Esquin de turmell
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Esquinç de turmell. Mariona Herrera i Arrufat MIR-1 MCiF CS Rafalafena Tutor: Manuel Batalla. Introducció. L’esquinç de turmell és una de les lesions més freqüents entre els traumatismes vists en AP i Urgències.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rodney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Esquin de turmell

Esquinç de turmell

Mariona Herrera i Arrufat MIR-1 MCiF CS Rafalafena

Tutor: Manuel Batalla


Introducci
Introducció

 • L’esquinç de turmell és una de les lesions més freqüents entre els traumatismes vists en AP i Urgències.

 • Esquinç: lesió en que algunes de les fibres d’un lligament de suport es danyen sense afectar a la continuïtat del mateix


Tipus
Tipus

.

 • Grau I : no existeix dany important, no hi ha laxitud articular.

 • Grau II: ruptura parcial del lligament

 • Grau III: Ruptura completa del lligament amb laxitud articular


Record anat mic
Record anatòmic

 • Articulacions del turmell:

  • Tibio peronea astragalina (distal de la tibia-astràgal-peroné)

   • Flexo-extensió de fins 15º dorsiflexió i 55º de flexió plantar

  • Subastragalina (tróclea de l’astràgal i calcani):

   • Supinació de fins 30º i pronació de 10-20º


Esquin de turmell

 • Lligaments:

  • Fins un 85% es compromet el lligament Lateral Extern.

   • Format per:

    • Peroneu Astragalí Anterior

    • Peroneu Calcani

    • Peroneu Astragalí Posterior.

  • El lligament Intern o deltoideu: estabilització principal del turmell


Mecanisme de la lesi
Mecanisme de la lesió

No sempre hi ha correlació entre el traumatisme i la gravetat aparent de la lesió.

 • Lateral Extern: tendència supinadora al recolzament inicial del retropeu (flexió plantar del peu i inversió)

  • Adducció del peu (rotació interna)

 • Lateral Intern: combinació de la dorsi-flexió i eversió excesiva.

  • Abducció del peu (rotació externa)

  • Pot associar lesió de la sindesmosis


Esquin de turmell

Lligament medial

Lligament lateral


Actuaci
Actuació

 • ANAMNESI:

  • Quan i com, intensitat i direcció

  • Quan començaren els símptomes

   • Dolor: súbit inicial  fase d’analgèsia dolor posterior

  • Si hi hagué espetec o pressió (possible ruptura)

  • Factors predisposants

  • Episodis previs


Esquin de turmell

 • EXPLORACIÓ:

  • Inspecció:

   • Grau i localització del edema

   • Equimosi

   • Grau de movilització del turmell.

  • Palpació:

   • Palpació relleus ossis: mal·leol tibial i peroneu, base del 5é meta

   • Lligaments esmentats

   • Deformitat i asimetria: desnivell en la zona si hi ha ruptura completa


Esquin de turmell

 • Movilització:

  • Dependrà del grau de la lesió i el temps d’evolució.

  • Movilització passiva!

   • Reproducció del mecanisme de lesió.

   • Moviments de flexió plantar i dorsal, inversió-eversió. Contra resistència.

   • Badall articular: + laxitud i lesió lligamentosa

   • Caixó anterior: + lesió greu.


Regles d ottawa
Regles d’Ottawa

 • Sensiblitat del 100%

 • Quan decidim si fem una radiografia?

  • Dolor a la palpació en la meitat posterior del 6 cm distals de la tíbia i el peroné

  • Dolor a la palpació en la base del 5é meta o de l’os navicular.

  • Incapacitat per a carregar pes immediatament després del traumatisme (fer quatre passes)


Cl nica segons el grau
Clínica segons el Grau

 • I

  • Dolor variable, poca o cap impotència funcional.

  • Poca tumefacció. No inestabilitat articular.

 • II

  • Dolor a la palpació sobre les estructures lesionades.

  • Tumefacció precoç i equimosis 24-48h.

  • Impotència funcional moderada.

  • Inestabilitat articular a la mobilització passiva.

 • III

  • Tumefacció, hematoma i equimosi immediata.

  • Dolor intens des del principi.

  • Impotència funcional i impossibilitat per al recolzament.


Tractament
Tractament

 • R (rest) Repòs de l’articulació les primeres 48 hores.

 • I (ice) Crioteràpia: el millor antiinflamatori!

  • Quan abans millor

  • Durant uns 20 minuts, tants cops com siga possible.

  • Mantindre les 48 primeres hores, amb protecció de la pell.

 • C (compression) Disminuir l’edema en la fase aguda i subaguda de la lesió. S’ha de permetre l’aplicació del fred. Embenat:

  • Elàstics, benes adhesives, turmelleres....

 • E (elevation) Elevació del membre: reducció

  de la inflamació.

 • AINES: disminució del dolor i acurta la fase aguda. Orals i tòpics


 • Tipus embenat
  Tipus embenat

  L’elecció de l’embenat dependrà del tipus de lesió, i del pacient: personalitat, edat, activitat física...

  • Compressiu.

  • Funcional: Immobilització parcial que permet al pacient certa mobilitat, sense impedir que continuï amb la seua activitat habitual.

   • Limita la mobilitat del lligament lesionat, permitint la mobilitat de la resta.


  Esquin de turmell

  • Grau I: Embenat elàstic-adhesiu 7-10 dies, des de la punta dels dits fins el genoll, o funcional.

   • Deambulació precoç i progressiva (a partir del 3r dia) permitint un cert grau de dolor al recolzament.

   • Seguiment en 7-10 dies.

  • Grau II: S’ha d’assegurar protecció dels lligaments afectats.

   • Embenat elàstic-adhesiu 3 setmanes, o funcional.

   • Sinó és possible la total protecció, optarem per tractament ortopèdic amb una fèrula de guix i embenat.

   • Alguns autors, suspesen la possibilitat de substituir-la per una bota de guix a les 48 hores quan hagi baixat la inflamació, durant 3 setmanes.

   • 1-2 setmanes i embenat funcional.

  • Grau III:

   • Immobilització enguixada i elevació del membre 3-4 setmanes.

   • Posteriorment, embenat funcional 10-15 dies.

   • En alguns casos, pot ser necessari tractament quirúrgic.

   • Seguits pel traumatòleg.


  Esquin de turmell

  • En la literatura s’evidencia que el tractament funcional és millor a la immobilització en esquinç de grau I i II.

  • Hi ha controvèrsia en el grau III

   • Inestablització residual (normalment compensada)

   • Estudis recents, obtenen millors resultats amb la cirurgia (1)

    (1) Pijnenburg AC et al. Operative and functional treatment of rupture of the lateral ligaments of the ankle. A randomizaed, prospective trial. J Bone Joint Surg Br 2003.


  Funcional vs immobilitzaci
  Funcional vs Immobilització és millor a la immobilització en esquinç de grau I i II.

  • El tractament clàssic d’immobilització:

   • Un mes

   • Afavoreix i agreuja l’edema

   • Rigidesa articular.

   • Atròfia muscular

   • Formació d’adherències en la cicatrització, que limiten l’amplitud muscular i provoquen dolor.

   • Llargs períodes de recuperació.


  Esquin de turmell

  • PROPIETAS DELS EMBENATS FUNCIONALS. és millor a la immobilització en esquinç de grau I i II.

   • Estabilizació mecànica:

    • Protegeix de les estructures càpsulo-lligamentoses. A major nombre de tires, major estabilització de les estructures, i major limitació funcional de l’articulació. Conseqüència: major acció antiàlgica i antifisiològica de l’embenat.

   • Estimulació propioceptiva:

    • Al no tindre una immobilització completa de la zona, no es produeix una atròfia muscular i ajuda a previndre l’anquilosi articular..

   • Acció esteroceptiva:

    • Les tires adherides a la pell es posen en tensió si el pacient va a realitzar un moviment “perillós” per al lligament lesionat. (Sistema d’alarma)

   • Acció psicològica:

    • El pacient es sent protegit per l’embenat i al mateix temps, no limitat i obligat a guardar repòs invalidant.

    • A l’hora del dia a dia (pujar, caminar, dutxar-se...) proporciona avantatges que el guix no

   • Acció propioceptiva:

    • Incrementen el to muscular de les estructures subadjacents que actuen com a protectores de l’articulació.

     En conclusió: ràpida tornada a l’activitat laboral o esportiva, major mobilitat en la recuperació de la lesió i menor atròfia muscular, millora de qualitat en la vida del pacient.


  Contraindicacions dels embenats funcionals
  CONTRAINDICACIONS DELS EMBENATS FUNCIONALS és millor a la immobilització en esquinç de grau I i II.

  • Lesions greus com:

   • Fractures òssies

   • Edema important

   • Grans ruptures tendinoses, lligamentoses i musculars

   • Alteracions de la pell : dermatitis, ferides o trastorns tròfics.

   • Alteracions vasculars arterials o insuficiència venosa.

   • Hipoestèsies cutànies

   • Al·lèrgia al material


  Embenat funcional
  Embenat funcional és millor a la immobilització en esquinç de grau I i II.

  • Dos tires d’ancoratge: una a quatre dits per sobre dels mal·lèols; l’altra a la part mitja de la planta del peu.


  Esquin de turmell

  • 2n: Turmell a 90º és millor a la immobilització en esquinç de grau I i II.

  • 3r: 2-3 tires cobrint la zona ocupada per ambdós mal·lèols


  Esquin de turmell  Esquin de turmell

  • Quan edemes. derivar?

  • Luxació o fractura associada

  • Compromísneurovascular

  • Feridaassociada que interessil’articulació

  • Inestabilitat articular que no milloreambexercicis de rehabilitació o bloqueig articular

  • Lesió de la sindesmosi.

  • Rigidesa articular i dolor residual.


  Complicacions
  Complicacions: edemes.

  • Edema residual: En persones de edat avançada i immobilització rígida i prolongada.

   • Mitja elàstica.

  • Dolor: Perdura el dolor tras deambulació i activitats físiques, inclós en repòs.

   • Reavaluar per descartat patologia associada.

   • Tècniques fisioteràpiques, infiltracions locals.

  • Rigidesa i bloqueig articular.

   • Rehabilitació

  • Inestabilitat.

   • Valorar per especialistes.


  Conclusions
  CONCLUSIONS edemes.

  • Els esquinçs són lesions benignes d’evolució favorable.

  • S’ha de descartar lesions més greus que han d’ésser tractats per l’especialista.

  • La majoria de les complicacions són causades per un tractament inadecuat o incumplimentació.

  • No sempre el dolor correspon amb el grau de la lesió.

  • En els nens els esquinçs són infreqüents i freqüents les epifiolisis.


  Bibliografia
  Bibliografia edemes.

  • Thomas W. Kaminski, PhD, ATC, FNATA, FACSM*; Jay Hertel, PhD, ATC, FNATA,FACSM†; Ned Amendola, MD‡; Carrie L.Docherty, PhD, ATC, FNATA§; Michael G.Dolan, MA, ATC||; J. Ty Hopkins, PhD, ATC,FNATA¶; Eric Nussbaum, MEd, ATC#; WendyPoppy, MS, PT, ATC§; Doug Richie, DPM** National Athletic Trainers’Association Position Statement:Conservative Management and Prevention of Ankle Sprains in Athletes.

  • Beynon BD, Renstrom PA, Haugh L. Et al. A prospective, randomized clinical investigation of the treatment of first time ankle sprains. Am J Sports Med 2006: 34: 1401-12.

  • Jorge Egocheaga Rodríguez. Vendaje y protocolo en el tratamiento de esguinces de tobillo. http://www.aepap.org/sites/default/files/vendaje_esguinces.pdf

  • Guía Fisterra: Lesiones de tobillo y pie.http://www.fisterra.com/guias-clinicas/lesiones-tobillo-pie/

  • Fernando Sánchez Ruano. Enrique Payá Zaforteza, Ana Galiana Vila, Mª Isabel Berenguer Fuster. Esguince de tobillo. Guía de actuación en AP. http://www.san.gva.es/documents/246911/251004/guiasap019esgtobillo.pdf

  • Schünke-Schult-Schumacher. Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía. Ed. Panamericana.


  Gr cies
  Gràcies!!! edemes.


  ad