15 1 pohusitsk doba ji z pod brad jagellonci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
15.1 Pohusitská doba (Jiří z Poděbrad, Jagellonci) PowerPoint Presentation
Download Presentation
15.1 Pohusitská doba (Jiří z Poděbrad, Jagellonci)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

15.1 Pohusitská doba (Jiří z Poděbrad, Jagellonci) - PowerPoint PPT Presentation


 • 403 Views
 • Uploaded on

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis. 15.1 Pohusitská doba (Jiří z Poděbrad, Jagellonci). Jiří z Poděbrad. Jagellonci. Autor: Mgr. Zuzana Kadlecová.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '15.1 Pohusitská doba (Jiří z Poděbrad, Jagellonci)' - rosalyn-conley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
15 1 pohusitsk doba ji z pod brad jagellonci

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

15.1 Pohusitská doba (Jiří z Poděbrad, Jagellonci)

Jiří z Poděbrad

Jagellonci

Autor: Mgr. Zuzana Kadlecová

15 2 co ji v me

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

JIŘÍ Z PODĚBRAD

Roku 1437 zemřel Zikmund Lucemburský.

1420-1471

15.2 Co již víme?

„král dvojího lidu“

„husitský král“

Nástupcem se stal manžel jeho dcery Albrecht Habsburský.

Zemřel záhy, roku 1439.

 • 1448 správce čes. království (1453-1457 vláda Ladislava Pohrobka)
 • 1458 zvolen na českém sněmu českým králem!!!
 • podpora řemesel, obchodu, těžby stříbra, péče o bezpečnost cest, zákroky proti rušitelům míru a loupeživým rytířům
 • 1464 návrh na spojenectví panovníků v boji proti Turkům

Za nezletilého dědice trůnu, Zikmundova vnuka Ladislava Pohrobka, se jako správce země ujal roku 1448 vlády Jiří z Poděbrad.

 • 1462 papežem zrušena kompaktáta: Jiří dán do klatby, proti Čechám vyhlášena křížová výprava
 • v čele: uherský král Matyáš Korvín
 • 1469 bitva u Vilémova: Matyáš propuštěn za slib zprostředkování jednání s papežem
 • Matyáš zvolen částí šlechty českým králem: do r. 1490 ovládal Moravu
15 3 jak si ekneme nov term ny a n zvy

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

personální unie = stát s vládou panovníka ve státním celku složeném ze 2 i více samostatných částí

podnikání šlechty = ke zvýšení zisků: vztah s městy, která svolila s postoupením některých svých výsad (např. vaření piva, konání trhů aj.) šlechtě, byl upraven Svatováclavskou smlouvou

pohrobek = dítě narozené po smrti otce

stavovská monarchie = stát, v jehož čele je panovník, který se o moc ve státě dělí se stavy (tj. šlechtou, městy a ve většině států i duchovenstvem)

stavy v Českém království = v 15. století na zasedání sněmu účast páni, zemané s rytíři, od 16. století rozhodnutím panovníka i královská města, od 17. století i katolické duchovenstvo

právo na konání trhů, právo vařit pivo

15.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?

Za vlády Jagellonců vznikla první mapa Čech, jejím autorem byl Mikuláš Klaudián.

15 4 co si ekneme nov ho

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

 • od r. 1471 vládl v Čechách
 • od r. 1490 vládl i na Moravě a v Uhrách
 • = personální unie

Vladislav Jagellonský

JAGELLONCI

dynastie polsko-litevského původu

 • 1485: náboženský smír
 • rovnoprávnost katolické a kališnické církve, nikoli Jednoty bratrské

15.4 Co si řekneme nového?

 • sídlo přesunuto do Budína
 • > růst moci české šlechty
 • = stavovská monarchie

vláda v Čechách

1471-1526

 • 1500: Vladislavské zřízení zemské
  • potvrzení výsad stavů
 • 1517: Svatováclavská smlouva
  • města zisk hlasu na sněmu

Ludvík Jagellonský

 • ohrožení země Turky zesílilo
 • 20letý (bezdětný) král zahynul
 • v bitvě u Moháče r. 1526

období pozdní gotiky =

jagellonská gotika

chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

Vladislavský sál na Pražském hradě

= vymření Jagellonců na českém trůně

15 5 procvi en a p klady

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

Jaké zásady ve vztazích mezi panovníky prosazuje Jiří z Poděbrad?

Jak a kdy si mají pomáhat?

„… prohlašujeme a slibujeme, že si budeme vzájemně prokazovati upřímné bratrství, že pro žádné neshody vzájemně nesáhneme po zbraních, … budeme podporovati jeden druhého proti každému, kdo by někoho z nás se pokoušel napadnouti. … že žádný z nás neposkytne pomoc nebo radu proti druhému, že spáchá-li někdo nějaká zpustošení, plenění nebo loupeže v zemích druhého, ti zločinci budou pohnáni k zadostiučinění a potrestáni; stanovíme, aby v případě, že by někdo proti komukoliv z nás začal válku, vyslalo naše shromáždění své vyslance k urovnání sporů a jestliže by nemohl být sjednán mír, my všichni pomůžeme napadenému druhu našemu …; ti, kteří se odváží rušiti mír, nesmějí být přijímáni v žádném z našich království…“

Plán mírové unie krále Jiřího z Poděbrad, 1462-1464

15.5 Procvičení a příklady

Putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné

z Čech až na konec světa

15 6 n co nav c pro ikovn

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

S pomocí atlasu najdi, kde dnes leží BUDÍN a MOHÁČ.

15.6 Něco navíc pro šikovné

Přiřaď správně události nebo pojmy, které se vztahují k uvedeným panovníkům.

Jiří

z Poděbrad

Vladislav

Jagellonský

Ludvík

Jagellonský

Zikmund

Lucemburský

Mírový svaz evropských států, konec vlády Jagellonců v Čechách, bitva u Moháče, zrušení kompaktát, Vladislavský sál, koncil v Kostnici, jihlavská kompaktáta, kutnohorský sněm, zřízení zemské.

Deník Václava Šaška z Bířkova, popisující cestu pana Lva z Rožmitálu, inspiroval známého českého romanopisce k napsání díla Z Čech až na konec světa. Znáš jej?

Z rodokmenu jistě poznáš, co do jisté míry ovlivnilo volbu nového českého krále po smrti Ludvíka jagellonského u Moháče.

15 7 clil

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace History

BenediktRejt (often spelled BenediktRied, also known as BenediktRieth, BenediktReyd, or Benedict Reijt; in Czech he often has the epithet "of Pístov"or"of Louny"; c. 1450 – between 1531 and 1536) was a leading medieval architect in Bohemia. He built Vladislav Hall (1497–1500) in Prague Castle, St. Barbara's Church, KutnaHora, (c. 1482) and other buildings in Late Gothic style.

15.7 CLIL

Fortification with the tower Daliborka

A probable portrait of BenediktRejt, detail of the painting Danish king Eric comes to see St. Wenceslas church in the St. Wenceslas Chapelof St. Vitus Cathedral, Prague

Vladislav Hall

Vault of St Barbara's Church

15 8 test znalost

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

Správné odpovědi:

b

c

a

d

15.8Test znalostí

Test na známku

slide9

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

15.9 Použité zdroje, citace

 • H. Mandelová, E. Kunstová, I. Pařízková: Dějiny středověku a počátků novověku, Dialog, Liberec 2002.
 • F. Čapka, J. Lunerová: Dějepis I. Náměty pro tvořivou výuku, Scientia, Praha 2008.
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Georg_of_Podebrady.jpg (slide 1)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vladislaus_II_of_Bohemia_and_Hungary.jpg (slide 1)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Louis2.jpg (slide 1)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FFridrich,_Praha,_Vladislavsky_sal.jpg (slide 1,4)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ladislas_the_Posthumous_001.jpg (slide 2)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nuremberg_chronicles_f_251v_2_(Georgius_rex_bohemie).jpg (slide 2)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jiri_z_Podebrad_statue.jpg (slide 2)
 • http://zstrebivlice.blog.cz/0604/referat-7-trida-cesky-stat-za-vlady-jagelloncu (slide 3)
 • http://atanova-zasuvka.blog.cz/1003/jagellonci-v-cechach (slide 3)
 • http://historicky.blog.cz/0909/pro-pivo-cesi-zapomneli-i-na-boha (slide 3)
 • http://www.janniv.estranky.cz/clanky/kronika/usti_-mesto-kralovske.html (slide 3)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kutna_Hora_CZ_St_Barbara_Cathedral_front_view_02.JPG (slide 4)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Statue_in_Moh%C3%A1cs_(1).JPG (slide 4)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vladislav_II-pe%C4%8De%C5%A5.jpg (slide 4)
 • http://www.historickaslechta.cz/gallery/image/2009/08/lev/10.jpg (slide 5)
 • http://jagellonci.ic.cz/rodokmen.html (slide 6)
 • http://en.wikipedia.org/wiki/File:Benedikt_Rejt.jpg (slide 7)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FFridrich,_Prazsky_hrad,_Cerna_vez_a_Daliborka.jpg (slide 7)
 • http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prag_Vladislav-Saal.jpg (slide 7)
 • http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kutn%C3%A1_Hora-Cathedral_St_Barbara-interior6.jpg (slide 7)
slide10

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

15.10 Anotace