hva kjennetegner en tekst n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva kjennetegner en tekst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva kjennetegner en tekst

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Hva kjennetegner en tekst - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Hva kjennetegner en tekst. En tekst må ha en begynnelse og en slutt En tekst består av to eller flere betydningsenheter Det må være et eller annet samband mellom betydningsenhetene Teksten må ha en makrostruktur, en rød tråd, et overordna tema og formål.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hva kjennetegner en tekst


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva kjennetegner en tekst
Hva kjennetegner en tekst
 • En tekst må ha en begynnelse og en slutt
 • En tekst består av to eller flere betydningsenheter
 • Det må være et eller annet samband mellom betydningsenhetene
 • Teksten må ha en makrostruktur, en rød tråd, et overordna tema og formål.

(Berge: Skolestilen som genre,1988)

sjangerbegrepet
Sjangerbegrepet
 • Sjangrer er først og fremst normative regler som mennesker innenfor et kulturfellesskap, som foreskriver hvordan tekster skal utformes i ulike situasjoner.
 • Sjangrene gir også mønstre for måter å tolke en tekst på.
 • Sjangrene deler vi vanligvis inn i to hovedgrupper: skjønnlitterære sjangrer ( fiktiv virkelighet) og sakprosasjangrer (faktiskvirkelighet).
struktureringsprinsipp
Struktureringsprinsipp
 • Tidsrelaterte tekster
  • Hovedstruktureringsprinsippet er kronologi
 • Tekster som ikke er relaterte til tid
  • Mange ulike struktureringsprinsipp:
   • eksempel - generalisering
   • kontrastering
   • årsak - virkning
   • problem - løsning
   • argumentasjon - konklusjon
skj nnlitter re sjangre omtalt i elevens tekst
Skjønnlitterære sjangre omtalt i ”Elevens tekst”
 • Fortellingen
  • Refererende fortellinger
  • Egentlige fortellinger
   • Forløpsfortellingen
   • Den realistiske jeg-fortellingen
   • Den fantastiske fortellingen/eventyret
   • Novella
 • Skildring (kan diskuteres om dette er en egen sjanger)
  • Beskrivelse
  • Portrett
  • Stemning
refererende fortellinger
Refererende fortellinger

Refererende fortellinger er kjennetegnet ved :

 • dagligdagse hendelser
 • kronologisk rekkefølge

bed-to-bed-story

 • flat struktur uten høydepunkt

”og så og så”-struktur

egentlige fortellinger
Egentlige fortellinger

Egentlig fortellinger er kjennetegnet ved:

 • et brudd,, noe uvanlig, ei underliggjøring
 • stigende struktur mot ett ( eller flere høydepunkt)
 • ”allmenngjøring”
hvordan skal vi f elevene til skrive egentlige fortellinger
Hvordan skal vi få elevene til å skrive egentlige fortellinger?

1. Gi oppgaver som innbyr til det

2. Gjøre elevene bevisste på kjenntegna ved denne typen fortellinger:

 • la elevene få tegne- eller dramatiseringsoppgaver som kan få dem til å tenke over strukturen i en fortelling.
 • gi elevene en fortelling uten åpning, midtparti eller slutt
 • vise skrivemønstre i forbindelse med den litteraturen elevene leser
sakprosasjangre omtalt i elevens tekst
Sakprosasjangre omtalt i ”Elevens tekst”
 • Rapport, referat, reportasje
 • Artikkel, utgreiing, debattinnlegg
 • Intervju, avisinnlegg, essay
rapport referat reportasje
Rapport, referat, reportasje

Skjelbreds inndelingskriterier ( se side 98):

 • Fellestrekk: Strukturert etter tid
 • ”Reportasjen er vanligvis mer omfattende, den behandler gjerne et lengre tidsintervall og flere begivenheter (…) ”
 • Rapporten har mye til felles med referatet, men oppfattes gjerne som noe mer vurderende
artikkel utgreiing debattinnlegg
Artikkel, utgreiing, debattinnlegg

Skjelbreds inndelingskriterier ( se side 102):

 • Fellestrekk: Som oftest ikke strukturert etter tid
 • Artikkelen er ofte mer argumenterende og drøftende enn en utgreiende tekst
 • Et debattinnlegg har mange likhetstrekk med en artikkel eller en utgreiende tekst, men det er ofte kortere, det omhandler gjerne ett emne og det tar standpunkt
intervju avisinnlegg essay
Skjelbreds gjør ikke noe forsøk på å gi definisjoner av begrepene, men nevner at de ofte er blandingssjangre, og at de ofte har et personlig preg.

Intervjuet skiller seg ut ved at det eksplisitt bygger på en samtale

Essayet blir karakterisert ved stikkord som

subjektivitet

inneforståtthet

vandring i emnet

ironi

dialog med leseren

åpen og undersøkende holdning

Intervju, avisinnlegg, essay