presentasjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
presentasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
presentasjon

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
domani

presentasjon - PowerPoint PPT Presentation

227 Views
Download Presentation
presentasjon
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. presentasjon

  2. fakta • 9 ingeniører/ teknikere • Kranbil m/ målebåt • Multistråle sonar • Lett seismikk for sjøbunn • ROV- miniubåt • Leica GPS og totalstasjoner • Mobil laserskanner • Bakkebasert laserskanner • FAGOMRÅDER • Eiendom/ Matrikkel • Bygg og anlegg • Sjømåling • Skanning • Geodesi • Kart- og geodata

  3. Undervannstekniske tjenester • AKUSTISK KARTLEGGING • Mobilitet og levering • Multistråle akustisk kartlegging av sjøbunn • Enkelstråle akustisk kartlegging • Lettseismisk kartlegging • Rov inspeksjonNøyaktighet • Vi benytter oss av RTK GNSS for all posisjonering av målebåten i posisjon, retning og høyde. KorreksjonerMålebåtens bevegelser korrigeres for bevegelser 10 ganger i sekundet. Lydhastighet i vannsøylen måles med en sonde som senkes ned og registrerer dette for hver meter.

  4. LASERSKANNING • Bakkebasert laserskanner • Leica HDS 3000 med 2-5mm nøyaktighet for innvendig og utvendig måling. Benyttes fortrinnsvis til bygg og detaljmålinger. • Georefereres vha. totalstasjon eller RTK GPS • Data leveres i alle formater. Ferdige DWG tegninger. 3D modellering • Som bygget dokumentasjon, FDV, tilstandsrapport, oppdatering av tegningsgrunnlag for eldre bygg, tunnelskanning osv.

  5. LASERSKANNING • Mobil laserskanner • Dynascan fra MDL Mapping Systems • Posisjonsbestemmes vha. RTK GPS Centimeters nøyaktighet. • Brukes på bil, ATV, snøscooter, båt, helikopter osv. • Typisk anvendelse er grunnlag for masseberegning, strandsonekartlegging, detaljkart, ferdigveiskart. • 3D modeller for generering av kotekart

  6. GPS LANDMÅLING • Leica SR 530, GPS1200 og Viva • 2 frekvente mottakere for RTK og statiske målinger for etterprosessering • Benyttes hovedsaklig i kommunaltekniske og anleggsmålinger • Korreksjoner enten fra egen basestasjon med NTRIP (internettbasert) eller radio • Centimeters nøyaktighet

  7. TOTALSTASJON/NIVELLER • Leica TPS1200 enmannsstasjoner • Benyttes hovedsaklig ved bygg-og anleggsmålinger som krever større nøyaktighet • Kombinert med GPS er dette effektive og tidsbesparende verktøy • Nivelleringskikkerter for nøyaktige høydeoverføringer

  8. KOMMUNALE OPPMÅLINGSTJENESTER • Ledningskart • - Innmåling av ledningstraseer • - Digitalisering og registrering • - Kumregistreringer • - Uttegning av ledningskart • Etablering av grunnlagsnett • - Utarbeidelse av måleplan • - Måling • - Analyse og beregning • Ajourføring av kart • - Innmåling av bygg, veier, terreng, VA etc • - Levering av SOSI data • - Innlegging direkte i kartsystem Referanser:Alta kommuneKvalsund kommuneStatens KartverkStatoilAvinor

  9. EIENDOM/MATRIKKEL • Oppmålingsforretninger *etter matrikkelloven • - Varsling • - Oppmålingsforretning • - Innmåling • - Protokollføring • - Matrikkelføring • Kart- og delingsforretninger *etter delingsloven • - Varsling • - Kartforretning • - Påvisning • - Innmåling • - Protokollføring • - Målebrev • - Matrikkelføring Referanser:Alta, Sør-Varanger, Berg, Nordkapp, Balsfjord, Loppa, Porsanger Statens KartverkStatens Vegvesen

  10. Takk for oppmerksomheten