slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sara Haimi-Liikkanen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sara Haimi-Liikkanen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Sara Haimi-Liikkanen - PowerPoint PPT Presentation

roger
111 Views
Download Presentation

Sara Haimi-Liikkanen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen – Ravitsemus, liikunta ja toimintakyky – kolme asiaa, millämahdollistetaan kotona kokonainen elämä (osa 1) 16.9.2014 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori, Kotona kokonainen elämä hanke , Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

  2. Ohjelma 16.9 12-15.45 12.00 -12.30 Koulutussarjan avaus, kehittämiskoordinaattori Sara Haimi-Liikkanen 12.30 – 13.30 Eksoten malli toimintakyvyn edistämisessä, hyvistä käytännöistä oppiminen, projektityöntekijät Johanna Kuukka & Tiina Lallo tauko, kahvi + hedelmä tarjoilu 14-14.45 Kotikuntoutus ja toimintakyvyn edistäminen, fysioterapeutti Anni Pentti 14.45-15.30 Ikäihmisten ravitsemus, ravitsemussuunnittelija, TtM Anu Mikkola 15.30-15.45 Kotihoidon asiakkaiden liikkumisen tukeminen, liikuntaohjaaja Mirka Jokiranta

  3. Asiakaslähtöinen kehittäminen • Pohjana kotihoidon asiakaspalaute 2013 • Asiakkaiden kokemukset kotihoidon prosesseista Jatkotyöskentely: • Tiimien näkemykset kehittämiskohteista • Kuntien yhteiset linjaukset • Etelä-kymenlaakson kokonaisuus • Osa-alue: osaamisen kehittäminen

  4. Toimintakykyä edistävä työote • Toimintakyvyn ja sen positiivisista vaikutuksista yksilön elämään on näyttöä, mutta välttämättä se ei aina käänny toiminnaksi • Toimintakulttuurin muutos • ammattilainen luottaa, kuuntelee, rohkaisee, tukee, ottaa mukaan, motivoi, • ammattilaisen rooli valmentajana ja tsempparina • Jokaiselle pohdittavaa: millaista mallia me noudatamme?

  5. Toimintakykyä edistävä työote • Absetz (2012) esitti lähtemistä unelmien kautta ”meillä kaikilla on unelmia” • ”Haluaisin pysyä mahdollisimmanterveenä ja toimintakykyisenä, jaksaatehdämerkityksellisiäasioita ja saada olla läheisten kanssa” • Voimaantuminen alkaa UNELMASTA • Hyvät tavoitteet ovat pysyvyyttä lisääviä kokeiluja ( ammattilainen varmista, että kokeilulla on onnistumisen edellytykset) • Vuorovaikutus ( Kuuntelu, katse, empatia = asiakkaan näkökulman ymmärtäminen) • Motivaatio kasvaa kysymyksillä

  6. Toimintakykyä edistävä työote – kotihoidossa kyselyn tulokset • Toteutettu vuosina 2012, 2014 • Vastanneet: 122 (2012), 126 (2014) • Ammattiryhmät jakautuvat molempina vuosina samoin:

  7. Mihin kiinnitetään huomiota • Toimintakykyä edistävä työote on hyvin tunnistettu • Fyysisen toimintakyvyn testit • Liikkumisen ja toimintakyvyn kirjaaminen hoito- ja palvelusuunnitelmaan • Liikuntasuunnitelma • Kannustus ja motivointi • Kannustuksen ja motivoinnin siirtäminen myös kirjalliseen muotoon / yhteinen sitoutuminen toimintakyvyn edistämiseen

  8. Mitä luvassa: • Toimintakyky • Ravitsemus • Liikunta

  9. Iloisia iltapäiviä kaikille !!!