SUKATAN PELAJARAN BAHARU STPM 944 EKONOMI - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SUKATAN PELAJARAN BAHARU STPM 944 EKONOMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SUKATAN PELAJARAN BAHARU STPM 944 EKONOMI

play fullscreen
1 / 45
SUKATAN PELAJARAN BAHARU STPM 944 EKONOMI
840 Views
Download Presentation
ronan-tyson
Download Presentation

SUKATAN PELAJARAN BAHARU STPM 944 EKONOMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SUKATAN PELAJARAN BAHARU STPM 944 EKONOMI

 2. PENGENALAN

 3. LATAR BELAKANG

 4. MATLAMAT

 5. OBJEKTIF

 6. PERBEZAAN ANTARA SUKATAN PELAJARAN BAHARU DENGAN SEDIA ADA

 7. BILANGAN TAJUK

 8. PERUBAHAN WAKTU

 9. 944/1 - Mikroekonomi

 10. 944/2 - Makroekonomi

 11. 944/3 – Ekonomi Malaysia

 12. TAJUK DALAM SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU 944 EKONOMI

 13. PENGGAL 1 Bahagian A: Mikroekonomi

 14. KEJITUAN KEBOLEHPERCAYAAN KESAHAN KESAKSAMAAN KEADILAN

 15. 1.0 Pengenalan

 16. 2.0 PasaranBarangdanHarga

 17. 3.0 TeoriPengeluarandan Kos Pengeluaran

 18. 4.0 Struktur Pasaran, Penentuan Harga, dan Output

 19. 5.0 PasaranFaktordanAgihan

 20. SUKATAN PELAJARAN BAHARU STPM 944 EKONOMI PENGGAL 1

 21. SEKIAN TERIMA KASIH