Download
teorie disonance n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teorie disonance PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teorie disonance

Teorie disonance

214 Views Download Presentation
Download Presentation

Teorie disonance

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Teorie disonance L. FESTINGER

 2. Teorie disonance • Pomocí této teorie můžete pochopit jak • A) dynamiku osobnosti jako jedince, • B) tak fungování interpersonálních interakcí

 3. Teorie disonance Podstata teorie: • Odlišnosti (rozpory) ve struktuře kognitivních prvků (elementů) vyvolávají tendenci k redukci nebo eliminaci zjištěných rozporů. • Nakonečný, M., Sociální psychologie organizace, 2000, s. 80 – 88)

 4. Teorie disonance • Zjištěné rozpory motivují člověka ke stavu kognitivní konzonance • Podstatou je tedy specifický způsob udržování vnitřní psychické rovnováhy • Kognitivní disonance není je otázka kognice, ale je současně emociogenní (informace jsou souběžně zpracovávány na emoce a postoje)

 5. Zdroje kognitivní disonance • A) vnitřní – odůvodňování vlastního jednání, které není zcela v souladu s vnitřními hodnotami • B) vnější – změna jednání nebo postoje • --- Člověk má tendenci zdůvodňovat své konání

 6. Příklady zdůvodňování Někomu zalžeme • - vlastně jsme mu lhali v jeho „dobro“ • - zase tak „moc“ jsme nelhali • - ten druhý lhal víc • - lžu jen výjimečně, apod.

 7. Příklady zdůvodňování Jsem alkoholik: • - je to normální, pijou všichni • - kdykoli budu chtít, přestanu • - není to tak škodlivé, doktoři přehánějí (zlehčování), apod.

 8. Kognitivní disonance • Nastává ve chvíli, kdy působí zároveň dva kognitivní elementy, které jsou neslučitelné – jsou v rozporu • Redukce disonance – je automatická • Způsoby redukce disonance jsou vědomé (někdy více, jindy méně)

 9. Kognitivní disonance • A) disonance po rozhodnutí - zvolená alternativa je přeceňována, odmítnutá alternativa je podceňována • B) disonance spojená s námahou a výlohami - když jsme museli vynaložit velkou námahu, nebo nás stálo hodně peněz, přeceňujeme „zisk“

 10. Kognitivní disonance C) Disonance po nemorálním jednání • - je zcela individuální – záleží na existenci dané morální normy • - je složitější, dochází k zřetězování obranných mechanismů • Např. opisování u zkoušky: „nemám podvádět“ x „neudělám zkoušku“

 11. Kognitivní disonance • Disonance nemorálního jednání je typická tím, že k určité disonanci dochází ve více zvolených variantách chování – když budu opisovat i když nebudu opisovat • Příklad řetězení: opisováním nikoho nepoškodím (bagatelizace), je to běžné (projekce: opisují i ostatní), pomohlo mi to, (racionalizace) apod.

 12. Disonance v interpersonálních reakcích • - chování druhých je v rozporu s naším sebepojetím • - druhý dosahuje lepších výsledků v oblasti, která je pro nás důležitá, apod.

 13. Literatura • Nakonečný Milan, Sociální psychologie organizace, Grada Publishing, 2005, ISBN 80-24-057X, s. 80 - 83