Kontroly dat r ian a jejich opravy
Download
1 / 38

Kontroly dat RÚIAN a jejich opravy - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Kontroly dat RÚIAN a jejich opravy. Jiří Formánek Martin Šmejkal. Obsah prezentace. Úvod Kontroly údajů ISÚI/RÚIAN Územní anomálie Porovnání a kontroly dat nižších prvků RÚIAN Kontrola stavebních objektů Kontrola adresních míst bez definičního bodu Kontrola ulic

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kontroly dat RÚIAN a jejich opravy' - ross


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kontroly dat r ian a jejich opravy

Kontroly dat RÚIAN a jejich opravy

Jiří Formánek

Martin Šmejkal


Obsah prezentace
Obsah prezentace

 • Úvod

 • Kontroly údajů ISÚI/RÚIAN

 • Územní anomálie

 • Porovnánía kontroly dat nižších prvků RÚIAN

  • Kontrola stavebních objektů

  • Kontrola adresních míst bez definičního bodu

  • Kontrola ulic

  • Další kontroly

 • Shrnutí postupu řešení

 • Statistika oprav chyb

 • Závěr

Geoinformatics 2014


Kontroly daj is i r ian
Kontroly údajů ISÚI/RÚIAN

 • ČÚZKjako správce jednoho ze základních registrů pravidelně provádí kontroly údajů vedených v RÚIAN.

 • Kontrolní a rozdílové sestavy jsou vytvářeny v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb.,

 • „V případě, že OVM, který není editorem daného údaje v ZR, při své činnosti zjistí nesoulad referenčních údajů vedených v ZR se skutečným stavem, anebo vznikne-li u něj oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, uvědomí o tom neprodleně editora daného referenčního údaje.“

 • Kontroly a územní anomálie vystaveny na www.ruian.cz

 • Geoinformatics 2014


  Kontroly daj is i r ian1
  Kontroly údajů ISÚI/RÚIAN

  • ČÚZKnavíc pravidelně provádí porovnání a kontroly dat s dalšími významnými systémy ISEO, ISKN a RSO.

  • Typy kontrol:

   • adresní místa a stavební objekty,

   • ulice a veřejná prostranství,

   • referenční vazby,

   • lokalizace prvků.

  • Cílem kontrolnícha rozdílových sestav je umožnit příslušným editorům prověřit a případně odstranit chyby a nesoulady, které se v jejich územní působnosti vyskytují.

  Geoinformatics 2014


  Migrace dat pro is i
  Migrace dat pro ISÚI

  Migrace dat 30. 6. 2011

  Editace ISÚI zahájena 29. 8. 2011

  Geoinformatics 2014


  Obec zemn anom lie
  Obec - územní anomálie

  • Dle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

  • Část obce, která se chce oddělit, musí mít samostatnékatastrální území sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a tvořící souvislý územní celek.

  • Dle § 1a odst. 1 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu platí, že území obce je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.

  Geoinformatics 2014

  Obec zemn anom lie1
  Obec – územní anomálie

  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 2

  Obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami.

  ???

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 1

  Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

  Geoinformatics 2014


  St obce zemn anom lie
  Část obce – územní anomálie

  • Dle § 27, odstavec (2) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je část obce evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území.

  • Evidenční jednotka část obce nemá hranice!

  • Dle § 31a, odstavce (1) čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad.     

  • K očíslování, přečíslování nebo zrušení očíslování budovy dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.   

  Geoinformatics 2014
  Praktick dopady adresn m sto
  Praktické dopady – adresní místo

  Obec A

  Obec B

  Geoinformatics 2014


  Praktick dopady zemn ch anom li

  Část obce

  Katastrální území

  Praktické dopady územních anomálií

  Obec A

  Obec B

  Daň pro obec podle počtu obyvatel

  Daň z příjmu OSVČ

  Daň z nemovitostí

  Stavební objekt

  Přihlášení k trvalému pobytu (ISEO)

  Územní a stavební řízení

  Volby – seznamy voličů

  Komunální odpad - trvalý pobyt

  Komunální odpad – bez pobytu

  Geoinformatics 2014  Lice zemn anom lie
  Úlice – územní anomálie

  • Dle § 28, odstavec (1) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, obci přísluší rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství.

  • Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do RÚIAN.

  • Dle § 29, odstavec (1) se ulice nebo jiná veřejná prostranství nepojmenovávají shodnými názvy.

  Geoinformatics 2014
  Realizovan kontroly is i r ian
  Realizované kontroly ISÚI/RÚIAN

  • Kontrola stavebních objektů

  • Kontrola adresních míst bez definičního bodu

  • Kontrola ulic

  • Kontrola ulic bez navázaných adresních míst

  • Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody

  • Kontrola stavebních objektů bez vazby na MOMC

  • Kontrolní sestavy a metodika řešení jsou vystaveny na www.ruian.cz.

  Geoinformatics 2014


  Kontrola stavebn ch objekt
  Kontrolastavebních objektů

  • Cílem kontrol je:

   • Odstranění duplicitních či neexistujících stavebních objektů,

   • doplnění vazby (změna) na parcelu KN,

   • oprava chybných souřadnic definičních bodů,

   • změna údajů vedených u stavebního objektutak,aby souhlasil s aktuálním stavem.

 • Postup:

  • Porovnání stavebních objektů proti budovám v ISKN (jejich existenci, vazbu na parcelu, definiční body)

 • Geoinformatics 2014


  Kontrola stavebn ch objekt1
  Kontrolastavebních objektů

  • Kontrola vazby SO na parcelu KN

  Geoinformatics 2014


  Kontrola stavebn ch objekt2
  Kontrolastavebních objektů

  • Kontrola vazby SO na parcelu (umístěn def. bodem)

  Geoinformatics 2014


  Kontrola stavebn ch objekt3
  Kontrolastavebních objektů

  • Kontrola SO a zaniklých budov v ISKN

  Geoinformatics 2014


  Kontrola stavebn ch objekt4
  Kontrolastavebních objektů

  • Kontrola duplicitních SO

  Geoinformatics 2014


  Kontrola stavebn ch objekt5
  Kontrolastavebních objektů

  • Kontrola velmi blízkých SO

  Geoinformatics 2014


  Kontrola stavebn ch objekt6
  Kontrolastavebních objektů

  Geoinformatics 2014


  Kontrola stavebn ch objekt7
  Kontrolastavebních objektů

  Geoinformatics 2014


  Kontrola ulic
  Kontrolaulic

  • Cílem kontrol je:

   • Odstranění neexistujících ulic,

   • napravení stavu uliční sítě podle zákona o obcích (§ 29, odst. 1, zákona o obcích č.128/2000 Sb.).

    Pojmenování ulice a jiného veřejného prostranství musí být jednoznačné v rámci obce, což bylo v některých případech porušeno při slučování obcí.

 • Postup:

  • Kontrola ulic ve vztahu s ostatními prvky územní identifikace (adresní místa, části obce…).

  • Prostorové porovnání průběhu ulic (definiční čára ulice).

 • Geoinformatics 2014


  Kontrola ulic1
  Kontrolaulic

  • Ulice bez navázaných adresních míst

  Geoinformatics 2014


  Kontrola ulic2
  Kontrolaulic

  • Duplicitní ulice v obci

  Geoinformatics 2014  Kontrola a dresn ch m st
  Kontrolaadresních míst

  • Cílem kontrol je:

   • Především správná lokalizace adresního místa přes definiční bod,

   • odstranění neexistujících adresních míst a doplnění adresních míst, kde být mají.

    Správná lokalizace adresního místa je důležitá pro správné přiřazení dalších údajů RÚIAN (např. PSČ), ale je důležitá i pro integrovaný záchranný systém či přiřazení volebního okrsku.

 • Postup:

  • Kontrola adresních míst ve vztahu s ostatními prvky územní identifikace (stavební objekt, části obce…).

  • Kontrola definičních bodů adresních míst.

 • Geoinformatics 2014


  Kontrola adresn ch m st
  Kontrolaadresních míst

  • Adresní místo bez definičního bodu

  Geoinformatics 2014  P ipravovan kontroly is i r ian
  Připravované kontroly ISÚI/RÚIAN

  • Adresní místa významně vzdálená od uliční čáry

  • Ulice bez definiční čáry ulice

  • Části obcí bez stavebních objektů nebo s malým počtem

  • Stavební objekty s podezřelým číslem domovním

  • Stavební objekty bez parcely

  • Stavební objekty očíslované v rámci jiné obce

  • Kontrola způsobu využití budov ISKN a stavebních objektů v ISÚI

 • Existence a posloupnost čísel orientačních v ulici

 • Geoinformatics 2014


  Z v r
  Závěr

  www.ruian.cz

  • podklady pro kontroly a opravy údajů ISÚI/RÚIAN

  • metodika pro obce a stavební úřady

  • první kroky uživatelů ISÚI

  • uživatelské příručky a postupy, eLearning (UPK)

  • poskytování údajů RÚIAN (výměnný formát VFR, CSV)

  • uživatelská podpora – [email protected]

  Geoinformatics 2014


  D kujeme za pozornost

  Děkujeme za pozornost.

  Ing. Jiří Formánek

  [email protected]

  Ing. Martin Šmejkal

  [email protected]


  ad