Jan hus a jeho doba
Download
1 / 8

JAN HUS A JEHO DOBA - PowerPoint PPT Presentation


  • 199 Views
  • Uploaded on

VY_08_Vla4_58p. Všeználek vypravuje o Janu Husovi a době, ve které žil. JAN HUS A JEHO DOBA. GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064. Václav IV. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JAN HUS A JEHO DOBA' - len


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jan hus a jeho doba

VY_08_Vla4_58p

Všeználek vypravuje o Janu Husovi a době, ve které žil.

JAN HUS A JEHO DOBA

GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064


V clav iv
Václav IV.

Václav IV. byl synem Karla IV. Nedokázal udržet autoritu královské moci. Za jeho vlády naše země prožívala úpadek. Šlechta bojovala s králem, ale i mezi sebou. Poddaní byli utiskováni. Církev nesmírně bohatla. Kněží žili v přepychu, bohatství a neplnili si svoje povinnosti. Odpor vyvolalo prodávání odpustků. Slibovali, že za peníze budou všem odpuštěny zlé skutky. Mezi kněžími byli i ti, kteří požadovali, aby církev sloužila lidem.

Obrázek 1: Václav IV.[1]


Jan hus
Jan Hus

Nejvýznamnějším kněz v boji za nápravu církve. Vystudoval Karlovu univerzitu, byl profesorem s titulem mistr. Psal spisy a kázal v kapli Betlémské v Praze. Vyzýval církev, aby skončila s rozmařilým životem a vrátila se k učení Ježíše Krista. Chudí lidé ho s nadšením poslouchali, bohatí se začali bát o svůj majetek. Kvůli Husovi byl v Praze vyhlášen zákaz církevních obřadů (křest, pohřeb). Jan Hus opustil Prahu. Na venkově kázal pod širým nebem. Církev ho prohlásila za kacíře, obvinila jej ze zrady křesťanství.

Obrázek 2: Jan Hus[2]

HLEDEJ  pravdu, SLYŠ  pravdu, UČ SE  pravdě, MILUJ  pravdu, PRAV  pravdu, DRŽ  pravdu, BRAŇ  pravdu, až do smrti!


Jan hus prohl en za kac e
Jan Hus prohlášen za kacíře

Církev prohlásila Jana Husa za kacíře. Byl obviněn, že zradil křesťanství. Jan Hus se chtěl proti nařčení bránit. V roce 1414 byl pozván na církevní sněm do Kostnice. Hus si myslel, že bude mít příležitost obhájit svoji pravdu. Po příjezdu byl uvězněn. Sněm po něm žádal, aby své učení odvolal. Hus byl přesvědčen o své pravdě a neustoupil.

6. července 1415 byl v Kostnici upálen. Tento den je dnes státním svátkem České republiky. Jan Hus se stal příkladem čestného člověka.Jan hus a jeho doba

Co si budeme pamatovat?

Za vlády Václava IV., syna Karla IV. byla naše země v úpadku. Šlechtici stále víc utiskovali poddané a vedli mezi sebou drobné války. Kněží a církevní hodnostáři žili v přepychu a bohatství. Prodávali odpustky. Proti tomu vystoupil Mistr Jan Hus, který žádal, aby se církev vzdala majetku a pomáhala všem. Kázal pro prostý lid v kapli Betlémské v Praze. Byl donucen odejít na venkov. Církev jej prohlásila za kacíře. Na církevním sněmu v Kostnici byl odsouzen a 6. července 1415 upálen.


Jan hus a jeho doba

Odpovídej na otázky?

Za vlády kterého panovníka zažívala

naše země úpadek?

2. Kdo byl mistr Jan Hus?

3. Jaký život vedla církev?

4. K čemu vyzýval ve svých kázáních?

5. Proč byl Jan Hus pozván do Kostnice?

6. Jaké bylo rozhodnutí církevního

sněmu?

7. Je den upálení Jana Husa státním

svátkem?


Jan hus a jeho doba

Použité zdroje:

HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s .r. .o., Všeň, 1996. ISBN 80-85775-44-1

STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4: Hlavní události nejstarších českých dějin. třetí vydání. tiskárna Nový Malín: Nová škola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0.

Klipart Office. Com

Obrázek 1: Václav IV.[1]HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s .r. .o., Všeň, 1996. ISBN 80-85775-44-1, kartonová příloha

Obrázek 2: Jan Hus[2] Jan Vilímek - Mistr Jan Hus. In: VILÍMEK, Jan. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2009 [cit. 2012-05-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Mistr_Jan_Hus.jpg

Obrázek 3 Jan Hus[3]Muttich, KamilVladislav - Mistr Jan Hus nahranici v Kostnici 1415. In: MUTTICH. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit. 2012-05-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Muttich,_Kamil_Vladislav_-_Mistr_Jan_Hus_na_hranici_v_Kostnici_1415.jpg