1 / 199

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. S EVGİLİ GENÇLER, NE İSTİYORSUNUZ? YÖNETİLMEYİ Mİ? YOKSA YÖNETMEYİ Mİ? TÜKETİCİ Mİ? YOKSA ÜRETİCİ Mİ? RÜZGARIN ÖNÜNDE SAVRULAN YAPRAK MI? YOKSA RÜZGAR MI? B İZ DİYORUZ Kİ: YAPRAK DALDA BİR BAHARLIK SÜS OLUR, RÜZGAR ESER GAZEL OLUR, TOZ OLUR,

romeo
Download Presentation

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

 2. SEVGİLİ GENÇLER, NE İSTİYORSUNUZ? YÖNETİLMEYİ Mİ? YOKSA YÖNETMEYİ Mİ? TÜKETİCİ Mİ? YOKSA ÜRETİCİ Mİ? RÜZGARIN ÖNÜNDE SAVRULAN YAPRAK MI? YOKSA RÜZGAR MI? BİZ DİYORUZ Kİ: YAPRAK DALDA BİR BAHARLIK SÜS OLUR, RÜZGAR ESER GAZEL OLUR, TOZ OLUR, SEN NE YAPRAK NE DE BİR DAL, ÇINARSIN RÜZGAR OL Kİ; ENGELLERİ AŞASIN…

 3. EĞİTİMİN ÖNEMİ • EĞİTİM İNSANLARIN DEĞERLER SİSTEMİNİ ETKİLER VE GELİŞTİRİR. • EĞİTİM İNSANLARA İHTİYAÇ DUYDUĞU BİLGİYİ KAZANDIRIR. • EĞİTİM İNSANIN HAYATA BAKIŞINI BELİRLER.

 4. EĞİTİM İNSANA MESLEĞİNİ, STATÜSÜNÜ KENDİNE VE AİLESİNE İMKAN VE İTİBAR SAĞLAR. • İYİ BİR EĞİTİM ALMAMIŞ VARLIKLI İNSANLAR KENDİLERİNDEKİ BU EKSİKLİĞİ ÇOCUKLARINA İYİ BİR EĞİTİM ALDIRARAK GİDERMEYE ÇALIŞMIŞLARDIR.

 5. İYİ BİR EĞİTİM İNSANIN HAYAT STANDARTINI YÜKSELTİR. • EĞİTİM İNSANIN DÜŞÜNCE ÜRETMESİNİ SAĞLAR. • EĞİTİM OBJEKTİF DÜŞÜNMEYİ SAĞLAR. • İYİ BİR EĞİTİM; İYİ BİR İŞ, İYİ BİR EŞ SEÇİMİNİ SAĞLAR. • KISACA EĞİTİM; • İNSANA İNSAN OLMAYI ÖĞRETİR.

 6. VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ 1- ZAMAN PLANLAMASI 2- ÇALIŞMA SÜRE VE ARALIKLARI 3- NOT TUTMA 4- AKTİF DİNLEME 5- DİKKAT 6- TEKRAR 7- HIZLI VE ETKİLİ OKUMA 8- ÖZET ÇIKARMA 9- HAFIZAYI GÜÇLENDİRME 10- MOTİVASYON

 7. 1-ZAMANIN PLANLANMASI

 8. Zaman herkese 24 saat ve ücretsiz olarak verilmiştir. ● Zamanı satın almaya hiç kimsenin gücü yetmemektedir. ● Zaman varlığı konusunda herkes eşittir. ● Zamanı biriktirme gibi bir imkanımız yoktur. ● Ne kadar zamanımız olduğu değil, zamanı nasıl değerlendirdiğimiz önemlidir.

 9. “ GECE, 2’ YE KADAR DERS ÇALIŞTIM, SABAH SAAT 5’TE KALKTIM, SINAVIM YİNE İSTEDİĞİM GİBİ GİTMEDİ”ÖNEMLİ OLAN, ÇOK ZAMAN KULLANMAK DEĞİL, ZAMANIN VERİMLİ DEĞERLENDİRİLMESİDİRÖNEMLİ OLAN, ÇOK ÇALIŞMAK DEĞİL, PLANLI, KARARLI VE DEVAMLI ÇALIŞMAKTIR.

 10. Bir öğrenci için zamanın planlanması; derslere nasıl ne kadar çalışacağına karar vermesi demektir. Zamanı planlamadan önce dünü nasıl değerlendirdik birlikte bir hesap yapalım : - Dün kaç saat uyudunuz ? - Sabah kaçta kalktınız ? - Kahvaltıda ne kadar zaman kullandınız ? - Ev ile okul arasında geçen zaman - Okuldan sonra öğle yemeğinde geçen süre…? - Akşam eve gelene kadar geçen süre …? - Akşam yemeği , TV izleme, sohbet ve geçen süre…? -24 saatten ders çalışmak için dün kullanılan zaman…?

 11. 2- ÇALIŞMA SÜRELERİNİN VE DİNLENME SÜRELERİNİN PLANLANMASI:

 12. Etkin öğrenme için çalışma süreleri belirlenmelidir. Bu süre genelde orta öğretimde 45-60 dakika ilköğretim birinci devrede çocuğun enerjisi, ilgisi ve dikkati esas alınarak çocuğa göre 15-20 dakikalık süreler uygundur. İlköğretim ikinci dönemde bu süre 35-45 dakika olarak planlanabilir. Dinlenmelerde 10-15 dakikalık süre uygundur. • Dinlenme süresinde kısa bir yürüyüş hafif fizik beden hareketleri, müzik dinleme ve gevşeme hareketleri yapılabilir.

 13. A- ÇALIŞMA ORTAMININ DÜZENLENMESİ Uygun bir çalışma ortamı, çalışmak için ayrılan zamandan en üst düzeyde verim sağlar. Çalışma odası iyi havalandırılmış uygun ısıda ve iyi aydınlatılmış olmalıdır.

 14. Havalandırılmamış oda, oksijen eksikliği nedeniyle baş ağrısı yapar ve verimi düşürür. Çalışma ortamı sessiz olmalıdır. Dışardan gelen gürültü, ses, radyo ve tv. sesi dikkatin dağılmasına neden olur.

 15. Ders mutlaka çalışma masasında çalışılmalıdır ve masa kişinin boyuna uygun yükseklikte olmalıdır. Dersle ilgili tüm kitap defter, materyaller masa üzerinde bulundurulmalıdır.

 16. Sandalye dik oturmaya uygun olmalı,geriye yaslanan veya sallanan şekilde olmamalıdır. Çalışma masasının etrafında öğrencinin dikkatini dağıtacak resim, ışık olmamalıdır.

 17. Çalışma masasında çekirdek çitlemek, müzik dinlemek, Tv izlemek, mektup yazmak hayal kurmak kötü bir alışkanlık yapacağından, öğrenci masada bulunduğu sürece zamanının tümünü etkili şekilde ders çalışmakta geçirmelidir.

 18. Yatarak ve müzikle ders çalışmak zaman öldürmekten başka bir anlam ifade etmemektedir.

 19. 3-NOT TUTMAK

 20. Dersi izlerken not tutmak “aktif katılımı” sağlar böylece uyanık kalmak dikkatin konu üzerinde yoğunlaşmasına neden olur.

 21. Ders izlerken ve dinlerken not tutmak, öğrenmenin en önemli engellerinden olan UNUTMA ‘yı azaltır. Öğrenilenlerin %70’i bir saat içinde %80’i bir gün içerisinde unutulmaktadır. Unutma engeli not tutularak aşılabilir.

 22. Not tutarken önemli konular (öğretmenin ders anlatırken vurgu ve mimikleriyle ortaya konan) kodlanarak ve kısaltılarak yazılır.

 23. Bu alışkanlık ders tekrarında ve sınavlarda oldukça önemli fayda sağlar.

 24. Not tutarken bilgileri hem okur hem de işitiriz. Bu durumda bilgilerin beyinde kalıcı hafızaya yerleşmesiyle verimli ve etkili öğrenme sağlanmış olur.

 25. Ders işlenirken not alınan bilgilere daha sonra bakılması, tekrar edilmesi, beyinde öğrenme şablonu oluşturur. Bilgiler organize olur. Bilgiler geçici hafızadan kalıcı hafızaya yerleşir.

 26. Not tutarken kısaltmalar kullanılmalıdır. Anlatılanlar, uygun ifade ile yazılmalıdır. Bunun için kodlama, harflendirme ve numaralandırma kullanılabilir, kısaltmalar ana düşünceyi ortaya koyabilmelidir.

 27. Alınan notlar, dersin ana nokta ve özetini daha sonra okunduğunda hatırlayabileceği ayrıntıları ve dersin şablonunu yansıtmalıdır.

 28. Dersin ana düşüncesi öğretmenin vurguladığı noktalardır. Öğretmen ana noktaları ayrıntılarıyla ve açıklamalarıyla destekler. Bunu yaparken ipuçları verir. Öğrenci bu ipuçlarını not tutarken yakalayabilir ve dersin ana konusunu bulması kolaylaşır.

 29. A-ÖĞRETMENLERİN DERS ANLATIRKEN KULLANDIKLARI İP UÇLARI Ses tonu değişikliği; Öğretmenler önemli ve ana konuları bildirmek için ses tonlarını yükselterek veya değiştirerek öğrencilerin dikkatlerini çekmeye çalışırlar.

 30. B-Konuşma hızının değişmesi; Öğretmenler önemli kavramları tanımlarken, tartışırken konuşmayı yavaşlatırlar. Bazen de önemli yerler not tutulsun ve not tutanlar yetiştirebilsin diye yavaş anlatırlar. Eğer öğretmen her sözcük ve cümleden sonra ara veriyorsa açıklama önemlidir.

 31. C-Anahtar sözcük ve cümlecikler kullanma; Öğretmenin konuya dikkat ve vurgulayıcı sözcükler kullanması.

 32. D- Tahtaya yazma; Bazı öğretmenler temel düşünceleri ve ana hatları tahtaya yazarak altını çizerler veya anlatırken altını çiziyorum diye seslenir. Bu tür yazılar mutlaka not alınmalıdır.

 33. E- Görsel ders aracı kullanma; Öğretmen bazı ünite ve konuları; filmler, video, teyp, fotoğraf veya tepe gözle anlatıyorsa bu konunun öğrenilmesini özellikle istiyordur.

 34. F-Doğrudan Bildirme: Ara sıra bir kavram veya düşüncenin önemli olduğunu bildirir. Örneğin:Bu önemlidir, bunu unutmayın, bu sınav sorusu olabilir gibi. Bu gibi hatırlatmaları not alınız.

 35. G-Sözel olmayan ipuçları: Bazı öğretmenlerde ders anlatırken önemli konuları, beden dili, jest ve mimik kullanarak vurgulamaya çalışırlar.

 36. NOT TUTMA PROBLEMLERİ VE ÖNERİLER

 37. 4- AKTİF DİNLEME

 38. AKTİF DİNLEME: Okulda eğitim-öğretim önemli ölçüde konuşma ve dinleme ağırlıklı yapılmaktadır. Özellikle sınıfların kalabalık olması, görsel ders araçlarının sınırlı kullanılması veya hiç kullanılmaması, derslerin dinleme ağırlıklı olarak yapılmasına neden olmaktadır.

 39. Okulda eğitim-öğretim önemli ölçüde konuşma ve dinleme ağırlıklı yapılmaktadır. Özellikle sınıfların kalabalık olması, görsel ders araçlarının sınırlı kullanılması veya hiç kullanılmaması, derslerin dinleme ağırlıklı olarak yapılmasına neden olmaktadır.

 40. Günlük yaşamda da dinleme, temel bir iletişim becerisidir. Yetişkin bir insanın ortalama olarak günün %31’ini dinleyerek, %7’sini yazarak, %11’ini okuyarak, %21’ini de konuşarak geçirdiği belirtilmektedir.

More Related