zeevaartkunde in vogelvlucht n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zeevaartkunde in Vogelvlucht….. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zeevaartkunde in Vogelvlucht…..

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Zeevaartkunde in Vogelvlucht….. - PowerPoint PPT Presentation

ron
227 Views
Download Presentation

Zeevaartkunde in Vogelvlucht…..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zeevaartkunde in Vogelvlucht….. • Vertrek IJmuiden. • De oversteek. • Aankomst Lowestoft. • Het vertrek uit Lowestoft • Wat nog meer…. Door Eric Goedhart 1

 2. Vertrek IJmuiden….. Het verlaten van de haven van IJmuiden • Oproepen van de instanties • IJmuiden Port Control op VHF Ch 61 • IJmuiden Pilots op VHF Ch 07 (Pilots VTS IJmuiden) • Luisterwacht houden op VHF Ch 16 / 13 gedurende de oversteek. • Ander verkeer bij vertrek • De kaarten - 1450 Aanloop Scheveningen en IJmuiden • - 1408 Harwich and Rotterdam to Cromer and Terschelling • - 1504 Cromer to Orford Ness • - 1543 Winterton Ness to Orford Ness • - 1536 Approaches to Great Yarmouth and Lowestoft • - C28 Harwich to Wells-next-the-Sea • Zie blz 74, 75, 84 en 85 van de ALRS Vol 6(1) NP 286(1) 2

 3. Op zee Onderwerpen • Welke koers volgen bij vertrek (270) • De stroom • De Wind • Corrigeren of niet? • De apparatuur. • Het wachtlopen. • Het aanvaringsreglement (BVA) • Overig verkeer. 3

 4. Op Zee….. Welke koers volgen…… Na het passeren van de pieren zal men een westelijke koers gaan sturen. Deze koers is de richting die de koerslijn in de kaart aangeeft. De stroom en wind heeft echter invloed op het schip. We noemen de koers in de kaart ook wel een grondkoers, en de koers gecorrigeerd voor stroom en wind, de behouden ware koers. De stroom kunnen we eenvoudig vinden met behulp van de ATT en de zeekaart., maar de globale richting en sterkte ook in Brown’s stroom atlas. 4

 5. Op Zee….. In de kaart kijken we eerst welke haven we moeten gebruiken om het getij en de stroom te vinden In de ATT zoeken we met als argument de datum en tijd het tijdstip van hoogwater op bij de “standaardhaven”. Ook kijken we wanneer het volle of nieuwe maan is geweest. Met dit gevonden tijdstip kunnen we zien hoeveel uur het voor of na hoogwater is. In de kaart zoeken we het dichtstbijzijnde “dropje” op, met daarin een letter. In de tabel in de kaart kunnen we dan zien in welke richting de stroom loopt, en hoe sterk die is. We kunnen nu bij zowel Spring als bij Neap kijken. Springtij heeft men twee dagen na volle of nieuwe maan. 5

 6. Op Zee….. De wind heeft ook invloed op de koers die we moeten sturen. De windrichting bepalen we door gewoon deze buiten te bepalen, of doormiddel van een windmeter. Na het vinden van de wind en stroom richting met hun sterkte, kunnen we in de kaart de behouden ware koers construeren. Stroom en wind hebben ook invloed op onze snelheid. Het bepalen van de behouden ware koers is belangrijk als we onze positie niet nauwkeurig kunnen bepalen, bv door middel van een GPS, of door radar peilingen, maar ook om niet te veel te verzeilen. Bij de stroom moeten we er ook rekening mee houden dat de stroom gedurende de reis weer zal gaan kenteren. 6

 7. Op Zee….. Vertrek 4 september 2002 4/9 HW Dover: 15.52 (GMT) 4 dagen voor Springtij 5/9 HW Dover: 09.34 (GMT) 3 dagen voor Springtij 21.56 (GMT) Kaart 1450 13.00 (11.00 GMT) A 204° 1,2Kn 14.00 (12.00 GMT) A 204° 1,4kn 15.00 (13.00 GMT) A 204° 1,0kn 16.00 (14.00 GMT) A 214° 0,6kn 17.00 (15.00 GMT) A -- 0,0kn 18.00 (16.00 GMT) A 010° 1,4kn 7

 8. Op Zee….. 4/5 september 2002 4/9 HW Dover: 15.52 (GMT) 4 dagen voor Springtij 5/9 HW Dover: 09.34 (GMT) 3 dagen voor Springtij 21.56 (GMT) Stroom atlas Brown’s 4 september: 17.00 GMT kentering stroom (ZZW naar NNO) 5 september: Om 03.30 GMT kentering stroom (N naar Z) Tussen 05.00 en 07.30 stroom Zuid 2 a 3 kn (west) Om 09.30 Kentering stroom ( Z naar N) Van 10.30 tot 14.30 Stroom Noord 2 a 3 kn (west) Om 15.30 Kentering stroom (N naar Z) Van 16.30 tot 20.00 Stroom Zuid 2 a 3 kn 8

 9. Op Zee….. 4/9 Getijde: (Tijden in GMT) HW IJmuiden: 14.46 1,3m boven KD (ATT blz 205 en 324) 5/9 Getijde: HW Lowestoft: 07.44 (2,4m) en 20.30 (2,4m) LW Lowestoft: 01.33 (1,0m) en 14.11 (0,7m) 6/9 Getijde: HW Lowestoft: 08.27 (2,6m) en 21.18 (2,5m) LW Lowestoft: 15.02 (0,5m) Zie voor meer details de ATT blz 78 t/m 81 9

 10. Op Zee….. • Corrigeren voor de stroom, of niet? • Stroom veranderd van richting om de 6 uur. • Correctie afhankelijk van ETA Lowestoft • Rekening houden met Holmsand bank voor Lowestoft! • Passeer de Zuid kardinaal boei aan de Zuid zijde! • Denk om Uncharted dangers. • Boeien kunnen in andere posities liggen dan in de kaart staat! 10

 11. Op Zee….. • Apparatuur aan boord: • GPS • Radar / ARPA • NAVTEX • Echolood • Log • Windmeter • Electronische kaart? 11

 12. Het wachtlopen: • Altijd een goede uitkijk houden • Scheepvaart verkeer • Veel zeiljachten om u heen? • Uitwijkregels • Mist • Oproepen • Gebruik van de radar 12

 13. Het Aanvaringsreglement • Voor wie moet u uitwijken? • Wie moeten er voor u uitwijken? • Uitzonderingen • De verkeersroute • Oproep procedures (Engels) • Uitwijken bij mist • Vissers 13

 14. Aankomst / vertrek Lowestoft….. De aankomst bij Lowestoft • Oproepen van de instanties • Lowestoft Harbour Control op Ch 14 of Ch 11 of Ch 16 • Schepen die Lowestoft aanlopen of verlaten kunnen beperkt zijn in hun manoeuvreerbaarheid door hun diepgang • Schepen die Lowestoft verlaten worden in hun uitzicht belemmert door de pieren, schepen die de pieren naderen worden dan ook verzocht om contact op te nemen met Lowestoft radio op kanaal 14 • Alle schepen die Lowestoft aanlopen of verlaten moeten contact opnemen met Lowestoft Harbour Control op kanaal 14 • Zie verder blz 172 en 173 van de ALRS Vol 6(1) NP 286(1) 14

 15. Aankomst / vertrek Lowestoft….. Het vertrek uit Lowestoft • Oproepen van de instanties • Lowestoft Harbour Control op Ch 14 of Ch 11 of Ch 16 • Schepen die Lowestoft aanlopen of verlaten kunnen beperkt zijn in hun manoeuvreerbaarheid door hun diepgang • Schepen die Lowestoft verlaten worden in hun uitzicht belemmert door de pieren, schepen die de pieren naderen worden dan ook verzocht om contact op te nemen met Lowestoft radio op kanaal 14 • Alle schepen die Lowestoft aanlopen of verlaten moeten contact opnemen met Lowestoft Harbour Control op kanaal 14 • U moet minimaal 1 uur van te voren uw vertrek melden bij Lowestoft Harbour Control op VHF Ch 14 • Zie verder blz 172 en 173 van de ALRS Vol 6(1) NP 286(1) 15

 16. Op Zee…… • De reis terug • Het aanlopen van IJmuiden • Aankomst bij de de Finish 16

 17. De race…… Aandachtspunten gedurende de race…. • De strijd met andere jachten • Vermoeidheid • Onverwachte problemen • De reddingsinstanties • Toch nog aan de grond…. • De uitrusting (kaarten, apparatuur) • ‘S nachts varen • Safety First!!! 17

 18. Aankomst bij slecht weer • Do’s and don’ts bij slecht weer • Aanloop koers naar de pieren • Onderlinge ruimtes • Andere schepen • Zichtbaarheid • Zware regenbuien • Uw ervaring is belangrijk! • De organisatie 18

 19. Het Nova College wenst u een goede race, maar vooral een behouden thuiskomst! Einde 19