B USINESS S CHOOL N EDERLAND - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
B USINESS S CHOOL N EDERLAND PowerPoint Presentation
Download Presentation
B USINESS S CHOOL N EDERLAND

play fullscreen
1 / 62
B USINESS S CHOOL N EDERLAND
130 Views
Download Presentation
makan
Download Presentation

B USINESS S CHOOL N EDERLAND

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BUSINESSSCHOOLNEDERLAND Dé Action Learning Business School

 2. Doel eerste start-up-dag Een beeld krijgen van en nader kennismaken met: Business School Nederland medestudenten/subsetgenoten hun organisaties de set adviser Action Learning en Virtual Action Learning studiemateriaal en werkwijze

 3. Doel eerste start-up-dag En ….. Alle 8 subsetafspraken maken Eerste huiswerkopdrachten Afsluiting met diner

 4. Programma

 5. Praktische zaken Vaststellen: dieetwensen, aantal diners vanavond Leerstijlenvragenlijst ingeleverd? Organisatie ondersteunde formulier (OOF) inleveren Persoonlijke gegevens op formulier checken en aanvullen

 6. Kennismaken (1) Structuur Interview in tweetal, 10 minuten pp Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in 2 minuten. Jij geeft daarbij aan hoe jouw collega-student succesvol zijn/haar studie gaat afronden

 7. Kennismaken (2) Inhoud (tijdens kennismaken onderling) Stel jezelf voor d.m.v. een metafoor (beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d) Geef twee argumenten voor deze vergelijking Vertel een prestatie / succes van laatste half jaar, waarop je trots bent plus reden Waar sta je over twee jaar in het leven…. ( kennis, vaardigheden, procesgang ) Hoe zie je de weg naar het beschreven doel? Drive voor MBA en motivatie voor Business School Nederland MBA

 8. O O O O O 1 LAa+i (HRM) + 2 ALP’en (OM en MM) S T A R T U P O O O O M M MM-3 M M M HRM1 M M M OM-3 M A HRM-3 A OM-2 A MM1 A MM-2 A HRM-2 A OM-1 3 weken 3 weken 5 weken 5 weken 5-15 weken Structuur core coursebijeenkomsten: Dit is de eerste helft van de tweede fase

 9. Evaluatie elke Core Coursedag Elke lesdag wordt elektronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) door jullie: via mail van de administratie met link naar evaluatieformulieren kost een paar minuten (verplicht voor accreditatie plus leerzaam voor ons)

 10. 1e subsetbijeenkomst: 7 maart 09.30 – 12.30 uur alle volgende subsetbijeenkomsten (8) plant subset zelf vandaag! Snellezen: 11/12 maart 09.30-17.30 uur Schouten & Nelissen Locatie: Business School O O O m m m m Veranderkunde 13 mei (alle 2008-1-sets) 09.30 – 17.30 uur A Programma-overzichten endata buiten de core courses om: ALP-uitleg(RFC) 10 juni (alle 2008-1-sets) 19.00 - 22.00 uur

 11. Waarom Virtual Action Learning? (VAL) Leren via Virtual Learning Community (VLC) E-learning is instrument van HRM en FM Variatie in leerproducties Doelgericht digitaal onderling communiceren en met de Business School Studietempo bevorderen Zwaartepunt studie meer naar voren getrokken Studiebelasting houdt rekening met aanleren van de techniek Later meer

 12. Opbouw studiemateriaal VisieHet bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp. InstrumentenBepaalde methoden, instrumenten of werkwijzen aanreiken. IntegratieOnderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

 13. Info over Studiestructuur- en inhoud: papieren begeleiders 2 programma-overzichten (groep enVLC-deadlines) Studiegids Studiewijzers Handleiding VAL (Virtual Action Learning voor VLC)

 14. Producties tweede fase: ALPEN en LA’ s OM : (concept Alp + definitief Alp) MM : Alp HRM : Leerarrangement ( VAL ) IM : Alp FM : Leerarrangement ( VAL ) SM : ALP, of: Leerarrangement PEP -SM in combinatie met een LA-PEP major- (masterclass) onderwerp PEP=PersoonlijkEffectiviteitsPaper Int. Management: Groeps-Alp door de hele subset gemaakt n.a.v. studiereis

 15. Info-momenten over het maken van een ALP Tijdens Start-up summiere uitleg Tijdens OM2: Instrumenten (methodologie) Tijdens MM In de subset Projectrapportage W. Egberink RFC (na blok 2): 10 juni 2008, 19-22 uur ALP intervisie set 2008-1B: rond blok 3, datum nader overeen te komen Reader projectrapportage en natuurlijk de studiegids!

 16. ALP-voorstel Is het onderwerp niet te breed? ( kaderen ! ) Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen/ buiten eigen gezichtsveld ) Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden voorstel wordt wel / niet goedgekeurd door docent en is bijlage in de Alp. voorstel is huiswerk voor 3e Core Course plan van aanpak is definitief en is een hoofdstuk in een Alp

 17. ALP-Inhoud Plan van aanpak Onderzoek en analyse Genereren en beoordelen alternatieven Implementatie Reflectie

 18. ALP-inleverprocedure Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar:- set adviser ereddingius@bsn.eu - administratie abentum@bsn.eu ALP( concept en definitief ) + 10-regelige samenvatting digitaal sturen naar: - info@requestforcomment.nl (RFC ter beoordeling) - abentum@bsn.eu of cfranken@bsn.eu (= registratie door administratie Business School) Code voorblad: Achternaam160464MM Beoordeling RFC gaat direct naar student en administratie Business School

 19. International Management Opdracht met subset: Groeps-Alp-voorstel 2 weken voor 1e lesdag Int.M Welk land (reis is facultatief; bovenop inschrijfgeld) Welke bedrijfstak. Welk product, goed of dienst Wat is dominante functionaliteit (OM,FM,HRM,SM, MM,IM) Docent beoordeelt voorstel en groeps-Alp

 20. Majors/Masterclasses Veranderkunde: november 2008 Leiderschap: 3 en 4 maart 2008 / maart 2009 Fin. Dienstverlening: 14 en 15 april 2008 ( verplicht insurance- studenten) Zorg en Sales oktober 2008 Majors te volgen aan eind 2e fase / begin 3e fase: eind 2008/begin 2009) Afsluiten met een Leerarrangement PEP Dan ook CC SM afsluiten met een Leerarrangement. Vervangt samen ALP SM.

 21. Oriëntatie op fase 3

 22. Producties /bijeenkomsten derde fase Organisatieanalyse (OA)“Foto” van de structuur, cultuur, HRM, gerelateerd aan de strategie Dissertation bestaat uit: -Literatuuronderzoek en -Master’s project Evaluatie Management Leerervaringen (EML) : Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA-tijd In derde fase intervisiebijeenkomsten in onderling overleg met set Verantwoordelijkheid contactmomenten liggen bij student ( wanneer / wat ) Dissertation e.v. inleveren ( afspraak ) is een heilig / feestelijk moment!!!

 23. MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium • De Vraagbaak • Via Business School, betaalt abonnement • De Vraagbaak schrijft student aan. • Info over wachtwoord / gebruikersnaam • www.devraagbaak.nl MWM2 Onderzoeksbureau. Doet online onderzoek en verwerking is prima Opgeven via Business School, 3 onderzoeken voor 995 euro Management Updates

 24. Rol set adviser (1) Praktische zaken, procesbegeleider en beoordelaar ( inhoudelijke verschuiving ) Openen / sluiten setbijeenkomst / aan- afwezigheid Praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen Voorlichter studieaangelegenheden Alert op proces van individu, set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent Aandacht voor: proces van inleveren LA’s, Alp-voorstellen en Alpen Bespreking voortgang studie VLC-moderator

 25. Rol set adviser (2) Kennisdrager programma, vraagbaak, afstemmer set-docent-BSN; Vast aanspreekpersoon voor jullie Intervisies 2e en 3e fase Beoordelaar EML, en OA, Adviseur proposal OA, Dissertation en EML Adviseur / coordinator internal-external Voorzitter examen: Viva Voce

 26. Rol set adviser (3) Wanneer / hoe: Vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak Moderator VLC; (bijna) dagelijks op site Lage drempel Primaire verantwoordelijkheid ligt bij student. NB: Wisseling na 2 ½ jaar en geen proposal Af en toe vervanging door collega-set adviser

 27. HRM en FM: 6 Leerarrangementen maken ipv 1 ALP(2)

 28. VAL-opdrachten: 6 Leerarrangementen maken (3) Handleiding VAL-VLC en programma VLC eerste LA: expliciet leerdoelen voor HRM (later FM) formuleren 1 LA vóór elke lesdag maken m.b.t. visie, instrumenten en integratie, passend bij eigen leerdoelen; (in totaal 3x) werkwijze deze 3 LA’ s: LAC maken (= Concept ) Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC Gekregen verbetersuggesties van anderen waarderen Verwerking verbetersuggesties in LAC: wordt LAD (Leerarrangement Definitief) Elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer (anoniem)

 29. Vervolg VAL-opdrachten(4) LA advies en implementatie door onafhankelijk instituut (RFC) beoordeeld Dit LA ‘Advies en implementatie’ bestaat uit LA leerdoelen, LA advies en implementatie, en LA reflectie Site wordt na afloop HRM gesloten en start geheel nieuw bij FM Deadlines vragen om agendamanagement! Indien LAD’s niet binnen deadlines ingeleverd zijn en/of niet voldoende verbetersuggesties zijn gegeven, schrijf je een ALP HRM / FM

 30. START UP UIT- LEG; Site open O O O M HRM-3 M M 1e Sub- set Bijeenk. A HRM-1 A HRM-2 Visueel: VAL HRM-activiteiten (5a) LA a+i Op www.citowoz.nl/vlc4 inloggen Onder Leden wachtwoord en gegevens invullen Snuffelen op de VLC Leerdoelen opstellen Keuze 1 LA voor HRM Visie Afstemmen keuze LA’s binnen subset

 31. START UP UIT- LEG; Site open O O O M HRM-3 M M 1e Sub- set Bijeenk. A HRM-1 A HRM-2 Visueel VAL HRM-activiteiten (5b) 2e ronde 3e ronde LA A+ I 1e ronde Gekozen LA Visie maken en LAC plaatsen in Portfolio Verbetersuggesties geven en ontvangen Verbetersuggesties Waarderen LAD maken LAD’s waarderen

 32. O O O M HRM-3 M M A HRM-1 A HRM-2 Visueel: VAL HRM- activiteiten (5c) START UP UIT- LEG; Site open 3 weken 3 weken 1e Sub- set LA a+i= beste LAD aanpassen en naar RFC sturen en in je Portfolio plaatsen RFC beoordeelt 4/7 van je cijfer en je setleden 3/7 van je cijfer

 33. Inlogcodes VLCwww.citowoz.nl/vlc4 • loginname: password voor allen: • Tieneke zunne hrm • Luc wolfs • Gea weenk • Theo sinne daarna eigen • Monique petit password • Edward natris invoeren • Jaco mole • David leane • Marielle kemper • Diana hese • Benno herme Hilda hbos • Arie hees Menno arke • Andre dekker Richard rklep

 34. VAL (7) Toegang tot de site: Citowoz te bereiken via www.citowoz.nl/vlc4 Inloggen doorgaans via achternaam Wachtwoord: HRM. Wachtwoord zelf veranderen! Via PLATFORM: Geen vraag is te dom!

 35. VAL huiswerk (6) Voor 1e subsetbijeenkomst van 7 maart: Handleiding VAL-VLC lezen op de website Als eerste onder link “ Leden” : e-mailadres en persoonlijke- organisatiegegevens en drive voor studie invullen PLUS wachtwoord veranderen! Snuffel overal, je kunt niets verprutsen! Zie onder link “programma” : leerdoelen voor: ▪Leerdoelen HRM (in 4 uur) vaststellen en in portfolio zetten Tijdens de subsetbijeenkomst : Leerarrangementen Visie (LA 2) verdelen per subset

 36. Manieren van leren Activist wil praktisch handelen Observator Nader beschouwen van die ervaringen Theoreticus Onderzoek en conclusies Pragmatist Geleerde in de praktijk brengen Deze 4 leerstijlen vormen samen de leercyclus van Kolb: Ervaren, evalueren, concluderen, plannen Leerfasen van Maslow: ▪ 1e fase: onbewust- onbekwaam ▪ 2e fase: bewust-onbekwaam ▪ 3e fase: bewust-bekwaam ▪ 4e fase: onbewust-bekwaam

 37. Action Learning Leren is onderdeel van het werk Leren impliceert doen en wordt versterkt door het nemen van risico‘ s Leren is een zaak van vrijwilligheid en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces Leren veronderstelt formulering van de juiste (leer)vragen Leren doe je van en met elkaar Leren impliceert zelfreflectie en feedback

 38. Action Learning betekent dus dat je tijdens studie werkt aan echte problemen risico’s durft te nemen ondersteuning vanuit organisatie moet krijgen actief bijdraagt aan de lessen van elkaar wilt en durft te leren verantwoording neemt voor je eigen leerproces telkens je afvraagt hoe het gaat en of je er iets aan wilt veranderen (Reflection in action)

 39. Logboek Action Learning Reflectiedocument als ondersteuning voor het leerproces en schrijven van de EML (evaluatie management leerervaringen) Wat wil je leren, leerdoelen Wat heb je geleerd Heb je geleerd wat je wilde leren Hoe was dat proces ( hobbels ) Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen

 40. Action Learning Workshop Workshop over Action Learning door Wil Uylenbroek Een gratis AL workshop voor leidinggevenden ter info over wat AL inhoudt Graag aangeven wie uit de organisatie aangeschreven kan worden door Business School Nederland (formulier rond laten gaan)

 41. Huiswerk Lees studentensite door (www.bsn.eu/studenten..... Lezen: artikel: “What is IMC’s philosophy?” (op studenten site bsn.eu) artikel: “AL, een moderne visie op Management Development” Huiswerk voor HRM: Zie dia voor VAL-huiserk (dianr. 38) Lezen: boek over leerstijlen Voorbereiding OM1 (visie): studiewijzer in map OM lezen + huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken ) Op subsetbijeenkomst van 7 maart: Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten. KWALITEIT VRAGEN!!!! 1 week voor de les verslag en vragen mailen naar docenten, set adviser en set. Studiegids doorbladeren en lezen van hfst 1 t/m 4 en hfst. 5 tot en met 5.1.1.

 42. Websites (1) www.bsn.eu Inloggen: - gebruikersnaam: mbaBSNnl - wachtwoord: VoorStudentenwww.citowoz.nl/vlc4 Ebsco via studentensite www.devraagbaak.nl (gebruikersnaam en wachtwoord volgt via e-mail)

 43. Websites (2) www.kb.nl www.menscentraal.nl (HRM) www.managementsite.net www.managementboek.nl www.requestforcomment.nl www.scholargoogle.com www.12manage.nl

 44. Subsets Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed……… Bedoeling: een hechte studie-eenheid, waar studiegenoten de studiedagen voorbereiden, elkaar stimuleren en steunen, feedback geven op inhoud en proces, kennis uitwisselen, plezier en lol kunnen hebben.

 45. Subsetbijeenkomsten Stel voorzitter en notulist aan (laptop!) Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig ) Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken Vertaalslag eigen organisaties maken Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en set adviser(s) Zelf plannen vandaag, op de eerste na ( minimaal 8x )! Kan iedereen op 7 maart? Bij BSN of elders? Standaard = elders

 46. Subsetsamenstelling criteria: 4 tot 6 personen vrouw/man diversiteit in organisaties Geografie Bij BSN of elders? Standaard = elders

 47. Subset-indeling