kordamine kontrollt ks n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kordamine kontrolltööks PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kordamine kontrolltööks

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Kordamine kontrolltööks - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

Kordamine kontrolltööks. Mõisted.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kordamine kontrolltööks' - rosie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m isted
Mõisted

Lahus, lahusti, lahustunud aine, küllastunud lahus, küllastumata lahus, küllastunud lahus koos sademega, lahustuvus, lahustuvuskõver, massiprotsent, lahuse protsent, sade (kuidas välja näeb), gaas (mida märkad), reaktsiooni kulgemise tunnused ja tingimused, lahustumise kiiruse sõltumine, lahustuvuse olemuse sõltumine, gaasilise ja tahke aine lahustuvuse erinevused

lesanded
Ülesanded
 • Lahustuvuskõvera ülesanded
 • protsentülesanded
kuidas v ljendatakse aine lahustuvust
Kuidas väljendatakse aine lahustuvust?

40 g

100 g

CuSO4 lahustuvus temperatuuril 60 oC on

 • 100 grammis vees lahustub CuSO4 40 grammi
 • 50 grammis vees lahustub CuSO4 20 grammi
 • 200 grammis vees lahustub CuSO4 80 grammi
 • 30 grammis vees lahustub CuSO4 12 grammi
 • 130 grammis vees lahustub CuSO4
 • 7 grammis vees lahustub CuSO4

Milline on lahuse massiprotsent

 • Lisades 200 grammile veele 90 grammi soola on lahus (küllastunud/küllastumata/küllastunud sademega)
 • Lisades 30 grammile 10 grammi saadakse küllastumata soolalahus. Mitu grammi soola tuleks lisada, et lahus oleks küllastunud?
slide5

Kui palju lahustub CuSO4 130 grammis vees eeltoodud temperatuuril?

Lahendus

Antud

sool

vesi

mvesi= 130g

40g=

100 g

40 g

xg=

130 g

100 g

130 g ∙ 40g

m CuSO4

=52g

x=

100g

Vastus: 130 grammis lahustub soola 52 grammi

slide6

Kui palju lahustub CuSO4 7 grammis vees eeltoodud temperatuuril?

Lahendus

Antud

sool

vesi

mvesi= 7g

40g=

100 g

40 g

xg=

7 g

100 g

7 g ∙ 40g

m CuSO4

=2,8g

x=

100g

Vastus: 7 grammis lahustub soola 2,8 grammi

slide7

Lisades 200 grammile veele 90 grammi soola on lahus (küllastunud/küllastumata/küllastunud sademega)….

Lahendus

Antud

sool

vesi

mvesi= 200g

msool= 90g

40g=

100 g

40 g

xg=

200 g

100 g

200 g ∙ 40g

=80g

x=

m CuSO4

100g

80 g soola saaks maksimaalset lahustada,

Kuid minul on soola 90 g → lahus on küllastunud + sade

(soola oleks sademes 10 g)

1. Leian, kui palju soola saaks lahustada 200 grammis vees

2. Võrdlen saadud soola massi minu lahustatava soola massiga

3. otsustan, milline on saadud lahus

Vastus: saadud lahus on küllastunud

slide8
Eelnevat ülesannet võib teha ka teisiti- vaatan, kui palju oleks vaja antud lahusesse vett, et kõik sool lahustuks. Vastust võrdlen andmetega!
slide9

Lisades 30 grammile 10 grammi saadakse küllastumata soolalahus. Mitu grammi soola tuleks lisada, et lahus oleks küllastunud?

Lahendus

Antud

sool

vesi

mvesi= 30g

msool= 10g

40g=

100 g

40 g

xg=

30 g

100 g

30 g ∙ 40g

=12g

x=

m CuSO4

100g

12 g soola saaks maksimaalset lahustada,

kuid minul on soola lahustatud 10 g → lahus on küllastumata.

Soola saan veel lisada 2 grammi.

1. Leian, kui palju soola saaks lahustada 30 grammis vees

2. Võrdlen saadud soola massi minu lahustatava soola massiga

3. otsustan, milline on saadud lahus

Vastus: valitud soola massile tuleks lisada veel 2 grammi soola

slide10
Kaaliumnitraadi lahustuvus temperatuuril 60 oC on 110g/100g vees. Leia, milline lahus saadakse kui 30 grammile veele lisatakse 25 grammi soola! Põhjenda arvutusega!
 • Kaaliumnitraadi lahustuvus 80 oC juures on 170g/100g. 200 grammile veele lisati 230 grammi soola. Mida peaks tegema, et saada täpselt küllastunud lahus?
 • Kaaliumnitraadi lahustuvus 80 oC juures on 170g/100g. 30 grammile veele lisati 120 grammi soola. Mida peaks tegema, et saada täpselt küllastunud lahus?
ainetesegu ks esinemisv imalus on lahus
Ainetesegu üks esinemisvõimalus on lahus

Lahus on ühtlane ainete segu, mis koosneb lahustist (üldiselt vedel) ning lahustunud ainest (vedel, tahke või gaasiline)

LAHUSTUNUD AINE

Nt: SOOL

LAHUSTI

Nt: vesi

slide12

Maksimaalne

hulk ainet-

kui lisada veel,

siis tekib sade

Ei ole sadet

slide13

50 g veele lisati temperatuuril 40 °C 20 g KNO3.

Kas saadi (sellel temperatuuril)

küllastunud või küllastumata lahus?

Kumma aine lahustumine sõltub temperatuuri muutumisest vähem? Põhjenda!

A.   Kumma soola lahustuvus

temperatuuril 10 °C on suurem?

KNO3

Temperatuurist

sõltub rohkem

KNO3 lahustumine

(vaata tõuse)

küllastunud lahus

sademega.

Lahuse põhjas on

lahustumatud kristallid

Lahus on täpselt küllastunud-

lahuse põhjas ei ole veel kristalle.

100g vett seoks

60 g soola→

50 g vett seoks

30 g soola→

Küllastumata

Küllastumata lahus-

saan veel ainet lisada.

10 oC juures lahustub paremini NH4Cl

k simused
Küsimused
 • Kui suur on NH4Cl lahustuvus 70oC juures? (60g)
 • Kui palju lahustuks seda ainet 30 grammis vees? (18 g)

Milline oleks saadud lahuse mass? (48 g)

 • Kui palju NH4Cl saab lahustada100 grammis vees temperatuuril 90oC, et tekiks täpselt küllastunud lahus? (70g)

Milline oleks saadud lahuse mass? (170g)

Kui palju saaks lahustada ainet 40 grammis vees? (28 g)

Mitu protsenti oleks saadud lahuses lahustunud ainet ja vett? (41,2%)

Mis juhtuks kui seda lahust jahutada 700C-ni? (soola sadeneks 4 grammi)

 • Milline oleks saadud lahus kui lisada 50 oC juures olevale 70 grammile veele 40 grammi KNO3 (küllastumata). Mitu grammi tuleks lahusele lisada soola, et saadaks täpselt küllastunud lahus? (24g)
protsent lesanded
Protsentülesanded
 • 40 grammile veele lisati 25 grammi soola, milline on saadud lahuse massiprotsent?
 • Väävelhappe lahus on 76%-line. Leia kui palju on lahuses hapet, kui kogu lahuse mass on 120 grammi!
 • Kui palju vett tuleb lisada 6 grammile soolale, et saada 13%-line lahus.
 • * 450 grammile 12%-lisele suhkrulahusele lisati 320 grammi 4%-list lahust. Milline oli saadud lahuse massiprotsent?
 • * Kui palju suhkrut tuleb lisada 37 grammile veele, et saadud lahus oleks 80%-line?
slide16
Segati 50 g 40%-list ja 0,4 kg 2,5%-list lahust? Mitme protsendiline on saadud lahus?

50g

50g + 400g=

450 g

(ainet kokku)

400g

40%

2,5%

Kui suur on anumas 1

olev aine mass?

Kui suur on anumas 2

olev aine mass?

+

20 g

10g

=30 g lahustunud ainet

slide17

30g=

x

100%

450g=