Presentasjon
Download
1 / 19

presentasjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

presentasjon. fakta. 9 ingeniører/ teknikere Kranbil m/ målebåt Multistråle sonar Lett seismikk for sjøbunn ROV- miniubåt Leica GPS og totalstasjoner Mobil laserskanner Bakkebasert laserskanner UAS Kartleggingsdrone. FAGOMRÅDER Eiendom/ Matrikkel Bygg og anlegg Sjømåling Skanning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'presentasjon' - ronny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Fakta
fakta

 • 9 ingeniører/ teknikere

 • Kranbil m/ målebåt

 • Multistråle sonar

 • Lett seismikk for sjøbunn

 • ROV- miniubåt

 • Leica GPS og totalstasjoner

 • Mobil laserskanner

 • Bakkebasert laserskanner

 • UAS Kartleggingsdrone

 • FAGOMRÅDER

 • Eiendom/ Matrikkel

 • Bygg og anlegg

 • Sjømåling

 • Skanning

 • Ortografi - flyfoto

 • Geodesi

 • Kart- og geodata

 • Viderebehandling av data

 • Forhandling av utstyr

 • IT Tjenester

 • Utleie av utstyr

 • Kursvirksomhet


Undervannstekniske tjenester
Undervannstekniske tjenester

 • AKUSTISK KARTLEGGING

  • Mobilitet og levering

  • Multistråle akustisk kartlegging av sjøbunn

  • Enkelstråle akustisk kartlegging

  • Lettseismisk kartlegging

  • Rov inspeksjonNøyaktighet

  • Vi benytter oss av RTK GNSS for all posisjonering av målebåten i posisjon, retning og høyde.

KorreksjonerMålebåtens bevegelser korrigeres for bevegelser 10 ganger i sekundet.

Lydhastighet i vannsøylen måles med en sonde som senkes ned og registrerer dette for hver meter.


Laserskanning
LASERSKANNING

 • Bakkebasert laserskanner

  • Leica HDS 3000 med 2-5mm nøyaktighet for innvendig og utvendig måling. Benyttes fortrinnsvis til bygg og detaljmålinger.

  • Georefereres vha. totalstasjon eller RTK GPS

  • Data leveres i alle formater. Ferdige DWG tegninger. 3D modellering

  • Som bygget dokumentasjon, FDV, tilstandsrapport, oppdatering av tegningsgrunnlag for eldre bygg, tunnelskanning osv.


Laserskanning1
LASERSKANNING

 • Mobil laserskanner

  • Dynascan fra MDL Mapping Systems

  • Posisjonsbestemmes vha. RTK GPS Centimeters nøyaktighet.

  • Brukes på bil, ATV, snøscooter, båt, helikopter osv.

  • Typisk anvendelse er grunnlag for masseberegning, strandsonekartlegging, detaljkart, ferdigveiskart.

  • 3D modeller for generering av kotekart


Presentasjon

UAV/UAS – Unmanned AerialVehicles/System - Drone

GeoNord as har nå gått til anskaffelse av en drone av denne typen fordi vi ser et behov for prisgunstig kartlegging fra luften.

Teknologi brukt for oppdrag i luften der det ikke er forsvarlig eller økonomisk å bruke bemannede fly.

Brukes nå både til militært, kommersielt og hobby bruk.


Presentasjon

Fordelervedbrukav UAS

 • Økonomisk

 • Vanskelige og farlige områder

 • Raskt og fleksibelt

 • Oppnåelig og enkelt i bruk

 • Sikkert

 • Flyfoto og terreng innsamling rett i hendene!


Gps landm ling
GPS LANDMÅLING

 • Leica SR 530, GPS1200 og Viva

 • 2 frekvente mottakere for RTK og statiske målinger for etterprosessering

 • Benyttes hovedsaklig i kommunaltekniske og anleggsmålinger

 • Korreksjoner enten fra egen basestasjon med NTRIP (internettbasert) eller radio

 • Centimeters nøyaktighet


Totalstasjon niveller
TOTALSTASJON/NIVELLER

 • Leica TPS1200 enmannsstasjoner

 • Benyttes hovedsaklig ved bygg-og anleggsmålinger som krever større nøyaktighet

 • Kombinert med GPS er dette effektive og tidsbesparende verktøy

 • Nivelleringskikkerter for nøyaktige høydeoverføringer


Kommunale oppm lingstjenester
KOMMUNALE OPPMÅLINGSTJENESTER

 • Ledningskart

 • - Innmåling av ledningstraseer

 • - Digitalisering og registrering

 • - Kumregistreringer

 • - Uttegning av ledningskart

 • Etablering av grunnlagsnett

 • - Utarbeidelse av måleplan

 • - Måling

 • - Analyse og beregning

 • Ajourføring av kart

 • - Innmåling av bygg, veier, terreng, VA etc

 • - Levering av SOSI data

 • - Innlegging direkte i kartsystem

Referanser:Alta kommuneKvalsund kommuneStatens KartverkStatoilAvinor


Eiendom matrikkel
EIENDOM/MATRIKKEL

 • Oppmålingsforretninger

  *etter matrikkelloven

 • - Varsling

 • - Oppmålingsforretning

 • - Innmåling

 • - Protokollføring

 • - Matrikkelføring

 • Kart- og delingsforretninger

  *etter delingsloven

 • - Varsling

 • - Kartforretning

 • - Påvisning

 • - Innmåling

 • - Protokollføring

 • - Målebrev

 • - Matrikkelføring

Referanser:Alta, Sør-Varanger, Berg, Nordkapp, Balsfjord, Loppa, Porsanger Statens KartverkStatens Vegvesen


Fkbfkb og nvdb

FKBFKB og NVDB

 • FKB og NVDB dokumentasjon i hht. siste gjeldende Datakatalog

  • Bistand til entreprenør i forbindelse med datafangst

   • Registreringsrutiner

   • Innmåling av objekter til riktig tid

   • Kvalitetssikring

  • Utarbeiding av FKB og NVDB Datasett

   • Import av geometri

   • Eksport til SOSI

   • SOSI kontroll av FKB datasett

  • Leveranse til Statens Vegvesen

   • Retting av feil og mangler

   • Komplettering av leveranse


Servertjenester
Servertjenester

 • Lokal Ntrip base for GPS korreksjoner i Alta. UHF-radio og internet basert. Dette sikrer oss og våre kunder stor nøyaktighet på målinger i Alta området.

 • Synkronisering av datakatalogmellom måleinstrument(Rover, maskinstyring) og server over internet.

  Dette muliggjør utveksling av prosjektdata for våre kunder på en enkel og effektiv måte.


Forhandler og supporterer
Forhandler og supporterer

 • Leica landmålingsutstyr i Finnmark og Troms.

 • Trimble - SITECH maskinstyring i Nord Norge.


Utleie av utstyr
Utleie av utstyr

 • Vi leier ut landmålingsutstyr som GPS’er, lasermålere, totalstasjoner, repeatere, Ntripbaser, radiomodem mm til en avtalt pris.


Presentasjon
kurs

 • Vi arrangerer grunnleggende og videregående landmålingskurs og maskinstyringskurs på forespørsel.


It tjenester r dgiving support
IT TJENESTER- rådgiving- Support

 • Anskaffelse av riktig utstyr

 • Infrastruktur nettverk

 • Drift og support med og uten fast avtale.

 • Hjemmekontor

 • Sikkerhet, backupog antivirus

 • Sanntids monitorering

 • Feilsøking

 • Gjenvinning av tapte data


Takk for oppmerksomheten

Takk for oppmerksomheten