slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Doel Rijksprogramma Beter Benutten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Doel Rijksprogramma Beter Benutten - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Doel Rijksprogramma Beter Benutten. Centrale doelstelling : economie structureel versterken door bereikbaarheid te verbeteren via - investeren in infrastructuur (A4, NWO, A13/A16) - betere benutting van bestaande infrastructuur Beter benutten door:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Doel Rijksprogramma Beter Benutten ' - rose-jordan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Doel Rijksprogramma Beter Benutten
 • Centrale doelstelling: economie structureel versterken door bereikbaarheid te verbeteren via- investeren in infrastructuur (A4, NWO, A13/A16)- betere benutting van bestaande infrastructuur
 • Beter benutten door:
 • betere spreiding van gebruik over de dag-beter spreiden en verbinden van netwerken-Beoogd effect: 20-30% reductie aantal voertuigen in spits (25.000 voertuigen) en 5% groei op PHS-corridors
budget en planning
Budget en planning
 • Twee onderdelen: nationaal deel en 7 regionale programma’s
 • Totaal budget: 794 miljoen euro Rijksbudget
 • Indicatie voor Rotterdam 50 – 90 miljoen Rijksbijdrage
 • Voorwaarde : co-financiering van 30-50%
 • Besluiten in 2011 (BO MIRT), implementatie en realisatie in 2012 t/m 2014
 • Trekkers: Minister Schulz, ph Baljeu, vertegenwoordiger bedrijfsleven
kenmerken programma beter benutten
Kenmerken Programma Beter Benutten
 • Brede scope: vraag, aanbod en gebruik op weg, spoor, water en langzaam verkeer
 • Niet alleen fysieke investering, ook andere investeringen
 • Samenwerking veel partijen nodig voor succesvol uitvoeren, huidige samenwerking doorzetten
 • Marktpartijen uitgedaagd bijdrage te leveren: flexibel programma nodig
 • Innovatieve maatregelen gevraagd; flexibel programma
 • Maar ook: concrete, meetbare maatregelen, dus SMART programma
regionaal programma bb rotterdam
Regionaal Programma BB Rotterdam

Sluit aan bij MIRT Verkenning Rotterdam Vooruit en reeds werkzame samenwerkingsverbanden (Verkeersonderneming, Slim Bereikbaar, Bereik!)

Coproductie van Rijk, Stadsregio, PZH, RWS, Rotterdam en Verkeersonderneming

Cofinanciering organiseren op programma-niveau, niet op iedere individuele maatregel

Nauwe afstemming met Haaglanden, maar wel regionaal maatwerk

Stand van zaken: conceptversie 90% gereed

kerngebieden en corridors
Kerngebieden en Corridors
 • Hoofdwegennet in Rotterdamse regio: belast met nationaal èn regionaal verkeer. Regionaal/lokaal verkeer beste beïnvloedbaar, dus oplossingen in HWN èn OWN
 • Knelpunten op corridors (HWN/OWN) zijn bepaald:- Noord-zuid corridor: ‘slinger’A13/A20/A16- Oost-west corridor: A15 Maasvlakte-Ridderster- Specifieke integrale aanpak (waaronder mobiliteit) voor Zuid
 • Onderscheiden kerngebieden:Noordflank, Oostflank, City, Haven en Zuid
knelpunt doel maatregel effect
Knelpunt-doel-maatregel-effect
 • Per knelpunt target bepaald: hoeveel auto’s uit de spits
 • Maatregelen op vraagbeïnvloeding, aanbod verbetering en gebruiksverbetering
 • Effect in vvu/reistijdwinst bepalen indien mogelijk
 • Integratie op corridor/gebiedsniveau/doelgroepen: halen we met een combinatie van maatregelen beoogd effect ?
 • Werkwijze met expertteam (adviseur van minister) gedeeld, substitutie blijft onzekere factor
kenmerk programma bb rotterdam stand augustus
Kenmerk Programma BB Rotterdam (stand augustus)
 • Omvang voorlopig: 40/50 maatregel(pakketten)
 • Financieel: circa € 150 miljoen euro
 • Vraag, aanbod en gebruik. Alle modaliteiten
 • Aanloopinvesteringen opgenomen in programma
 • Co-financiering: sept-nov gesprekken met regiopartijen, marktpartijen
 • Scherpe target mobiliteitsmanagement: 30% cofinanciering markt
 • Voorbereiding implementatie/realisatie/organisatie: okt-dec
risico s voor programma bb
Risico’s voor programma BB
 • Planning en begroting maatregelen realistisch ?
 • Co-financiering privaat
 • Co-financiering publiek (interne besluitvormingstrajecten)
 • Beschikbaarheid rijksmiddelen voor periode tot/met 2014
 • Beïnvloeding programma en organisatievorm door bestuurlijke dossiers
ad