a hat roz k l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A határozók PowerPoint Presentation
Download Presentation
A határozók

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

A határozók - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

A határozók. A hely-és az időhatározó. Előszó. „Ember számára nem létezik nehéz helyzet, csupán helyzetek vannak. A nehézség leküzdéséhez kell egy kis idő, a lehetetlenhez valamivel több.” /Tatiosz/. Használat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A határozók' - rowa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a hat roz k

A határozók

A hely-és az időhatározó

el sz
Előszó

„Ember számára nem létezik nehéz helyzet, csupán helyzetek vannak. A nehézség leküzdéséhez kell egy kis idő, a lehetetlenhez valamivel több.”

/Tatiosz/

haszn lat
Használat
 • A felső sarokban található vezérlőgombokat használva, különböző opciókat lehet igénybe venni.
 • Nyíl előtte vagy utána függőleges vonallal, mindig az anyag legelejére vagy a legvégére ugrik.
 • A sima nyilak az előző vagy a következő diára lépnek.
 • A házikóval a tartalomjegyzékre léphetünk vissza.
 • A kérdőjel pedig a súgóra(használatra) ugrik.
 • Az aláhúzott sorokra ráállva, az adott témához léphetünk azonnal.
 • A feldolgozáshoz jó munkát minden szülőnek és kisdiáknak!
tartalom
Tartalom
 • Óravázlat-1.
 • Óravázlat-2.
 • Korábbi ismeretek felfrissítése
 • Új ismeretek feldolgozása (A határozók)
 • A határozók felsorolása
 • A helyhatározó
 • A helyhatározó kifejezőeszközei
 • A helyhatározó ragjainak rendszere
 • A helyhatározó névutói
 • A helyhatározók határozószói
 • A képes helyhatározó
 • Az időhatározó
 • Az időhatározó kérdései és kifejezőeszközei
tartalom 2
Tartalom-2.
 • Az időhatározó kifejezőeszközei(összegzés)
 • Az időhatározó meghatározása
 • Részellenőrzés
 • Összefoglalás
 • Értékelési szempont
 • Eldöntendő kérdés
 • Eldöntendő kérdés-2.
 • Tudáspróba értékelése
 • Felhasznált irodalom
rav zlat
Óravázlat
 • A határozók felsorolása (16 db)
 • A helyhatározó (definíció, kérdőszavai)
 • A helyhatározó kifejezőeszközei (ragos névszó, névutós névszó, határozószó)
 • A helyhatározó ragjainak rendszere (táblázat)
 • A helyhatározó névutói (táblázat)
 • A helyhatározók határozószói (táblázat)
 • A képes helyhatározó
rav zlat7
Óravázlat
 • Az időhatározó (gyakorló szöveg)
 • Az időhatározó kérdései és kifejezőeszközei (táblázat)
 • Az időhatározó kifejezőeszközei (összegzés)
 • Az időhatározó meghatározása (definíció, kérdőszavak)
 • Részellenőrzés
 • Összefoglalás
rai tev kenys gek
Órai tevékenységek
 • A 14. dia alapján önállóan helyhatározós mondatok készítése.
 • A 15. dia segítségével helyhatározói határozószavakkal 2-2 mondat elkészítése.
 • A 21. dián található részellenőrzés kérdéseinek megválaszolása.
motiv ci
Motiváció

Bip-bip!

Tudjuk, hogy a

Kati almát eszik mondatban, Kati az alany, az eszik az állítmány, és az alma a tárgy.

De mit kezdünk egy olyan mondattal,

ahol Kati délben a konyhában eszi az almáját?

kor bbi ismeretek fel friss t s e
Korábbi ismeretek felfrissítése
 • Az előző órákon megtanultuk az egyszerű mondatfő részeit az alanyt és az állítmányt,amely már együtt alkothat mondatot, pl. Péter olvas.
 • Tanultuk az első kötött bővítményt amely mindig az állítmányhoz kötődik, ez a tárgy, pl. Péter könyvet olvas.
 • Az életben azonban sokkal bővebb mondatokban beszélünk, lássuk hát, hogy miből is épülhet fel még a mondat.
j ismeretek feldolgoz sa
Új ismeretek feldolgozása
 • A határozók megismerésével sokkal több téren tudunk boldogulni a mondatok elemzésekor.
 • A bővítmények legnagyobb csoportja lesz a határozók, melyek színesítik beszédünket, és több felvilágosítást, konkrétumot adnak a kommunikáció során.
 • A határozók a cselekvés különféle körülményeit jelölik a mondatban.
a hat roz k12
Helyhatározó

Időhatározó

Módhatározó

Állapothatározó

Eszközhatározó

Társhatározó

Okhatározó

Célhatározó

Eredethatározó

Eredményhatározó

Részeshatározó

Számhatározó

Hasonlító határozó

Mértékhatározó

Fokhatározó

Állandó határozó

A mai napon a hely- és az időhatározóval fogunk foglalkozni.

A határozók
a helyhat roz
Ahelyhatározó
 • A helyhatározó a cselekvés helyét határozza meg.
 • Kérdései: Hol? Honnan? Hová? Merre? Meddig?
 • „Hol a boldogság mostanában?

Barátságos,meleg szobában.”

(Petőfi Sándor: Téli világ)

 • „ Honnan atyafi, oly

Hevenyén?”

„ Pusztáról csikóval

Jövök én.” (Petőfi Sándor: Lopott ló)

 • „Hová, hová, édes férjem?”

„ Megyek a csatába.” (Arany János: Rozgonyiné)

 • „ Merre, meddig mentek? Harcra? Háborúba?” (Arany János: Toldi)
a helyhat roz kifejez eszk zei
A helyhatározó kifejezőeszközei
 • A helyhatározót kifejezhetjük
 • ragos névszóval

„ A csárdánál törpe nyárfaerdő…”

„ …a királydinnyés homokban.” (Petőfi Sándor: Az alföld)

2. névutós névszóval

„ Zöld föld felett, kék ég alatt…” (Petőfi Sándor: Mi kék az ég!)

3. határozószóval

„ Itt kívül a hideg, Az éhség ott belül, …S amott a harmadik…” (Petőfi Sándor: A farkasok dala)

a helyhat roz n vut i
A helyhatározónévutói
 • Alkoss helyhatározós mondatokat, a megadott névutók segítségével!
a helyhat roz k hat roz sz i
A helyhatározók határozószói
 • Alkoss padtársaddal olyan mondatokat, amelyek a következő határozószavakat tartalmazzák, helyhatározó gyanánt.
a k pes helyhat roz
A képes helyhatározó
 • „ Száll a madár ágrul ágra,

Száll az ének szájrul szájra.”

(Arany János: Rege a csodaszarvasról)

 • Az idézett két verssor abban különbözik egymástól, hogy míg az első szó szerint értendő, addig a másik csak képletesen.
 • Az elsőben tényleg szállhat a madár ágrul-ágra, de a másodikban az ének csak képletesen értendő, így az értelmezett hely,azaz a szájrul-szájra (honnan-hová) csak képes helyhatározó.
 • Ilyenek még pl.

-A számbólvetted ki a szót

 • Kicsúszott a számból
 • Nem tesz lakatot aszájára
 • Ami aszívén, az aszáján.
az id hat roz
Az időhatározó
 • Gyakorló szöveg( József Attila önéletrajza nyomán):
 • A kiemelt mondatrészek időpontot, időtartamot jelölnek, azaz időhatározók.
 • „1905-ben született Budapesten . Gyermekkorától fogva részt vett az apa nélkül maradt család gondjaiban.

A világháború alatt reggeltől estig álldogált az élelmiszerboltok előtt, hogy másnapra kenyeret szerezzen.

Anyja halála után egy nyáron át inaskodott egy vontatógőzösön. Ezután Makóra került. Itt elvégezte a gimnáziumot, s három év múlva már a szegedi egyetem hallgatója. Ekkor jelenik meg első verses kötete.

A gyermekkorában átélt események mély nyomot hagytak a költő lelkében.”

az id hat roz kifejez eszk zei sszegz s
Az időhatározó kifejezőeszközei(összegzés)
 • Ragok:Az előbbi példákat megvizsgálva, láthatjuk, hogy a legtöbb esetben a helyhatározó ragjai jelölik az időhatározót is.(pl. 1905-ben, reggeltől, estig, másnapra.)
 • Néhány főnév is szerepelhet időhatározóként:pl. vasárnap, másnap, mindennap, harmadnapja.
 • Névutók: nagyrészt ezek is megegyeznek a helyhatározók névutóival:pl. a világháború alatt, halála után, nyáron át.
 • Vannak csak időhatározóhoz kapcsolódó névutók is, ilyenek:

múlva, óta, fogva, kezdve.

 • Határozószók:tavaly, idén, jövőre, ma, tegnap, holnap, reggel, délután, most, rögtön, mindjárt, néha, mindig, olykor, valaha.
az id hat roz meghat roz sa
Az időhatározó meghatározása
 • Az időhatározó a cselekvés időpontját vagy időtartamát jelöli meg.
 • Kérdései:mikor?, mióta?, mennyi ideig?, meddig?, mikorra?
 • Kifejezőeszközei:

Ragos névszó, névutós névszó, ragtalan főnév, határozószó.

r szellen rz s
Részellenőrzés
 • Melyek lehetnek a helyhatározó kérdései? (hol?, honnan?, hová?, merre?, meddig?)
 • Melyek a cselekvés 3 iránya a helyhatározó esetében?(hol?, honnan?, hová?)
 • Mondjatok egy képes helyhatározót! (kicsúszott a számon, ami a szívén az a száján, stb.)
 • Mit jelölnek az időhatározók? (a cselekvés időpontját vagy időtartamát)
 • Melyek lehetnek az időhatározó kérdései?

(mikor?, mióta?, mennyi ideig?, meddig?, mikorra?)

sszefoglal s
Összefoglalás
 • A helyhatározó a hol? kérdésre megmutatja a tartózkodás helyét, a honnan? kérdésre megadja a kiinduláshelyét, és a hová? kérdésre válaszolva pedig jelöli a mozgás végpontját.
 • Ugyanilyen elven az időhatározó is jelöli az előzményt, a mióta? kérdésre válaszolva; a mikor? kérésre a cselekvés tartamát kapjuk, és a cselekvés végét a meddig? kérdésre válaszolja meg.
rt kel si szempont
Értékelési szempont
 • Az eldöntendő kérdés feladatlap, 15 kérdésből áll.
 • Ezek ponthatárai a következők:

7 ponttól: 2-es,

9-10 pontig: 3-as,

11-12 pontig: 4-es,

13-15 pontig: 5-ös.

Ha valaki a válaszokat meg is indokolja

csillagos 5-öst kap.

eld ntend k rd s 1
Eldöntendő kérdés-1.

1.Képes helyhatározó –e az ágról szakadt ember?

2.Helyhatározó –e az ott kint?

3.Képes helyhatározó –e a napról-napra?

4.Határozószóval kifejezett helyhatározó –e az autónál?

5.Képes helyhatározó –e afülbemászó dallam?

6.Névutós névszóval kifejezett helyhatározó –e azott belül?

7.A –ban, -ben időhatározói rag?

8. Képes helyhatározó –e ha csöbörből-vödörbe kerül valaki?

9. A –ra, -re lehet hely- és időhatározói rag is?

eld ntend k rd s 2
Eldöntendő kérdés-2.
 • 10. Az –ig rag lehet időhatározói?
 • 11. Határozószót használhatunk időhatározóként?
 • 12. Az alatt névutó szerepelhet időhatározós szerkezetben?
 • 13. Főnév szerepelhet időhatározóként?
 • 14. A hol? kérdés, előzményt jelöl?
 • 15. A meddig? kérdés a cselekmény tartamát mutatja?
tud spr ba rt kel se
1. igen

2. igen

3. nem

4. nem

5. igen

6. nem

7. igen (is!)

8. igen

9. igen

10. igen

11. igen

12. igen

13. igen

14. nem

15. nem

Tudáspróba értékelése
felhaszn lt irodalom
Felhasznált irodalom
 • Rácz Endre-Takács Etel:

Kis magyar nyelvtan,

(14. átdolgozott kiadás) Talentum Kiadó, (h.n.), 2001.

 • György Edit szerk.: A tudás kiskönyve, Kassák Kiadó, Szada, 2006.
slide30

Készítette:Szabó Évamagyar-pedagógia szakos, harmadéves, levelezős, alapképzéses hallgató2006/2007-es tanév-1. félév