sessions de coaching una experi ncia i un cam n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
" Sessions de coaching , una experiència i un camí ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
" Sessions de coaching , una experiència i un camí ”

play fullscreen
1 / 19

" Sessions de coaching , una experiència i un camí ”

110 Views Download Presentation
Download Presentation

" Sessions de coaching , una experiència i un camí ”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. "Sessions de coaching,una experiènciai un camí” Montserrat Brosi Serra Coordinadora unitatpsicogeriatria Fundació Hospital de Puigcerdà

 2. Una experiència... R = HD – DM R = Resultats HD = Habilitats desenvolupades DM = Dificultats del moment Mont Bros / 6 març 2013

 3. Un camí... Mont Bros / 6 març 2013

 4. Aplicació de sessions de coaching als integrants de l’equip’infermeria: implicació i compromís amb les persones: una realitat a la unitat psicogeriàtrica de la Residència de Puigcerdà Mont Bros / 6 març 2013

 5. Resposta a: • Per què es va fer ? • Què es va fer ? • Com es va fer ? • Amb què es va fer? • Qui ho va fer ? • Què va passar ? • On som ara ? Mont Bros / 6 març 2013

 6. Per què es va fer ? (1) • Situació inicial • “Fer millor el que ja fèiem be” • Història, inquietuds de l’equip • Atenció persones ingressades i famílies Mont Bros / 6 març 2013

 7. Per què es va fer ? (2) • Objectius • Aconseguir harmonia i motivació en l’equip, per millorar la qualitat en l’atenció als residents i les seves famílies Mont Bros / 6 març 2013

 8. Per què es va fer ? (3) • Encàrrec al coach, sr. Joan Ramon Peitx • Fer brillar a l’equip Mont Bros / 6 març 2013

 9. Què es va fer ? (1) • Test inicial i final • Compromís i implicació • Conceptes • Premisses de partida • Introspecció personal • Inventari d’habilitats • Treball creences Mont Bros / 6 març 2013

 10. Què es va fer ? (2) • Consensuar respostes a: • Qui som ? • On som ? • Que fem ? • Per a qui ho fem ? • Per a què ho fem ? • Com ho fem ? Mont Bros / 6 març 2013

 11. Què es va fer ? (3) • Definir: • Missió de l’equip • Valors • Personals • Professionals • Grup • Equip • Visió Mont Bros / 6 març 2013

 12. Com es va fer ? • Presentació • Adaptació horaris • Continguts “a la carta” • Exercicis entre sessions • Participació voluntària (cadira del generós) • Treball individual, parelles, grups, equip • Focalitzar en positiu • Tutories individualitzades Mont Bros / 6 març 2013

 13. Amb què es va fer ? (1) • Il·lusió • Germanor • Ganes de compartir • Unió • Estimació • Passió • Rialles i llàgrimes • Amb l’essència de cada ú Mont Bros / 6 març 2013

 14. Amb què es va fer ? (2) • Música • Documents pps, articles premsa • Lectures llibres, contes • Deures • Exercicis pràctics • Visualitzacions • Acrònims • Seguiment sessions Mont Bros / 6 març 2013

 15. Qui ho va fer ? • L’equip d’infermeria • El coach • La líder de la unitat • La Direcció de RRHH • La Direcció Tècnica • Personal convidat Mont Bros / 6 març 2013

 16. Què va passar ? • Efectes • “Màgics” en l’equip d’infermeria, • l’equip interdisciplinari, • els residents i llurs famílies • Objectius assolits • Harmonia en l’equip i augment de la motivació de c/ integrant Mont Bros / 6 març 2013

 17. Què va passar ? • Resultats • Quantitatius • Qualitatius • Testimoniatges Mont Bros / 6 març 2013

 18. Hem vist créixer un equip i sabem el camí a seguir.... Mont Bros / 6 març 2013

 19. Moltes gracies ! mbros@hospitalpuigcerda.com Mont Bros / 6 març 2013