t ves gyerekek s a bvn v ltoz n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ötéves gyerekek és a (bVn) változó

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Ötéves gyerekek és a (bVn) változó - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Ötéves gyerekek és a (bVn) változó. Mátyus Kinga Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészeti Alprogram. Az előadás tartalma. Elméleti háttér Hipotézisek Módszertan Eredmények Következtetések Módszertani tanulságok Összefoglalás. Elméleti háttér.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ötéves gyerekek és a (bVn) változó' - ronald


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t ves gyerekek s a bvn v ltoz

Ötéves gyerekek és a (bVn) változó

Mátyus Kinga

Szegedi Tudományegyetem

Nyelvtudományi Doktori Iskola

Magyar Nyelvészeti Alprogram

az el ad s tartalma
Az előadás tartalma
 • Elméleti háttér
 • Hipotézisek
 • Módszertan
 • Eredmények
 • Következtetések
 • Módszertani tanulságok
 • Összefoglalás
elm leti h tt r
Elméleti háttér
 • Chambers (2003)

„A nők többször használják a sztenderd változatot, mint az ugyanahhoz a társadalmi csoporthoz tartozó férfiak (162).”

 • MNSzV - Kontra (2003)

Grammatikalitási ítéletes feladatokban a nők a férfiaknál nagyobb arányban választották a sztenderd változatot a (bVn) változó esetében.

 • Gyermeknyelvi variabilitás nemzetközi szakirodalma (Romaine (1984), Reid (1978), Eckert (2000) etc.)

Romaine (1984): Nemek közti nyelvi variabialitás bizonyos változók használatában hatéves gyerekeknél.

hipot zisek
Hipotézisek
 • Olyan beszédhelyzetekben, ahol a beszédpartner sztenderdebb, mint az adatközlő, az ötéves lányok többször használják a sztenderd változatot, mint az ugyanennyi idős fiúk.
 • A szegedi adatközlők több sztenderd változatot használnak, mint a mindszentiek; s ez mind a lány, mind a fiú adatközlőkre igaz.
m dszertan
Módszertan
 • Változó: (bVn)
 • Adatközlők: 5 éves gyermekek (4;8 – 5;8), 10 lány és 10 fiú, összesen 20 adatközlő
 • Helyszín: Mindszent, Szeged
 • Feladatok: képleírás
 • Adatok gyűjtése és feldolgozása:

≈20-30 perces interjúk

Olympus WS-310M digitális diktafon (12 órányi felvétel)

Olympus AS 4000 átírókészlet (150 oldal gépelt szöveg)

SPSS

eredm nyek 1
Eredmények 1

1. TÁBLÁZAT: Eredmények (az összes adatközlő)

nemek szerinti megoszl s
Nemek szerinti megoszlás

2. TÁBLÁZAT: Nemek szerinti megoszlás

SPSS t-teszt: 5%-os szinten szignifikáns

lak hely szerinti megoszl s
Lakóhely szerinti megoszlás

3. TÁBLÁZAT: Lakóhely szerinti megoszlás

SPSS t-teszt: nem szignifikáns

eredm nyek 2
Eredmények 2
 • Kisebb audiomonitoros kontroll – több nem sztenderd változat.
 • A két változat akár ugyanabban a mondatban is szerepelhet.
 • Nincs összefüggés az adatközlő nyelvi megnyilatkozásai és általános szellemi fejlettsége között (vö. Réger 1990:14).
k vetkeztet sek
Következtetések
 • A magyarban is megfigyelhető nemek szerinti variabilitás a (bVn) változó használatában – már ötéves gyerekeknél.
 • A lakóhelynek itt nincs szignifikáns hatása a változó használatára.
 • Nagy szórás mind a négy csoportnál

→ kommunikatív kompetenciájuk alakulófélben van

→ ilyen hatások érik őket

 • Nagy eltérés a nemek között →← anya hatása (kiegyenlítődés) (vö. Labov 1990).
 • Lakóhelyek szerinti eltérés → anya hatása?
 • A magasabb társadalmi osztályhoz tartozó anyák többet beszél(get)nek gyermekeikkel, ill. választékosabb inputtal szolgálnak (vö. Hoff-Ginsberg 1944).
k vetkeztet sek folytat s
Következtetések (folytatás)
 • „Nemi paradoxon” (Labov 2001: 293)

„A nők a férfiaknál jobban alkalmazkodnak azokhoz a szociolingvisztikai normákhoz, amelyek nyíltan elő vannak írva, de kevésbé azokhoz, amelyek nincsenek előírva.” (ford. Kontra 2003: 194)

 • Eltérő minták követése (Romaine 1978)

A lányok a presztízzsel rendelkező változatot részesítik előnyben, míg a fiúk inkább azokat, amelyeknek kevesebb, vagy esetleg rejtett presztízsük van.

m dszertani tanuls gok
Módszertani tanulságok
 • Sok fölvétel – kevés adat.
 • A terepmunkás sokat beszél – nagy odafigyelést igényel, hogy nyelvhasználatát végig azonos szinten tartsa.
 • Ez sokszor csak az átírásnál derül ki → előkutatás fontossága.
 • Nagy figyelmet kell fordítani az adott életkornak megfelelő sajátosságokra (+ környezet befolyásoló hatása) → előkutatás fontossága.
 • Ha meghatározott változókat akarunk vizsgálni, egészen specifikusan arra kell koncentrálni.
sszefoglal s
Összefoglalás
 • Olyan beszédhelyzetekben, ahol a beszédpartner sztenderdebb, mint az adatközlő, az ötéves lányok többször használják a sztenderd változatot, mint az ugyanennyi idős fiúk.

+5%-os szinten szignifikáns

 • A szegedi adatközlők több sztenderd változatot használnak, mint a mindszentiek; s ez mind a lány, mind a fiú adatközlőkre igaz.

+ tendencia

a kutat s tov bbi lehets ges ir nyai
A kutatás további lehetséges irányai
 • Ugyanez a módszertan – több adatközlő

→ pontosabb eredmények

 • Ugyanez a korcsoport – ugyanez a változó – több beszédhelyzet – több stílus

→ a változó stílusérzékenységének vizsgálata

 • Ugyanez a korcsoport – ugyanez a változó – több óvoda

→ a változó részletesebb szociolingvisztikai leírása

 • Ugyanez a korcsoport – más változók

→ más változóknál is kimutatható-e nemfüggőség, s ha igen, milyen mértékben

 • Más korcsoportok

→ a változó használatának változásai

 • Felnőtt adatok gyűjtése hangfelvételek segítségével

→ összehasonlítható adatok

irodalom
Irodalom

Chambers, Jack. (2003). Sociolinguistic Theory: Linguistic Variation and its Social Significance. Second Edition. Oxford: Blackwell.

Hoff-Ginsberg, E. (1994). Influences of mother and child on maternal talkativeness. Discourse Processes 18. 105-117.

Kontra, Miklós ed. (2003). Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó.

Labov, William. (1990). The intersection of sex and social class in the course of linguistic change. Language Variation and Change 2: 205-54.

Labov, William. (2001). Principles of Linguistic Change. Volume 2: Social Factors. Oxford: Blackwell.

Réger, Zita. (1990). Utak a nyelvhez. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Reid, Euan. (1978). Social and stylistic variation in the speech of children: Some evidence from Edinburgh. In: Peter Trudgill (ed.) Sociolinguistic Patterns in British English. London: Edward Arnold, 158-71.

Romaine, Suzanne. (1978). Postvocalic /r/ in Scottish English: Sound change in progress? In: P. Trudgill (ed.) Sociolinguistic Patterns in British English. Baltimore: University Park Press. 144-57.

Romaine, Suzanne. (1984). The Language of Children and Adolescents: The Acquisition of Communicative Competence. Oxford: Basil Blackwell.

k sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet!

Mátyus Kinga

matyus.kinga@gmail.com