Funktsioonide kontrolltööks kordamine - PowerPoint PPT Presentation

funktsioonide kontrollt ks kordamine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Funktsioonide kontrolltööks kordamine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Funktsioonide kontrolltööks kordamine

play fullscreen
1 / 7
Funktsioonide kontrolltööks kordamine
186 Views
Download Presentation
diza
Download Presentation

Funktsioonide kontrolltööks kordamine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Funktsioonide kontrolltööks kordamine 7. klass

  2. Küsimused lk 224 • Mis on funktsiooni argument? Mis on funktsiooni väärtus? • Pane kirja võrdelise sõltuvuse valem. • Kuidas sõltub võrdetegurist a, kus veerandites asetseb sirge? • Pane kirja lineaarse sõltuvuse valem. Kuidas nimetatakse valemis a ja b, mida need arvud näitavad? • Mitut punkti läheb vaja sirge joonestamiseks? • Kuidas paikneb sirge y=2? Kuidas paikneb sirge x=2? • Pane kirja pöördvõrdelise sõltuvuse valem? Kuidas a leida! • Milline joon on pöördvõrdelise seose graafik? Kuidas paikneb see graafik, kui a>0; a<0?

  3. Joonesta • Ühte ja samasse koordinaatteljestikku y=-x+3 ja y=2x graafikud. Tähistage joonisel lõikepunkt ja kirjutage selle punkti koordinaadid. • Kirjuta y=-x+3 tõus ja algordinaat. • Kirjuta sirge y=2x tõus ja algordinaat.

  4. y=-x+3 ja y=2x lõikepunkt(1; 2)

  5. Joonesta y= -0,5/x ja y= -2x graafikud • Leia jooniselt lõikepunkt. • Millega võrdub sirge tõus? • Kummal graafikul asub punkt (-2; 4)!

  6. y=-0,5/x ja y=-2x lõikepunktid B(-0,5;1) ja A(0,5;-1)

  7. Leia joonise abiga a;bja f graafikute valemid