tre olika skyddsniv er
Tre olika skyddsnivåer

 • Sekretessmarkering

 • Kvarskrivning– kombineras vanligen med sekretessmarkering

 • Fingerade personuppgifter


Sekretessens r ckvidd
Sekretessens räckvidd

22KAP. 1 §

Offenlighets

och Sekr.L

... i verksamhet som

avser folkbokföring

… om det av särskild anledning kan antas

 • ... den enskilde ellernågonhonom närstående lidermen

  om uppgiften röjsVilket underlag kr vs
Vilket underlag krävs?

 • Skriftlig ansökan

 • Polisanmälan/Åtalsanmälan/Dom

 • Uppgifter från socialförvaltning

 • Uppgifter från kvinnojour/Brottsofferjour

 • Beslut om besöksförbud

 • Annat

 • Som visar en konkret och aktuell hotbild


Varaktighet f rl ngning
Varaktighet - förlängning

Hur länge?

Spärrmarkering

– Första gången ca ett år, normalt omprövning inom 2 år

Kvarskrivning

– Högst 3 år, därefter omprövning

Vad krävs?

– Man behöver visa en aktuell och konkret hotbild


F ruts ttningar f r kvarskrivning resp fingerade personuppgifter enl sou 2008 81
Förutsättningar för kvarskrivning resp fingerade personuppgifter (enl SOU 2008:81)


Hur m nga

Sekretessmarkering personuppgifter (enl SOU 2008:81)

5540

12420

Varav kvarskrivna

68

1728

Varför?

 • Personförföljelse

 • Hot/misshandel

 • Våld eller hot om våld

Hur många?

1994

2010

Fingerade personuppgifter: totalt ca 40 ärenden


Kategorier
Kategorier personuppgifter (enl SOU 2008:81)

Misshandlade kvinnor

Personer utsatta för brott

Vittnen

Kriminella och f.d. kriminella

Invandrare, politiskt förföljda

Invandrare, s.k. hedersrelaterade brott

Familjeproblem

Psykiska skäl

Arbete (poliser, väktare m.fl.)


Spridning av uppgifter
Spridning av uppgifter personuppgifter (enl SOU 2008:81)

Myndigheter får avisering av alla uppgifter

Sekretessmarkering innebär en “varningsflagga”

Privatpersoner eller företag får inte uppgifter om skyddade personer


 • * Försäkringskassan personuppgifter (enl SOU 2008:81)

 • * Vägverket, med bil- körkorts- och felparkeringsregister

 • * Migrationsverket

 • *Skatteverket (skatteregistret)

  • * Rikspolisstyrelsen

  • * Kriminalvårdsstyrelsen

  • * Statistiska centralbyrån

  • * Lantmäteriverket

  • * Statens personadressregisternämnd (SPAR- nämnden)

  • * Svenska kyrkan, med register över medlemmar i svenska kyrkan (likställd med myndighet i detta avseende).


 • Veckovis uppdatering
  Veckovis uppdatering personuppgifter (enl SOU 2008:81)

  • Uppgifter i aviseringsregistret överförs veckovis till Totalförsvarets pliktverk, kommunernas olika förvaltningar och landstingens sjukvårdsförvaltningar

   (några landsting har daglig uppdatering).


  Skydd av personuppgifter p myndighet er
  Skydd av personuppgifter personuppgifter (enl SOU 2008:81)på myndigheter

  Varje myndighet ansvarar för uppgifterna i sitt register

  Fråga om skyddade uppgifter kan lämnas ut eller inte prövas av respektive myndighet med stöd av sekretesslagens bestämmelser


  Vart skickas breven
  Vart skickas breven? personuppgifter (enl SOU 2008:81)

  Förmedlingsuppdrag

  Skattekontoret

  För fullständiga adressuppgifter – se vår hemsida

  www.skatteverket.se – Privat- Folkbokföring –

  –Skyddade personuppgifter –

  ”Skatteverkets vägledning för hantering av sekretessmarkerade personer i offentlig förvaltning”


  Offentlig uppgift

  Mycket begränsat antal personer har tillgång till uppgifter för personer med skyddade uppgifter

  Offentlig uppgift?

  • Skatteregister – omvänt skaderekvisitdvs. uppgiften offentlig först efter prövning


  Posthantering
  Posthantering uppgifter för personer med skyddade uppgifter

  Skatteverket vidarebefordrar post

  Vad behövs?– Namn och helst personnummer (tillräcklig identifikation, i vissa fall är personnummer nödvändigt)

  Hur?– Förslut försändelsen– Skriv namn och personnummer– Lägg försändelsen i nytt kuvert


  Utredningar som behandlat fr gan
  Utredningar som behandlat frågan uppgifter för personer med skyddade uppgifter

  • Brottsoffer Vad har gjorts? Vad bör göras SOU 1998:40

  • Personsäkerhetsutredningen SOU 2002:71

  • Stalkning – ett allvarligt brott SOU 2008:81

  • Folkbokföringen i framtiden – SOU 2009:75