Projekty teorie
Download
1 / 25

PROJEKTY - TEORIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

PROJEKTY - TEORIE. Kristýna Vitekerová Markéta Fuchsová. Definice pojmu projekt. Projekt = série aktivit, které jsou zaměřené na to, aby byly naplněny jasně specifikované cíle do určitého času a v rámci definovaného rozpočtu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROJEKTY - TEORIE' - jarvis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projekty teorie

PROJEKTY - TEORIE

Kristýna Vitekerová

Markéta Fuchsová


Definice pojmu projekt
Definice pojmu projekt

 • Projekt = série aktivit, které jsou zaměřené na to, aby byly naplněny jasně specifikované cíle do určitého času a v rámci definovaného rozpočtu

 • Projekt má jen dočasný charakter, pevně daný začátek a konec, jeho výsledkem je vytvoření nějakého unikátního produktu nebo služby a je dokončen, jestliže jsou naplněny cíle a záměry investorů


Z kladn atributy projektu
Základní atributy projektu

 • cílovost

 • unikátnost

 • časový horizont

 • rozpočet

 • neopakovatelný jev-> rizika, určitá míra nejistoty

 • projektový tým a jeho schopnosti, znalosti a zkušenosti


Z kladn d len projekt
Základní dělení projektů

 • Investiční (tvrdé), financovány z ESF

  • Pořízení a technické zhodnocení DHM a DNM, který dále slouží jako nástroj k realizaci výstupů a naplňování cílů projektu

 • Neinvestiční (měkké), financovány z ERDF

  • Podpora realizace činností v oblasti vzdělávání či poskytování sociálních služeb, kde pořizování majetku je pouze podpůrnou záležitostí a je značně omezeno


Adatel x administr tor projektu
Žadatel x administrátor projektu

 • Žadatel = konečný uživatel projektu, který bude využívat finanční podporu

 • Role žadatele

 • Administrátor = konkrétní pracovník věcně příslušného odboru či oddělení, který je jmenovitě uveden v Programu.

 • Činnost administrátora


Projektov cyklus

Příprava

Posouzení

Identifikace

Hodnocení

Myšlenkanového projektu

Jednánía financování

Implementacea monitorování

Úplný projektový cyklus

Projektový cyklus


Konkr tn p klad projektov ho cyklu
Konkrétní příklad projektového cyklu

Projektový cyklus 1

Identifikace.

Myšlenka nového projektu Vylepšit místní ekonomiku přilákáním lidí do návštěvnického střediska národního parku (Projektový cyklus 2) NSNP

Hodnocení. NSNP Příprava. Na koncepci plánu

přitahuje návštěvníky, NSNP pracuje zvláštní

ti však zde neutrácejí. projektová skupina.

Implementace. NSNP je dokončeno Posouzení. Plán posoudí

a najatý personál Správa národního parku

připraven. a ministerstvo (s cílem pomoci plán dokončit).

Financování. Přijato rozhodnutí, že ke zřízení NSNP

bude použito financování z vlastního rozpočtu Správy parku

a z externích obecních fondů.

Hodnocení Projektu 1 dává vzniknout myšlence na nový projekt. Tento projet se pak vyvíjí stejným způsobem.


Z kladn n stroje projektov ho cyklu
Základní nástroje projektového cyklu

 • SWOT

 • Logický rámcový přístup (LFA)

  • specifická metodologie strategického plánování při přípravě projektů

  • Použití LFA bývá povinné pro projekty podporované EU

  • Výstupem LFA je matice logických vazeb (LogFrame)

 • Funkce LFA


Matice logick ch vazeb logframe
Matice logických vazeb (LogFrame)

 • Obvykle zpracována skupinou expertů/konzultantů ve spolupráci s členy pracovního týmu

 • Horizontální logika

 • Vertikální logika

 • Postup při vyplňování


Administrace projektu
Administrace projektu

 • Projektové výzvy

 • Projektová žádost

 • Projektový záměr

  • Trojimperativ

 • Příklady činností

  administrace


V hody a nev hody projektov ho zen p i rozvoji municipalit
Výhody a nevýhody projektového řízení při rozvoji municipalit

 • Výhody

  • Týmová spolupráce

  • Dostatečné finanční zajištění

  • Zkušenosti, dotace

 • Nevýhody

  • Nedostatečné zkušenosti u malých obcí

  • Zpravování, řízení, administrace externí firmou


Dota n tituly
Dotační tituly municipalit

 • Fondy EU

  • hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti

  • Strukturální fondy:

   • Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

   • Evropský sociální fond (ESF)

  • Fond soudržnosti (FS)

  • Centrální koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Národní orgán pro koordinaci (NOK)


Opera n programy op
Operační programy (OP) municipalit

 • zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech

 • ČR (2007 – 2013) 26 operačních programů

  • Definují, které problémy bude ČR řešit

 • Žádosti o finanční podporu se předkládají řídícímu orgánu OPShrnut kontroln ot zky
Shrnutí – Kontrolní otázky municipalit

 • Jak dělíme projekty?

 • Jaké jsou základní nástroje při tvorbě projektu?

 • Co jsou to operační programy?

 • Dotační proces

  • Žádost o dotaci (obr.č.1)

  • Hodnocení a realizace projektu (obr.č.2)


Konkr tn uk zka projektu
Konkrétní ukázka projektu municipalit

 • Projekt „Přeshraniční sportovní pohár“

 • Spolufinancovaný z ERDF

 • Žadatel: Sportovní klub Meteor Brno

 • Administrátor: Regionální rozvojová agentura Jižní Morava

 • Způsobilé výdaje pro spolufinancování: 22319 €


N le itosti projektu
Náležitosti projektu municipalit

 • Pokyny

 • Údaje o projektu

 • Údaje o žadateli

 • Údaje o zahraničním partnerovi

 • Kvalita přeshraniční spolupráce

 • Rozpočet a financování projektu

 • Prohlášení o souhlasuad