Kest v kehitys ja et
Download
1 / 20

Kestävä kehitys ja ET - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Kestävä kehitys ja ET. Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos. ET näkökulma. ET:ssä viralliset ”hyvät asiat” (ihmisoikeudet, kestävä kehitys, rauha, demokratia), joihin Suomi on sitoutunut, ovat opetuksen keskiössä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kestävä kehitys ja ET' - rowdy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kest v kehitys ja et

Kestävä kehitys ja ET

Eero SalmenkiviOpettajankoulutuslaitos


Et n k kulma
ET näkökulma

 • ET:ssä viralliset ”hyvät asiat” (ihmisoikeudet, kestävä kehitys, rauha, demokratia), joihin Suomi on sitoutunut, ovat opetuksen keskiössä.

 • ET:n arvomaailman jaettu, yhteinen osuus koostuu Suomen valtion virallisesti hyväksymistä asioista, joita ovat esim. kestävä kehitys ja ihmisoikeudet.

 • Siksi nämä ”et-arvot” ovat tärkeässä roolissa myös OPS:n yleisessä arvoperustassa.

 • Arvojen virallisuus tekee aiheelliseksi kysymyksen niiden etäisyydestä ja siten kaksinaismoraalista.


Kest v kehitys
Kestävä kehitys

1972

 • Rooman klubi: kasvun rajat

 • YK:n ensimmäinen ympäristökokous Tukholmassa

  • tietoisuus ympäristön kestokyvyn rajoista

   1983–1987

 • YK:n Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio eli ns. Brundtlandin komitea:

  • kestävän kehityksen käsite

   1992

 • YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi Rio de Janeirossa

  • Rion julistus, Agenda 21

   Rion jälkeen: erityiskysymykset (otsonikato, bidiversiteetti ja erityisesti ilmastonmuutos) (en käsittele näitä!)


Brundtlandin komitea
Brundtlandin komitea

 • Tehtävänanto oli ympäristöpoliittinen.

 • Kokoonpanorajoitus: vähintään puolet jäsenistä piti olla kehitysmaista → ympäristökysymyksiä ei ole tarkoitus ratkaista maailman alikehittyneisyyden ja köyhyyden kustannuksella

 • 3 huolta:

  • Köyhyys

  • Epäoikeudenmukaisuus

  • ympäristön tuhoutuminen

 • Rion julistuksen 1 periaate:Kestävän kehityksen keskeinen huolenaihe ovat ihmiset. Heillä on oikeus terveeseen ja hedelmälliseen elämään sopusoinnussa luonnon kanssa.


Kest v n kehityksen k site
Kestävän kehityksen käsite

”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Se sisältää kaksi avainkäsitettä:

 • käsitteen ’tarpeet’, etenkin maailman köyhien perustarpeet, jotka olisi asetettava ehdottomalle etusijalle, sekä

 • ajatuksen rajoituksista, joita nykyteknologia ja nykyiset yhteiskuntajärjestelmät asettavat luonnon kyvylle tyydyttää nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeet.” (YT=Yhteinen tulevaisuutemme= Brundlandin komitean raportin suomennos, 26)


Tarpeet
Tarpeet

 • Kehityksen päätavoitteena on tarpeiden ja toiveiden toteuttaminen

  • Ei varsinaista tarpeen käsitteen analyysia, perustarpeet ensisijaisina

  • Muut tarpeet ja toiveet: ”Vähimmäisvaatimukset ylittävästä elintasosta voi tulla pysyvä vain, jos kulutuksessa kaikkialla maailmassa otetaan huomioon se, että kehityksen on kestettävä pitkään” (YT)

   • esim. liiallinen energiankulutus

 • Tarpeet yhteiskunnan ja kulttuurien määräämiä→ edistettävä arvoja, jotka ohjaavat luonnon kannalta mahdolliseen ja kaikkien saavutettavissa olevaan kulutukseen


Nykyj rjestelmien rajoitukset
Nykyjärjestelmien rajoitukset

 • Tarpeet (ja ehkä toiveetkin) tyydytettävä.

 • Luonnon voimavarat suojattava.

 • Nykyjärjestelmät ovat tähän nähden puutteellisia.”Kestävä kehitys on muutossarja, jossa eri toimenpiteiden pitää olla keskenään sopusoinnussa.”


Oikeudenmukaisuus
Oikeudenmukaisuus

 • Epäoikeudenmukaisuuden (ja köyhyyden) poistaminen

  • Epäoikeudenmukaisuuden ja ympäristötuhojen kaksipuolinen kausaalinen vuorovaikutus

 • Tulevien sukupolvien oikeudenmukainen kohtelu

  • Kysymys tuleviin sukupolviin kohdistuvista velvoitteista on enemmän rajoittuneen etiikan kuin kestävän kehityksen ongelma

 • Kehittyneiden maiden on myönnettävä, että ne ovat pitkälle vastuussa nykyisistä ympäristöongelmista(ja yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta).


Kasvu ja kehitys
Kasvu ja kehitys

 • Komitea perää kasvua (3 %)

  • Elpymisen vahva korostus hieman yllättävä

   ONKO MOTTO:

   “Britannia tarvitsi puolet planeetan resursseista saavuttaakseen vaurautensa, kuinka monta planeettaa Intian kaltainen maa tarvitsee?”

   Mahatma Gandhi (kun häneltä kysyttiin, saavuttaakoIntia itsenäistymisen jälkeen brittien elintason).

 • Kysymys voiko kehitys olla kestävää ja olla edelleen kehitystä?

 • Mitä tarkoittaa:

  • Muutos, kehitys, edistys, kasvu


Ongelmana toteutus
Ongelmana toteutus

 • Komitean oletus: ”Useimmissa tilanteissa voidaan ensinnäkin vain lisätuloja jakaa uudelleen.”

  • Moraalis–yhteiskuntafilosofisesti tuskin perusteltua

   • erot maiden sisällä vs. maiden välillä

  • 1 osa valtapoliittista realismia.

  • Talouspoliittista epärealismia: Komitean 3 %:n kasvu on rahassa mitattuna 633 USD Yhdysvalloissa ja 3,6 USD Etiopiassa henkeä kohden vuodessa. Kymmenessä vuodessa Etiopian BKT/hlö on noussut n. 41 USD, millä ei köyhyyttä poisteta.

  • 2 osa valtapoliittista epärealismia: edes lisätuloja ei voida jakaa uudelleen, jako ei tasaannu vaan päinvastoin jyrkkenee.J rjestelm n muuttamisen haaste
Järjestelmän muuttamisen haaste

 • Ekologiset toimenpiteet

  • Uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen uusiutuvilla

  • Luonnonvarojen korvaaminen ihmisen luomilla voimavaroilla

  • Tuhoisien kehityskulkujen kääntäminen (esim. ilmastonmuutos)

 • Ekonomomiset, sosiaaliset ja kulttuuriset toimenpiteet vaikeammin hahmotettavia.

  • Haasteena asenteiden ja toimenpiteiden kohtaamattomuus

  • Kasvatuksessa pyrittävä yksilölliseen aloitteellisuuteen, mutta koko yksilöllistäminen voi olla virhe


Ratkaisuja eri kest v n kehityksen ulottuvuuksien tasolla
Ratkaisuja eri kestävän kehityksen ulottuvuuksien tasolla

Ekologinen ulottuvuus

 • Siirtyminen ongelmien vähentämisestä positiivisiin ratkaisuihin.

  • Perustuu onnistumiseen muilla ulottuvuuksilla.

   Ekonominen ulottuvuus

 • Kestämättömän kulutuksen eliminointi

  • Mainostusrajoitukset (lapset; pakollinen kestävyys info).

 • Kulutuksen kestävyys

  • Tuotteen hinnoittelu koko elinkaaren perusteella, esim. raskaat haittaverot luonnolle koituvasta rasituksesta

 • Kulutuksesta riippumattoman talouden kehittäminen

  • Tarpeiden ja hyvinvoinnin pohjalta rakentuva talous (toteuttaminen on toki toistaiseksi utopiaa, pienet kokeilut)


Sosiaalinen ulottuvuus

 • Kestävän kehityksen yhteiskunnallisen ulottuvuuden tunnistaminen:

  • Oikeudenmukaisen yhteiskunnan vaatimuksen tunnustaminen

  • Maailmankaupan epäoikeudenmukaisuuden korjaaminen vähitellen: esim. Tobinin vero, kehitysmaiden näkökulmien huomioiminen ja suhteuttaminen maan sisäiseen kehitykseen.

 • Hyvinvoinnin tarpeen tyydytyksen ja onnellisuuden/kukoistuksen (kreikk. eudaimonia) tuottamisen uudet muodot (vrt. ekonominen ulottuvuus):

  • Tehokas tuotanto – ostovoima – suuri kulutus – kaaren vaihtaminen leikin ja flow’n sitomiseen sekä tuotantoon että kulutukseen.


Kulttuurinen ulottuvuus

 • Rikastava monikulttuurisuus

  • Mitkä olisivat tämän tärkeimmät tekijät?

 • Kukoistuksen kulttuurin kehittäminen

  • Työkulttuuri luovuuden ja flow’n mahdollistajana

  • Leikit ja seurapelit ja yhteisöllinen ajanviete kunniaan(kaupallisten tietokonepelien ym. käytölle ja mainostukselle rajoituksia?)


Suomessa
Suomessa

 • Uusien ympäristöystävällisten tuotteiden kehittäminen

 • Uusien tuotanto – kulutus -kehän ulkopuolisten työ- ja elinkeinomuotojen kehittäminen

 • Oman maan kansalaisten tarpeista huolehtiminen: yhteiskunnallisten erojen kasvun kääntäminen

 • Maahanmuuton (sekä pakolaisten että työperäisen) tuntuva lisääminen

 • Kehitysavun nostaminen luvattuun 0,7 %:iin (petettyjen lupausten korvaaminen?)


Koulussa ja muussa kasvatuksessa
Koulussa ja muussa kasvatuksessa

 • Kestävää kehitystä edistävä kasvatus

 • Kasvatus yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen

 • Kriiseissä painopiste aina pelastustoimissa

  • Ihmisten parhaat ominaisuudet tulevat usein esiin kriisitilanteissa

  • Mitä me voimme tehdä nyt (muuta/mieluummin kuin lähettää rahaa)?

 • Monipuolinen kasvatus: tiedot, asenteet, taidot

  • Erityispainotus taidoissa (osaan ja haluan toimia kestävän kehityksen puolesta, niin yksilönä kuin yhteiskunnassa)

 • Yhteiskunnallisessa ulottuvuudessa riittävä konkretia:


Esimerkki tammikuu 2010
Esimerkki, tammikuu 2010

 • Ope: ”Haitissa oli juuri maanjäristys.” Mikä on Haiti? Maan-järistys? Syitä? Kuka ollut H:ssa/m:ssa? Jne. (tiedot)

 • Mitä maanjäristysessä tapahtuu ihmisille? Miltä tuntuisi? Jne. Asennekasvatus esim. kokemuksellisen samaistumisen kautta.

 • Miten pelastustoimet etenevät? Maanjäristysten pelastustoimien esittelyä (myös historiaa) Jne. tieto + asenne (=voidaan tehdä).

 • Mitä tarvitaan nyt? Mitä siitä me voimme tehdä?

  • Esim. peittoja

   • hankitaan materiaalit ja ryhdytään käsitöihin

   • ollaan yhteydessä kansalaisjärjestöihin ja selvitetään miten apu menee perille

   • valmistetaan peitot ja viedään esim. lentokentälle/SPR:lle

 • Huom: tavoitteet pedagogisia, mutta toiminta aitoa


Ratkaisujen esitteleminen johtaa kysymyksiin
Ratkaisujen esitteleminen johtaa kysymyksiin:

 • Miten onnellisuus voidaan saavuttaa kulutusta vähentäen: Omalla kohdalla, oppilaitten elämässä, maailmanlaajuisesti?

 • Miten vastuu kehityksen kestävyydestä jakautuu kehittyneiden ja kehitysmaiden välillä? Mikä on Suomen rooli?

 • Pitäisikö suomalaisten/EU:n elintaso laskea vuoden 1987 tasolle (tai alemmas)?

 • Pitäisikö Suomen/EU:n uusiutumattomien energiavarojen kulutus välittömästi palauttaa vuoden 1987 tasolle (tai alemmas)?

 • Yhteiskunnallisen aktiivisuuden rooli kestävää kehitystä edistävässä kasvatuksessa?


Jokainen siivoaa omat j lkens
”Jokainen siivoaa omat jälkensä”

 • Ratkaisujen ytimessä olevan moraaliperiaatteen voi tiivistää lastentarhasta toivottavasti opittuun periaatteeseen: ”jokainen siivoaa omat jälkensä”.

 • Periaatteen tulkinta ja soveltaminen on kuitenkin vaikeaa:

  • Missä mielessä suomalainen koululainen (tai opettaja) on vastuussa

   • globaalista oikeudenmukaisuudesta

   • maamme elinkeinoelämän ja/tai valtion ratkaisuista?

  • Ihmiskunnan tilanne ei koskaan ole ollut oikeudenmukainen, mikä on hyväksyttävä vääryys?

 • Alakoulun opetuksen kannalta pelkkä periaate onneksi riittää pitkälle, jos opetuksen saa vaikuttamaan arvoihin, taitoihin ja asenteisiin.


ad