lastenpsykiatrin n k kulmia lapsen sosiaaliseen kehitykseen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lastenpsykiatrin näkökulmia lapsen sosiaaliseen kehitykseen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lastenpsykiatrin näkökulmia lapsen sosiaaliseen kehitykseen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 99

Lastenpsykiatrin näkökulmia lapsen sosiaaliseen kehitykseen - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Lastenpsykiatrin näkökulmia lapsen sosiaaliseen kehitykseen. Hanna Raaska Lastenpsykiatrian erikoislääkäri 2.11.2010. yleistä. Ensin kyky kahdenkeskiseen suhteeseen aikuisen kanssa Asteittainen kehitys Yhteys mielikuvalliseen kyvykkyyteen (lapsella leikki)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lastenpsykiatrin näkökulmia lapsen sosiaaliseen kehitykseen' - chuong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lastenpsykiatrin n k kulmia lapsen sosiaaliseen kehitykseen

Lastenpsykiatrin näkökulmia lapsen sosiaaliseen kehitykseen

Hanna Raaska

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri

2.11.2010

yleist
yleistä
 • Ensin kyky kahdenkeskiseen suhteeseen aikuisen kanssa
 • Asteittainen kehitys
 • Yhteys mielikuvalliseen kyvykkyyteen (lapsella leikki)
 • < 3v ei kykene pitämään pitkiä aikoja hoivaajaa mielessään ilman tukea
 • Päivähoitojärjestelmän haasteet!
sosiaaliset prosessit
Sosiaaliset prosessit
 • vuorovaikutuskäyttäytyminen
 • Ajatukset ja tunteet, joita koemme suhteessa toisiin ihmisiin
 • Käsitykset toisten sosiaalisista vihjeistä ja käyttäytymisestä

De Haan and Gunnar, 2009

aivotasolla
aivotasolla
 • Toisiinsa yhteydessä olevat aivokuoren rakenteet ja aivokuoren alaiset rakenteet (hermoverkot)
sosiaaliset prosessit sis lt v t
Sosiaaliset prosessit sisältävät
 • Mielen teoria
 • Empatia
 • Motivaatio (ohjaa)
mielen teoria
Mielen teoria
 • Kyky ymmärtää, että toisella ihmisellä on itsestä erillinen mielentila, joka selittää ja ennustaa myös käytöstä
empatia
empatia
 • Kyky jakaa tunnetila toisen kanssa

Sutton, 1999

slide9

Perintötekijöiden ja ympäristön vuorovaikutus

Häiriö jommassakummassa voi johtaa häiriökehitykseen

Usein päällekkäiset vaikutukset

Psyykkisten toimintojen monimuotoisuus!

hermosto
Hermosto
 • vastasyntyneellä biljoonia neuroneita, keskushermoston rakentuminen geneettisesti säädeltyä
 • toimivien hermoverkkojen järjestäytyminen on käytöstä riippuvaista
 • ens. 6 kk:n aikana hermosolujen väliset yhteydet lisääntyvät, sitten käyttämättömät tippuvat pois
perint tekij t
Perintötekijät
 • Ihmisellä n 25 000 geeniä
 • Geenit ohjaavat valkuaisaineiden eli proteiinien tuotantoa
 • Proteiineja mm. välittäjäaineet, entsyymit, reseptorit
 • Geenien aktivoituminen:

geeni-geeni –vuorovaikutus

geeni-ympäristö -vuorovaikutus

slide12

Neuroplastisiteetti = aivojen kyky muuttaa rakennettaan vasteena ympäristölle ja kokemuksille

varhainen vuorovaikutus
Varhainen vuorovaikutus
 • Katse, ilmeet, kosketus, äänensävy
 • Mikrotapahtumia, jotka joko houkuttavat vuorovaikutukseen tai etäännyttävät
 • Vanhemman omat hoivakokemukset: valtaosalle luonnostaan
s tely varhaisessa vuorovaikutuksessa
Säätely varhaisessa vuorovaikutuksessa
 • Vanhempi rytmittää vuorovaikutusta omalla virittyneisyydellään: ymmärretään lapsen tarpeet ja tunnetila, virittäydytään siihen ja vahvistetaan tai vaimennetaan tunnetilaa
 • Virhe-esityksiä vauvan viritystilaan nähden: autetaan tunnetilaa nousemaan tai laskemaan vuorovaikutuksessa vanhemman tunnetilan mukana
jaettu huomio
Jaettu huomio
 • Samansuuntaisia reaktioita molempien hermostoissa
 • Toistuvat assosiaatiot ärsykkeiden ja vanhemman sekä omien tunnereaktioiden välillä johtaa tunteiden tunnistamiseen ja toisen mielentilan ymmärtämiseen
sensitiivinen vanhemmuus
Sensitiivinen vanhemmuus
 • Turvallinen kiintymyssuhdekehitys yhteydessä vanhemman sensitiivisyyteen
sensitiivinen vanhempi
Sensitiivinen vanhempi
 • Havaitsee lapsen tarveviestit
 • Vastaa lapsen tarpeisiin
 • Välissä tulkinta (omat hoivakokemukset)
edellytys reflektiivisyys
Edellytys: reflektiivisyys
 • Kyky ymmärtää mielentiloja
 • Aktiivisesti etsii ymmärrystä lapsen mielentiloihin ja
 • käytöksen takana oleviin mielentiloihin
 • Mielentilojen kehityksellinen ymmärtäminen
slide19

Lapsen kipeä psyykkinen kokemus voi tulla siedettäväksi vain jos huoltajalla on kyky nähdä kivuliaat tunteet tai mieleen tunkevat, häiritsevät ajatukset mielentiloina eikä konkreettisina realiteetteina.

 • mahdollisuus tunteiden muovaamiseen ja muutokseen ajan myötä.
slide21
Tarkoitus varmistaa elossa säilyminen, välttämätön mutta ei yksin riittävä
 • Hoivaajan ja lapsen välinen voimakas, spesifinen tunneside, läheisyys!
 • kiintymyssuhdemallit muodostuvat ensimmäisten 12-22 kuukausien aikana, biologinen pohja aivojen muovautuvuudessa
slide22
Erillinen kiintymyssuhde äitiin ja isään, tasapainottavat toisiaan
 • Kiintymyssuhteet myös muihin
 • lapsi tarvitsee ennakoitavan ympäristön ja vähintään yhden riittävän hyvän kiintymyssuhteen
 • Lapsi tarvitsee aikuisia, jotka sietävät kielteisiäkin tunteita eivätkä rankaise niiden ilmaisemisesta: tunnesäätely
turvapes
turvapesä
 • Huoltaja turvapesä, joka mahdollistaa ympäristön tutkimisen mahdollisen vaaran uhasta huolimatta
 • Turvallisesti kiinnittynyt lapsi voi tutkia ympäröivää maailmaa luottaen että hädän tullen on olemassa joku, joka suojelee
sis istetty kiintymysmalli
>>Sisäistetty kiintymysmalli
 • Lapsi reagoi uhkaan ja haasteisiin sisäistetyn mallin mukaisesti
 • Missä määrin lapsi pystyy turvautumaan hoivaajan tukeen ja lohdutukseen selviytymiskeinona, erityisesti stressitilanteissa

Main et al.,1985; Bretherton, 1995; Kobak et al., 2005

slide25

Kokemus toistuessaan yleistyy koskemaan kaikkia ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita

 • Muodostaa perustan yleistyneelle käsitykselle itsestä rakkauden ja huolenpidon arvoisena persoonana ja
 • Toisista ihmisistä saatavillaolevina ja vastaanottavina

Cassidy, 1988; Sroufe et al, 2005

sosiaalisen kehityksen perusta
>>sosiaalisen kehityksen perusta
 • Perusta varhaisissa kiintymyssuhteissa, joiden pohjalta muodostuu sisäinen malli, ennakko-odotus myöhempiä ihmissuhteita kohtaan. Muovautuvuus!
 • Edellytyksenä myös riittävä kapasiteetti vastavuoroisuuteen, mielen teoria (vrt esim autismi)
sosiaalisessa kehityksess my s mm
Sosiaalisessa kehityksessä myös mm.
 • Muut ja myöhemmät tärkeät ihmissuhteet
 • Temperamenttierot
 • Myöhemmät kokemukset
 • Leikki ja kaverisuhteet leikki-ikäisellä
 • Kaveriverkostot, lähimmät ystävät, rakkaussuhteet myöhemmin
turvallinen kiintymyssuhde
Turvallinen kiintymyssuhde

Toistuva kokemus huoltajasta joka on saatavilla, kun tukea ja läheisyyttä tarvitaan

 • Tunteet ja niiden näyttäminen lähentävät hoivaajaan
 • Lapsen maailma ennakoitava, toistuva Jatkuvuuden kokemus
 • Kokemus tuntuu hyvältä >kannattaa kertoa tuntemuksistaan
 • lapsi oppii käyttämään vuorovaikutuksessa sekä älyä että tunnetta
erotilanteessa lapsi
erotilanteessa lapsi
 • itkee äidin perään
 • Kuitenkin hyväksyy myös vieraan lohdutuksen
 • menee äitiä vastaan, haluaa syliin, voi vähän protestoida
 • Selviää melko nopeasti kokemuksesta
v lttelev kiintymyssuhde
Välttelevä kiintymyssuhde
 • Viestit avun ja läheisyyden tarpeesta ohitetaan tai torjutaan
 • eivät johda apuun > viestien tukahdutus
 • lapsi oppii estämään kielteisten tunteiden ilmaisemisen
 • asiallinen, rationaalinen, ”reipas”
 • tarve miellyttää; omat tunteet ja tarpeet taka-alalla
 • lievänä normatiivinen
erotilanteessa lapsi1
erotilanteessa lapsi
 • ei itke äidin lähdettyä
 • leikin taso laskee, muuttuu yksitoikkoiseksi
 • Lapsi ei viestitä vanhemmalle stressitilastaan
 • ilahtuu äidin tultua, ei mene vastaan
riskej lapsuudessa
riskejä lapsuudessa
 • estyneisyys, korostunut valppaus
 • kontaktista vetäytyminen, passiivisuus
 • ylisuoriutuminen; kohtuuton vaatimustaso
 • liiallista toisista huolehtimista
 • sosiaalisen ja emotionaalisen reviirin puute
 • tekopirteys
 • depressio
ristiriitainen kiintymyssuhde
Ristiriitainen kiintymyssuhde
 • Viesteihin avun ja läheisyyden tarpeesta välillä vastataan, välillä ei
 • hoivaaja on epäjohdonmukainen ja vaikeasti ennakoitavissa
 • Paras tapa hoivaajan huomion herättämiseksi intensiivinen tunteiden ilmaisu: provokatiivista käytöstä, raivokohtaus tai regressiivinen, manipulatiivinen vetoaminen
 • Lievänä normatiivinen
erotilanteessa
erotilanteessa
 • voimakas itku, ehkä raivokohtaus äidin lähdettyä
 • voi rauhoittua vieraan seurassa ”liian” nopeasti tai ei ollenkaan
 • kiukuttelee äidille, ei ole hyvä olla lähellä mutta ei kaukanakaan
 • Äidin vaikeus kestää lapsen tunnepurkauksia
riskej lapsuudessa1
riskejä lapsuudessa
 • tunnevaltaisuus, provokatiivisuus
 • levottomuus, tarkkaavuuden häiriöt
 • käytöshäiriöt
 • pelkoja; psykosomaattisia oireita
 • kaveripulmat
 • uhri-kiusaajapareja
disorganisoitunut kiintymyssuhde
Disorganisoitunut kiintymyssuhde
 • hoivaaja on ollut joko pelokas tai uhkaava
 • enempää välttelevä kuin ristiriitainenkaan strategia ei ole tuottanut turvallisuutta
 • voi näyttää ulospäin yllättävän normaalilta, kuitenkin outoa käytöstä, jähmettymistä, irvistyksiä, pään hakkaamista ym.
 • lapsi on kokenut toistuvia traumoja ja käsittelemättömiä menetyksiä
disorgansoitunut kiintymyssuhde erotilanteessa
disorgansoitunut kiintymyssuhde erotilanteessa
 • lapselta puuttuu havaittavat päämäärät, tavoitteet tai tutkiminen
 • täysin päinvastaista käyttäytymistä peräkkäin tai samanaikaisesti
 • Väärin suunnattuja, epätäydellisiä ja keskeytyneitä liikkeitä, stereotypioita, outoja asentoja, jäätymistä, jähmettymistä
psykopatologinen tila
Psykopatologinen tila
 • Tunteiden säätelyn jäsentymättömyys
 • Dissosiatiiviset prosessit, jotka estävät tekojen tiedostamista (myös väkivalta)
insecure other
”insecure/other”
 • Romanian adoptiolapset
 • Epänormaalia käytöstä, tunneilmaisun poikkeavuus
 • Tunteiden säätelyn ja sovittamisen puute
 • Yksinkertaista, hyperaktiivista ja organisoitumatonta käytöstä

Rutter et al. 2009

reaktiivinen kiintymyssuhdeh iri kaksi alatyyppi
Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö/ Kaksi alatyyppiä
 • Estynyt
 • Estoton
 • Osittain päällekkäiset oirekuvat, ei voi ehdottomasti erottaa
slide41

Alku ennen 5 v ikää

 • Syntyy huomattavan riittämättömän hoivan ja huolehtimisen seurauksena
 • Kaikille hyväksikäytetyille tai laiminlyödyille lapsille ei kehity tätä häiriötä
huoltajan kanssa
Huoltajan kanssa
 • Vaikeudet esiin erityisesti lähimmissä ihmissuhteissa
 • Oireet selvimmät ero- ja jälleennäkemistilanteissa
estynyt alatyyppi
Estynyt alatyyppi
 • Sosiaaliset vasteet ristiriitaisia
 • Tunnehäiriö: välinpitämättömyys, vetäytyminen, aggressiivinen vaste ahdistukselle, pelokkuus, varuillaan olo
 • Huoltajan lähestyminen ristiriitaista, vastustelevaa
estoton alatyyppi
Estoton alatyyppi
 • Jäsentymättömiä ja estottomia kiintymyksen osoituksia, umpimähkäistä ystävällisyyttä ketä tahansa kohtaan
 • Yleisesti takertuva käytös varhaislapsuudessa
slide45

Lapsi lähtee estottomasti vieraiden mukaan

 • Ei osaa tehdä eroa tuttujen ja vieraiden aikuisten välillä
 • Vaaran hetkellä ei turvaudu vanhempiin
 • Normatiivisen ujouden ja arkuuden puutetta suhteessa uusiin aikuisiin
slide46

Ihmissuhteiden pinnallisuus

 • Vanhemmat kokevat ettei saa aitoa yhteyttä
 • Tunteiden ilmaisun epäaitous
 • Myöhemmin pulmat myös kaverisuhteissa
slide48
Etiologiassa perinnöllisten tekijöiden osuus merkittävä
 • Oireiden taustalla tyypillinen aivojen toimintahäiriö /toimintatapa
neuropsykiatrisia h iri it lapsilla mm
Neuropsykiatrisia häiriöitä lapsillamm.
 • Aktiivisuus- ja tarkkaavuushäiriö(ADHD, ADD)
 • Autismispektrin häiriöt
 • Touretten oireyhtymä
piirteiden jatkumo
Piirteiden jatkumo
 • Piirteitä terveessä väestössä
 • Vaikeusasteen erot
 • Piirteet haavoittuvuutena
 • Piirteet myös vahvuuksina
neuropsykiatriset piirteet
Neuropsykiatriset piirteet
 • Piirteiden päällekkäisyys
 • Joskus jotkut piirteet hyvinkin vaikeina ilman että kaikki diagnostiset kriteerit täyttyy
 • Altistavat erilaisille tunne-elämän vaikeuksille ja erityisesti sosiaalisille vaikeuksille
varhaislapsuudessa
varhaislapsuudessa
 • Usein ens ikävuosi normaali kehitys
 • Voi olla esim poikkeavaa katsekontaktia, vastavuoroisuuden ja jaetun huomion puutetta
 • Usein poikkeava motorinen ja/tai kielellinen kehitys
 • Vilkkaus, haastavuus
aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden h iri
Aktiivisuuden- ja tarkkaavaisuuden häiriö
 • Vaikeus keskittyä, ei näytä kuuntelevan
 • Impulsiiviset teot
 • Jatkuva liike
 • Vaikeus asettua kontaktiin, pysyä kontaktissa
sosiaaliset vaikeudet
Sosiaaliset vaikeudet
 • Tunne-elämän kehitys viiveistä
 • Vaikeuksia toverisuhteissa heikompien sosiaalisten kykyjen tähden
 • Toisten keskeyttäminen, tunkeilevuus
 • Pettymykset ja epäonnistumiset purkautuvat herkästi raivokohtauksina
 • haastava kasvatettava: lapsen vaikeus rauhoittaa ja hallita itseään– aikuisen turhautuminen, konfliktit– lapsi etääntyy, häiriökäytös
noidankeh
noidankehä
 • Tarkkaavuushäiriö riski myönteisen kiintymyssuhteen ja turvallisen vanhemmuuden kehittymiselle
 • Toisaalta toisinaan varhaislapsuuden kaoottinen ja traumaattinen kasvuympäristö sekä kiintymyssuhteen häiriö ovat yhteydessä ADHD-oireiden kehittymiseen
slide58
Tahdotonta, nopeaa, toistuvaa ja rytmitöntä stereotyyppistä motorista liikettä tai ääntelyä
 • tahdonalaisesti tukahdutettavissa joksikin aikaa
 • Stressi pahentaa, katoavat nukkuessa
tyypillisi nykin oireita
Tyypillisiä nykinäoireita
 • Silmien räpyttely, niskan nykiminen, olkapäiden kohauttelu, kasvojen vääntely, huulien nuoleskelu, irvistäminen
 • Rykiminen, kurkun karauttelu, niiskuttaminen, viheltely, haukkuminen, sylkeminen
 • Itsensä lyöminen, hyppiminen, nilkuttaminen
 • Tiettyjen sanojen toistelu, sosiaalisesti paheksuttavien sanojen käyttö, omien äänien ja sanojen toistelu
slide60

Osa hankalia sosiaalisissa tilanteissa

 • Voi liittyä hankala impulsiivisuus tai pakko-oireisuus
 • Monimuotoiset tai äänelliset oireet: huudahdukset, rivoudet
 • Erotusdiagnoosi haastava; usein pidetään käytöshäiriöisinä, vaikka toiminta tahatonta
autistinen triadi
autistinen triadi
 • Ennen 3 v ikää ilmenevä poikkeava kehitys
 • 1. sosiaalinen taidottomuus
 • 2. puheen ymmärtäminen ja tuotto sosiaalisessa kommunikaatiossa
 • 3. Kapea-alainen, kertautuva käyttäytyminen, rituaalit
1 laadullisia poikkeavuuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
1. Laadullisia poikkeavuuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
 • katsekontaktin, kasvojen ilmeiden, vartalon asennon ja liikkeiden poikkeava käyttö sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
 • Vaikeus luoda samanikäisiä, kehitystasoa vastaavia kaverisuhteita, joissa molemminpuoleista harrastusten, toimintojen ja tunteiden jakamista
slide64
vastavuoroisuuden puute: heikentynyt tai poikkeava reaktio toisen tunteille
 • Puute käytöksen soveltamisessa sosiaalisen ympäristön mukaan
 • Ei spontaanisti hae mahdollisuuksia jakaa iloa, harrastuksia tai saavutuksia toisten kanssa
2 laadullisia poikkeavuuksia kommunikaatiossa
2. Laadullisia poikkeavuuksia kommunikaatiossa
 • Puhutun kielen viivästymä tai puheen täydellinen puuttuminen
 • Ei yritystä korvata puute vaihtoehtoisilla viestintätavoilla kuten eleillä tai matkimisella
 • vaikeudet kyvyssä aloittaa tai ylläpitää vastavuoroista keskustelua toisten kanssa (kielelliset taidot voivat olla riittävät)
slide66
Kaavamainen ja toistava kielenkäyttö tai omintakeisten sanojen ja sanamuotojen käyttö
 • Kehitystasoon nähden sopivien spontaanien kuvitteluleikkien ja sosiaalisten jäljittelyleikkien puuttuminen
3 rajoittuneet toistavat kaavamaiset k yt stavat kiinnostukset ja toiminnot
3. Rajoittuneet, toistavat, kaavamaiset käytöstavat, kiinnostukset ja toiminnot
 • Kaiken kattava syventyminen sisällöltään poikkeavaan kaavamaiseen ja rajoittuneeseen mielenkiinnon kohteeseen (viemärit, hanat)
 • Tai sisällöltään tavalliseen mutta voimakkuudeltaan ja luonteeltaan poikkeavaan mielenkiinnon kohteeseen (avaruus, dinot)
slide68
ei-tarkoituksenmukaisia päivittäisiä tottumuksia ja pakonomaisia rituaaleja
 • Kaavamaisia ja toistavia motorisia maneereja esim käden tai sormien vääntelyä tai koko vartalon liikkeitä
 • syventyminen lelujen osatekijöihin (tuoksu, pintamateriaali, ääni, värinä) ; lelujen käyttötarkoitus ei tärkeää
aspergerin oireyhtym
Aspergerin oireyhtymä
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeavuuksia kuten autismissa
 • Mielenkiinnon kohteiden ja toimintojen rajoittuneisuutta, kaavamaista toistavuutta
aspergerin oireyhtym1
Aspergerin oireyhtymä
 • Epätavallisen intensiivisiä, seikkaperäisiä harrastuksia
 • erityistaidot
 • Rajoittuneita toistavia ja kaavamaisia käytösmalleja ja mielenkiinnon kohteita tai toimintoja
slide72

Aikuisten tehtävä on huolehtia, ettei lapsi joudu itselleen (kehitystasolleen) ylivoimaisiin tilanteisiin

 • Vaatimustason asettaminen lapsen todellisen kyvyn mukaan –aina ei ikätasolla
 • Myös mukavat tapahtumat voivat olla ylivoimaisia
 • Vaatimustason asettamiseen ei standardia; yksilöllisyys
auta lasta onnistumaan
Auta lasta onnistumaan
 • Suunnittele arki toimivaksi; ei ylivoimaisia tilanteita
 • Onnistumisen kokemukset sosiaalisissa suhteissa
 • Sosiaaliset haasteet sen mukaan mihin lapsi kykenee, ei iän mukaan
p iv hoidon haasteita
Päivähoidon haasteita
 • Vanhemman pitäminen mielessä, yhteistyö vanhemman kanssa
 • Hoivahetket, jaettu tunnetila pienen lapsen tarve
 • Lapsen mielentilan ymmärtäminen
 • Lapsen viestien tulkinta ja vastaaminen ryhmätilanteissa
 • Siirtymäobjektit apuna
yhteisty vanhempien kanssa
Yhteistyö vanhempien kanssa
 • Autetaan pitämään vanhemmat mielessä
 • Tutun hoitajan avulla lapsi pystyy paremmin pitämään vanhemman mielessä; hoitaja vanhemman ”edustaja”
 • Lapsen yksilöllisyys
 • Yhdessä jaettu toimintatapa
tuki kiintymyssuhdemallien mukaan
Tuki kiintymyssuhdemallien mukaan
 • Kiintymyssuhdestrategiat ovat aina sopeutumisyrityksiä: kun löydetään strategia ja ymmärretään, millaisia vaaroja vastaan se on rakennettu, voidaan tilannetta alkaa korjata mielekkäästi
 • Lapsi kertoo käytöksellään mitä on kokenut, mutta kertoo myös mistä on jäänyt paitsi: hiljaiset viestit
v lttelev lapsi
Välttelevä lapsi
 • Kokemus ettei saa apua vaikka pyytää
 • Tartutaan hiljaisiinkin avunpyyntöihin; viesti kukaan ei pärjää yksin!
 • kosketus tunteisiin on heikko  rohkaistaan tunneilmaisua
 • Lapselle viesti: tunteiden ilmaisu kannattaa
 • Turvallinen yllätyksellisyys
 • Joskus sanat ovat uhkaavia: musiikki, kuvan tekeminen, roolileikit ym. voivat olla hyödyllisiä
ristiriitainen lapsi
Ristiriitainen lapsi
 • tunteita on vaikea kontrolloida  strukturoidaan, jäsennetään, selkeys ja johdonmukaisuus
 • Ennustettavuuden viesti lapselle: minä pidän huolen että asiat hoituu
 • >turvallisuus
 • Haaste vaihtuvat aikuiset: yhteinen toimintatapa
disorganisoitunut lapsi
Disorganisoitunut lapsi
 • Trauma ihmissuhdealueella, vaikeimmat kokemukset siinä
 • Yhteyden luominen, houkuttaminen
 • Turvallisuus ennakoitavuuden kautta
tuen n k kulma reaktiivinen kiintymyssuhdeh iri
tuen näkökulma/reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö
 • emotionaalisesti saatavillaoleva aikuinen
 • yhteyden katkeamisen lapsen kanssa loukkaavaa > viha tai ahdistus >Kurinpidolliset keinot liiankin ankaria> lapsen kiintymyskäytöksen huonontuminen edelleen
 • Jaetut aidot tunnekokemukset
yhteyden katkeaminen
Yhteyden katkeaminen
 • Katkokset kuuluvat kehitykseen
 • Yhteyden rakentaminen uudelleen
slide83

Yhteyden löytyminen yrittämällä ymmärtää tilannetta

 • Itse tekoa ei tarvitse hyväksyä
 • Yhteyden korjaaminen säätelyikkunan piirissä
 • Yksin jättäminen ei ole ratkaisu
kiintymyssuhteen tukeminen
Kiintymyssuhteen tukeminen
 • 40–50% autismikirjon lapsista ja heidän vanhempansa pystyvät muodostamaan turvallisen kiintymyssuhteen
 • Käyttääkö vanhempaa turvapesänä
autistisen lapsen turvallinen kiintymyssuhde
Autistisen lapsen turvallinen kiintymyssuhde
 • Parempi vastavuoroinen kehollinen kommunikointi
 • vuorovaikutuksellinen ongelmanratkaisukyky
 • mielikuvallinen ajattelukyky, symbolinen leikki ja verbaalinen kommunikointi
 • Sekä myöhemmät kaverisuhteet

Seskin et al., 2010; Bauminger, 2010

tuki neuropsykiatriset h iri t1
Tuki /neuropsykiatriset häiriöt
 • Yhteistyö vanhempien kanssa; autetaan pitämään vanhempaa mielessä. Konkretia.
 • samansuuntainen toimintatapa
 • Viestien välitys; lapsen kyky kertoa usein puutteellinen
 • Sosiaalisten tilanteiden opettaminen, mallintaminen, harjoittelu
leikin tukeminen
Leikin tukeminen
 • Lapselle leikki tärkeä sosiaalinen tilanne
 • Mielikuvallisen ajattelun tukeminen leikin avulla> yhteys sosiaaliseen kehitykseen
 • Leikki usein kaoottista tai riviin järjestämistä, yksityiskohtiin takertumista
 • Autetaan sopiviin ryhmiin
 • Autetaan myös toisia lapsia hyväksymään erilaisuutta
tunteiden sanoittaminen
Tunteiden sanoittaminen
 • Tunteiden tunnistamisen vaikeus
 • Auttaa lasta saamaan kiinni tunnetilastaan
 • Tunteiden tunnistamisen yhteys sosiaaliseen kehitykseen
 • Sanotaan ääneen miltä näyttää itsestä; ei määritellä lasta
 • Joskus hankalaa tunnetta helpompi käsitellä toisen tunnetilana (minä lapsena, yksi lapsi…)
sosiaalisten tilanteiden mallittaminen
Sosiaalisten tilanteiden mallittaminen
 • Konkreettista apua lapselle sosiaalisiin tilanteisiin; sanat, tekeminen
 • Yhdessä tekeminen, harjoittelu
 • Tarvittaessa jälkeenpäin läpikäyminen piirtämällä, leikkimällä, puhumalla
herk sti kuormittuvat lapset
Herkästi kuormittuvat lapset
 • Aistien herkkyys
 • Tilanteiden haastavuus (mm. sosiaalinen havaitseminen, tarkkaavuuden säätely, kielelliset vaikeudet, kehitysviiveet)
 • Mahdollisuus rauhoittua ennakoiden eri aistikanavia käyttäen
 • Ryhmätilanteiden rakenne ja koko
 • syömishetket, siirtymät
ennakointi ja strukturointi
Ennakointi ja strukturointi
 • Erityisesti siirtymätilanteet
 • Ennakoiden tulevaa, antaa lapselle aikaa siirtyä mielessään seuraavaan
 • Strukturointi antaa lapselle turvallisuudentunteen: maailma on hallittavissa
 • Arjen tilanteiden ennakoitavuus, mutta myös joustavuus (sensitiivisyys)
kommunikoinnin tuki
Kommunikoinnin tuki
 • Kuva apuna : Sama viesti monta eri aistikanavaa pitkin
 • Lapsi toistaa mitä aikuinen sanoi: säätelyikkunassa! Sensitiivisyys!
rajat
rajat
 • Ensimmäisen ikävuoden jälkeen kasvatuksellisen näkökulman merkitys lisääntyy
 • Mahdollistaa lapselle turvallisen tutkimisen
 • Ulospäin suuntautuva psyykkinen oireilu vähäisempää jos selkeät rajat
 • Turvallisuudentunne: tilanne aikuisen hallinnassa

Van Zeijl et al., 2006

karkea kuri
Karkea kuri
 • Pakottava, fyysinen ja epäjohdonmukainen kasvatus
 • Lisää ulospäin suuntautunutta oireilua
 • Kokemus osoittanut positiivisen palkitsemisen tehokkuuden

Colder et al, 1997

sensitiivinen kasvatus
Sensitiivinen kasvatus
 • Aikuisjohtoisten selkeiden rajojen lisäksi:
 • Ottaa huomioon lapsen näkökulman ja viestit myös rajoitustilanteissa
 • Myös ohjaava, johdatteleva kasvatustapa tilanteen mukaan
 • Empatian osoittaminen lapsen turhautumista ja kiukkua kohtaan
 • ”Aikuinen auttaa”

Van Zeijl et al., 2006

slide97
Häpeä
 • pohja varhaisissa kokemuksissa
 • Voimakkaana tuhoava voima, jota pyritään millä keinolla hyvänsä välttämään
 • Välttämispyrkimys voi johtaa erilaisiin oireisiin
 • Varo lisäämästä häpeäkokemusta!
slide98

Muovautuvuutta ainakin varhaiseen aikuisikään asti

 • Oppiminen mahdollista senkin jälkeen
 • Toistot!
 • Niin kauan kuin on elämää, on toivoa!