a naliz a zarz dzania zaopatrzeni a materia ow ego w przedsi biorstwie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A naliz a zarządzania zaopatrzeni a materiałow ego w przedsiębiorstwie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

A naliz a zarządzania zaopatrzeni a materiałow ego w przedsiębiorstwie - PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on

A naliz a zarządzania zaopatrzeni a materiałow ego w przedsiębiorstwie. Służbą zaopatrzenia w przedsiębiorstwie nazywa się zespół komórek organizacyjnych, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa. Do zadań służby zaopatrzenia należą: .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A naliz a zarządzania zaopatrzeni a materiałow ego w przedsiębiorstwie' - rowan-holden


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Służbą zaopatrzenia w przedsiębiorstwie nazywa się zespół komórek organizacyjnych, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa.

Do zadań służby zaopatrzenia należą:

  • ustalenie ilości i wartości materiałów potrzebnych do wykonywania zadań gospodarczych,
  • organizowanie dostaw materiałów do przedsiębiorstwa przez ich zamawianie i zakup, prowadzenie gospodarki zapasami materiałów przez ich przechowywanie i wydawanie,
  • sporządzanie sprawozdań z dostaw i rozchodu materiałów.
slide3

Realizacja podstawowych celów gospodarki materiałowej związanych z optymalizacją efektywności gospodarowania, tj. zmniejszania kosztów zużycia materiałów, kosztów utrzymania zapasów oraz kosztów związanych z przepływem materiałów, wymaga stosowania w systemie zarządzania przedsiębiorstwem odpowiednich mechanizmów.

Możliwości wzrostu efektów we wszystkich sferach gospodarki materiałowej są zróżnicowane. Koszty materiałowe stanowią podstawowy składnik kosztów własnych. Stąd nawet nieznaczna obniżka tych kosztów może dać istotny wzrost zysku.

slide4

Zapotrzebowanie na materiały nie pokrywa się z ich zużyciem produkcyjnym, co wynika z posiadania przez przedsiębiorstwo zapasów materiałowych.

Zadaniem oraz przeznaczeniem tych zapasów jest zapewnienie ciągłości i rytmiczności procesów produkcyjnych.

Z tego względu nie mogą być one dowolne, ale wynikać muszą z możliwości zaopatrzeniowych, potrzeb produkcyjnych i pojemności magazynów.

slide5

Planowanie zaopatrzenia w czasie – dopasowanie potrzeb materiałowych i terminów dostaw do odpowiednich faz procesu produkcyjnego, a nie ograniczenie się tylko do zaplanowania potrzeb materiałowych i jednorazowe zamówienie ich na cały proces produkcyjny określonej ilości wyrobów.

Ten problem pomaga rozwiązać tzw. polityka zakupów metodą ABC.

slide8

W przedsiębiorstwie przemysłowym występuje zazwyczaj bardzo wiele pozycji materiałowych, z tym że ich udział w ogólnej wartości zapasów materiałowych jest bardzo zróżnicowany.

Z tego względu materiały dzieli się na trzy grupy: A, B i C według ich relatywnego udziału w wartości całkowitego rocznego zużycia materiałowego:

spos b przeprowadzania analizy abc
Sposób przeprowadzania analizy ABC:

W pierwszym etapie należy dokonać obliczenia kosztów materiałowych zapotrzebowanych dóbr na podstawie niezbędnych ilości i cen jednostkowych, a następnie je uszeregować według zużycia wartościowego.

W drugim etapie dokonuje się uporządkowania pozycji asortymentowych zgodnie z uzyskaną rangą i oblicza skumulowany względny błąd (w %) zużycia ilościowego i wartościowego.

Na podstawie tak skumulowanych wartości dokonywane jest następnie przyporządkowanie poszczególnych materiałów do jednej z trzech klas.

slide14

W odniesieniu do materiałów grupy A stosuje się „ostry reżim”, podczas gdy w stosunku do pozostałych materiałów (zwłaszcza z najliczniejszej, a zatem „najtańszej” grupy C) mogą być stosowane znacznie bardziej liberalne zasady zamawiania.

Zazwyczaj w tych ostatnich pozycjach materiałowych są tworzone duże zapasy, co pozwala na wydłużenie przedziałów sterowania ich logistycznymi procesami zaopatrzenia, a tym samym - koncentrację wysiłków i uwagi na pozycjach decydujących dla kosztów logistycznych przedsiębiorstwa (ze względu na konieczność zamrożenia kapitału obrotowego, mnogość i różnorodność partii transportowych, nieracjonalne wykorzystanie powierzchni magazynowych itd.)

klasyfikacja materia w metod xyz
Klasyfikacja materiałów metodą XYZ:

Poszczególne rodzaje materiałów zostają podzielone na trzy grupy na podstawie regularności zapotrzebowania na te dobra:

  • materiały grupy X - charakteryzujące się regularnym zapotrzebowaniem, jak również wysoką dokładnością prognozowania poziomu tego zapotrzebowania (zużycia)
  • materiały grupy Y - charakteryzujące się zapotrzebowaniem mającym charakter wahań sezonowych i występowaniem istotnego przyrostu ze średnią trafnością prognoz,
  • materiały grupy Z - charakteryzujące się bardzo nieregularnym zapotrzebowaniem i niską dokładnością prognoz.
literatura
LITERATURA:

[1] Adam E.E.; Ebert R.J., (1992), Production and operations management, Prentice Hall, New Jersey.

[2] Stoner J.A.F., Wankel C., (1992), Kierowanie, Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.

[3] Zbichorski Z., (1997), Metody graficzne w zarządzaniu i organizacji produkcji, Wydawnictwa Naukowo-Technniczne, Warszawa.

[4] Praca zbiorowa, (1960) Metody sieciowe, Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.

[5] Sikorski W., (1992), Komputerowe planowanie przedsięwzięć, Zakład nauczania informatyki „MIKOM”, Warszawa.

[6] Badowski S., (1970), Metody sieciowe w planowaniu i organizacji pracy, Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.