EXPO 58 Bijna 50 jaar geleden ! - PowerPoint PPT Presentation

rona
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EXPO 58 Bijna 50 jaar geleden ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
EXPO 58 Bijna 50 jaar geleden !

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
EXPO 58 Bijna 50 jaar geleden !
134 Views
Download Presentation

EXPO 58 Bijna 50 jaar geleden !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EXPO 58 Bijna 50 jaar geleden ! Op elke dia klikken !

 2. DEZE PRESENTATIE BEVAT MUZIEK UIT DE JAREN 50 Sail along silvery moon En hits van de KING : Don’t be cruel Surrender Treat me nice

 3. Deze presentatie is gebaseerd op een Amerikaanse website. Expo 58: Wereldtentoonstelling in Brussel 1958: Na negen organisaties was België voor de tiende keer aan de beurt. De Belgische regering had dit al beslist in 1948 op suggestie van de Brusselse burgemeester. Dit was de eerste wereldtentoonstelling na die van 1939 in New York, de eerste Belgische sinds 1935 en de eerste in Europa sinds 1937. Het was een algemene en universele tentoonstelling van superklasse. Expo 58 opende haar deuren op 17 april 1958 en sloot ze op 19 oktober van datzelfde jaar. Ze vond plaats net buiten Brussel, op de Heizel, met het bos van Ossegem in het centrum. Het terrein van 200 ha was verdeeld in 7 secties en 52 landen namen deel in 150 paviljoenen. Het thema was: “Een kijk op de wereld – Een nieuw humanisme”. Om de groene zones in het centrum met elkaar te verbinden bouwde men een betonnen viaduct van 1 kilometer. De organisatie was in handen van een commissie met baron Moens de Fernig aan het hoofd. De chef-architect was J. Van Goethem. Expo 58 mocht meer dan 41 miljoen bezoekers verwelkomen.

 4. De 7 secties van Expo 58 Een derde of ongeveer 66 ha van het expoterrein was toegekend aan de BELGISCHE SECTIE. Die omvatte 28 gemeenschappelijke paviljoenen en 30 individuele. In de grote hallen waren 14 ondernemingen ondergebracht. Het grootste deel van de sectie was gewijd aan de Belgische handel en industrie, maar ook wetenschap en schone kunsten kwamen aan bod. Het tweede derde (47 ha) was ingenomen door de BUITENLANDSE SECTIE. Hier waren 46 landen vertegenwoordigd. Het grootste deel werd ingenomen door de Verenigde Staten, de USSR en Frankrijk. Op het resterende terrein bevond zich de 8 ha grote SECTIE BELGISCH CONGO met 7 paviljoenen. Het zuidelijke gedeelte van die sectie was ingenomen door een tropische tuin. In datzelfde gedeelte bevond zich ook de INTERNATIONALE SECTIE met 5 paviljoenen van wereldwijde organisaties op een oppervlakte van 1,5 ha. Elders in dit gedeelte was de FOLKLORESECTIE gevestigd. Tegen extra betaling konden de bezoekers dit 5 ha grote domein verkennen. Er stonden middeleeuwse gebouwen met meerdere restaurants, bistro’s, cafés en souvenirwinkels.

 5. Baron Moens de Fernig 24 september 1955: de officiële start van de bouwwerken voor de wereldtentoonstelling. Koning Boudewijn legt de eerste steen. 17 april 1958 Koning Boudewijn samen met zijn broer prins Albert in een open Cadillac op weg naar de opening van EXPO 58. De koninklijke stoet op weg naar de Heizel.

 6. Veel bezoekers namen de expotrein. Het resultaat van een dagje op de expo. Er waren veel plechtige parades. Het bezoek aan de expo was niet goedkoop: een doorsneegezin spendeerde gemiddeld 2.260 BF, inclusief 120 BF voor de tickets. Dat was 1/3 van een toenmalig maadloon. Voor bepaalde attracties (bijv. de folklore) moest nog eens extra worden betaald.

 7. De ingangen van Expo 58 Expo 58 was toegankelijk door 10 poorten Esplanade Poort Benelux Poort Atomium Poort Attractie Poort Parkpoort Poort der Naties Belvédère Poort Koninklijke Poort Poort der Grote Paleizen Wereldpoort

 8. De bezoekers van Expo 58 Van koning tot mijnwerker … Alle soorten mensen uit de ganse wereld bezochten Expo 58. 300 hostessen en een groot aantal vrijwillige tolken werden gerecruteerd om de bezoekers op te vangen. Er waren officiële bezoeken van hooggeplaatste personen zoals de Belgische koninklijke familie, koningen en koninginnen uit andere landen, staatshoofden, presidenten en ministers. Ze kwamen meestal de expo bezoeken ter gelegenheid van de nationale feestdag van hun land. Beroemde filmsterren, zangers en musici kwamen op bezoek. Meestal waren ze uitgenodigd voor de dagelijkse live uitzendingen of traden ze op in bepaalde paviljoenen. Enkele opgemerkte bezoekers waren Sophia Loren, Jane Mansfield, Romy Schneider, Fernandel, Audrey Hepburn, Walt Disney, koningin Juliana van Nederland, de Engelse prinses Margareth, het prinsenpaar van Monaco en de presidenten De Gaule en Eisenhower (allebei op blitzbezoek). Maar gewone mensen vormden het gros van de bezoekers.

 9. De bezoekers van Expo 58 De eerste bezoeker van Expo 58 was deze Texaanse heer die 3 nachten had gekampeerd omdat hij absoluut het allereerste ticket wilde kopen. Amper 5 dagen na de officiële opening verwelkomde Expo 58 reeds de miljoenste bezoeker, mevrouw Lydie Doms (links). Mevrouw Thrash uit de Amerikaanse staat Arkansas werd de tien miljoenste bezoeker.

 10. De bezoekers van Expo 58 Koning Boudewijn verwelkomde Sophia Loren ter gelegenheid van het Filmfestival 1958 dat plaatsvond in de Heizelpaleizen. Ook de actrice Romy Schneider was van de partij. Prins Rainier en prinses Grace van Monaco werden plechtig verwelkomd.

 11. De bezoekers van Expo 58 Iedereen moest en zou een familiekiekje hebben vóór het Atomium. Bezoeksters in de typische klederdracht van de jaren 50. VROLIJK BELGIË trok massa’s bezoekers.

 12. De bezoekers van Expo 58 De actrice Audrey Hepburn wilde absoluut voor het Atomium poseren. Ook de beroemde architect Le Corbusier maakte zijn opwachting. De stroom bezoekers werd in goede banen geleid door charmante hostessen.

 13. Het Atomium André Waterkeyn Wij hebben ons Atomium, symbool van de Expo 58, te danken aan de ingenieur André Waterkeyn. De constructie bevat 2.400 ton staal. Het Atomium is 102 m hoog en heeft 9 bollen. De bollen hebben een diameter van 18 m en wegen elk 250 ton. De centrale buis bevat de snelste lift uit die tijd: 5 m per seconde. Hij biedt plaats aan 22 personen. Het paviljoen onder de constructie heeft een diameter van 26 m. De tussenbuizen hebben een diameter van 3 à 3,3 m en een lengte van 23 à 29 m. De roltrap is 35 m lang en kan 3.000 personen per uur verwerken.

 14. Het Atomium VAN LINKS NAAR RECHTS De onderste bol rust op het paviljoen met het bezoekerscentrum. De drie bollen onderaan zijn met de grond verbonden door steunen met trappen. De centrale bol is de enige die met alle andere bollen verbonden is. De drie bollen bovenaan in het midden hebben geen verticale steun en zijn niet toegankelijk voor het publiek. De bovenste bol heeft een restaurant met panoramische ramen waardoorheen men een prachtig uitzicht heeft op Brussel en het Brabantse landschap. Elke bol heeft twee verdiepingen en een extra dienstruimte onderaan. Tussen de onderste en de bovenste bol werkt een lift, nog steeds een der snelste van Europa !

 15. Herdenkingsplaketten aan de ingang van de lift.

 16. Panorama vanuit het restaurant in het Atomium

 17. Beelden van Expo 58

 18. Vernieuwende en zeer moderne architectuur.

 19. Panorama met het Atomium Lichtspel en vuurwerk tijdens de openings- en sluitingsplechtigheid van de tentoonstelling.

 20. De Belgen ontdekten ijsjes en gebraden kippen. Ze proefden ook hun eerste coca-cola. In totaal trok de Expo 58 niet minder dan 41.454.412 bezoekers.

 21. Superbe en grandioze verlichting van de paviljoenen

 22. Overblijfsels van Expo 58 Aanvankelijk was het de bedoeling de expo nog enkele maanden te laten doorlopen, maar op 20 oktober, de dag na de sluiting, begonnen arbeiders onherroepelijk met het afbreken van de paviljoenen. Zij deden geen half werk, want slechts enkele originele paviljoenen zijn overgebleven. Van de 200 constructies in 1958 zijn er nu nog 5 te zien. Sommige paviljoenen werden elders terug opgebouwd, bijvoorbeeld deze van de USSR, Canada, Cote d’Or, Joegoslavië en Tsjechoslowakije. De bekendste “overblijver” is natuurlijk het Atomium, dat elk jaar nog steeds meer dan 300.000 bezoekers trekt ! Spijtig genoeg is een andere blikvanger van Expo 58 in de jaren 70 verdwenen. De machtige pijl moest plaats maken voor de Trade Mart gebouwen.

 23. Overblijfsels van Expo 58 De originele expogebouwen van het Melipark in Brussel werden in de late jaren 70 afgebroken om plaats te maken voor Brupark en de Kinepolis.

 24. Wat is er met de paviljoenen gebeurd ? Bijna alle paviljoenen en typische expoconstructies werden kort na de wereldtentoonstelling afgebroken. Het grootste gedeelte van het bouwmateriaal werd opgekocht door bouwondernemers. Ook privépersonen vonden bruikbaar materiaal voor het bouwen van garages, ateliers, magazijnen, gemeenschapscentra, kantines enz. Het is dus moeilijk om gereconstrueerde paviljoenen in hun originele vorm terug te vinden. Een voorbeeld: het Praha restaurant, onderdeel van het Tsjechoslowaakse paviljoen tijdens de expo en in Praag heropgebouwd. Na jaren van verval is het nu gerestaureerd als kantoorgebouw. Andere gereconstrueerde paviljoenen: - Paviljoen van de USSR, nu een grote expohal Moskou. - Paviljoen van Spanje, nu een kunstgalerij in Madrid. - Paviljoen van Oostenrijk, nu een museum voor moderne kunst in Wenen. - Paviljoen van Venezuela, terug verscheept naar Venezuela. - Paviljoen van Turkije, heropgebouwd in Ankara. - Paviljoen van Joegoslavië, nu een schoolgebouw in België. - Paviljoen van Canada, nu een schoolgebouw in België.

 25. De officiële cijfers van Expo 58 60.000.000 werkuren gepresteerd door 20.000 arbeiders in 3 jaar 41.454.412 bezoekers 27.678.590 kg bouwmateriaal 10.000.000 passagiers op de expotreintjes 3.000.000 passagiers op de kabellift 1.000.000 m3 grond verplaatst 1.700.000 auto’s op de parkings 713.664 bezoekers op één dag was het record 100.000 gebruikers van de pousse-pousses (driewielers) 62.000 motorfietsen op de parkings 52.000 glazen bier in één café 40.000 bussen arriveerden 31.000 mensen werden onwel 20.000 hard werkende koks en kelners in de restaurants 2.000 journalisten uit de ganse brachten nieuws over de expo 2.000 kinderen liepen verloren 500 tuiniers werkten enkel ‘s nachts 300 charmante hostessen 220 pousse-pousses (gemotoriseerde driewielers) 165 kleurrijke cabines aan de kabellift van 4 km

 26. De officiële cijfers van Expo 58 111 ha parkings De oudste bezoeker was 105 70 restaurants 27 hopeloze mensen ondernamen een zelfmoordpoging 20 Mercedes expotreintjes 8 baby’s werden op het terrein geboren 5 mensen stierven op het terrein

 27. Einde