Aterosklerot k kalp hastaliklari
Download
1 / 52

ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIKLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 430 Views
 • Uploaded on

ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIKLARI. Prof. Dr. İbrahim Demir Akdeniz Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı . ATEROSKLEROZ. Ateroskleroz ; ateromların, içi yumuşak, dışı sert yapısından dolayı Yunanca athero- ( lapa ) ve -sclerosis ( sertleşme ) sözcüklerinden türetilmiştir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIKLARI' - roderick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aterosklerot k kalp hastaliklari l.jpg

ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIKLARI

Prof. Dr. İbrahim Demir

Akdeniz Üniversitesi Kardiyoloji

Anabilim Dalı


Ateroskleroz l.jpg
ATEROSKLEROZ

 • Ateroskleroz;

  ateromların, içi yumuşak, dışı sert yapısından dolayı Yunanca athero- (lapa) ve -sclerosis (sertleşme) sözcüklerinden türetilmiştir.

 • Endotel hasarı ile başlar

 • İntima ve media tabakalarının katılımı ile devam eder.


Aterosklerot k kalp hastaliklari3 l.jpg
ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIKLARI

NEDEN ÖNEMLİ ?

Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre dünyada en sık ölüm nedenleri arasında ilk sırada “KORONER KALP HASTALIKLARI”,

ikinci sırada “SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR” yer almaktadır


Ateroskleroz4 l.jpg
ATEROSKLEROZ

Endotelzedelenmesi

Monositlerinintimayagöçü

Lipid yüklümakrofajlar

Sitokinler → İntimayakas h. göçü

Düzkas h. tarafındanaramaddesentezi

AterosklerotikPlak


Slide5 l.jpg

ATEROSKLEROZ

Köpük

hücreleri

Yağlı

çizgilenme

Orta dereceli

lezyon

Fibröz

plak

Komplike

Lezyon/Rüptür

Aterom

Endotel disfonksiyonu

Stary HC ve ark.’dan uyarlanmıştır. Circulation 1995;92:1355-1374


Ateroskleroz6 l.jpg
ATEROSKLEROZ

Köpük

Hücreler

Düz Kas hücre Mitojenleri

Apoptoz

Çöpçü

Reseptör

Vasküler

Endotel

Monosit

Makrofaj

Hücre Adezyon

Molekülü

Düz kas hücre

proliferasyonu


Ateroskleroz7 l.jpg
ATEROSKLEROZ

 • Yaş ; E>45, K>55

 • Cinsiyet ; ERKEK

 • Genetik: AileÖyküsü

 • Sigara; Oksidatif stres

 • Dislipidemi; Yüksek LDL, Yüksek TG, Düşük HDL

 • Diyabet;Dislipidemi, Glikalizasyon ve hidroksilasyon ürünleri – Oksidatif stres, tromboza eğilim,

 • Hipertansiyon ; endotel mekanik stres

 • Yaşam Şekli :SedanterYaşam

 • Obesite

 • Stres


Ateroskleroz8 l.jpg
ATEROSKLEROZ

 • Yeni Risk Faktörleri

Homosistein

Fibrinojen

Lp(a)

PAİ-1

CRP


Ateroskleroz9 l.jpg
ATEROSKLEROZ

 • LDL oksidasyonu ↑

 • HDL kolesterol ↓

 • Endotel bağımlı vazodilatasyon bozulur,

 • CRP ↑

 • Fibrinojen ↑

 • Trombosit agregasyonu ↑

 • Monosit adhezyonu ↑

 • Koroner spazm ↑


Ateroskleroz10 l.jpg
ATEROSKLEROZ

 • Dislipidemi:

 • Aterojeniklipid profili: LDL yüksek, TG yüksek, HDL düşük


Ateroskleroz11 l.jpg
ATEROSKLEROZ

 • DiyabetesMellitus

  • Oksidatif stres

  • Dislipidemi

  • Endoteldisfonksiyonu

   • Fonksiyonel: NO salınımı azalır

   • Yapısal: Geçirgenlik artar

  • Hiperkoagulabilite:


Ateroskleroz12 l.jpg
ATEROSKLEROZ

 • BEL ÇEVRESİ DAHA ÖNEMLİ ENDEKS!!!

 • Erkeklerde <102cm

 • Kadınlarda <88cm

 • Obezite ve Metabolik Sendrom

  - Vücut kitle endeksi: kg/m2

  Normal; ≤25

  Kilolu; 25,1-29,9

  Klas I obez; 30-34,9

  Klas II obez; 35-39,9

  Klas III obez; ≥40

  - Asıl risk abdominalobezitedir !!!


Slide13 l.jpg

Dislipidemi

Total K yüksek

HDL düşük

TG yüksek

LDL yüksek

Apo-B yüksek

Hipertansiyon

Sol ventrikül

hipertrofisi

Kalp yetmezliği

İnsülin rezistansı

Glukoz intoleransı

Tip 2 diyabet

Endotelyal disfonksiyon

Viseral Obezite

Renal

Hiperfiltrasyon

Albuminüri

Protromboz

Fibrinojen yüksek

PAI-1 yüksek

İnflamatuar cevap artışı


Ateroskleroz14 l.jpg
ATEROSKLEROZ

 • Metabolik Sendrom Nedir???

  1)Bel çevresi erkeklerde >102 cm, kadınlarda >88cm

  2)Trigliserid ≥ 150 mg/dl

  3)Kan basıncı ≥ 130 mmHg (sistolik)

  4) HDL erkekler ≤ 39 mg/dl, kadınlar ≤ 50 mg/dl

  5) Serum glukoz ≥ 109 mg/dl

  ***en az 3’ü varsa kişi “metabolik sendromlu kişi”, yani “proaterojenikkişi”


Ateroskleroz15 l.jpg
ATEROSKLEROZ

 • Hipertansiyon

  - kardiyak ve vaskülerhipertrofi

  - endotelyaldisfonksiyon ve vasküler hasar neticesinde aterogenez kolay…


Ateroskleroz koroner ateroskleroz l.jpg
ATEROSKLEROZ & KORONER ATEROSKLEROZ

 • ATEROMUN SEYRİ

  • Arter lümeninde daralma; İSKEMİ

  • Ruptür, tromboz gelişimi; ENFARKT

  • Anevrizma oluşumu

 • KORONER ATEROMUN SEYRİ VE KLİNİK

 • Arter lümeninde daralma ; Stabil Angina P.

 • Ruptür, tromboz gelişimi ; ST segment yükselmesiz Akut Koroner Sendromlar ve ST segment yükselmeli miyokard enfarktüsü


Ateroskleroz koroner ateroskleroz17 l.jpg
ATEROSKLEROZ & KORONER ATEROSKLEROZ

 • STABİL PLAK

STABİL ANGİNA PEKTORİS

Fizik egsersiz veya emosyonel stresle ortaya çıkan,dinlenmekle veya dilaltı nitrogliserinle (<5 dk) sürede geçen,göğüse veya kollara lokalize bir klinik sendromdur.

Kalın, düz kas hücresinden zengin fibröz kapsül


Koroner ateroskleroz l.jpg
KORONER ATEROSKLEROZ

 • HASSAS PLAK!!!

  1. Daha ince fibröz kapsül

  2. Daha az düz kas hücresi

  3. Makrofajlarda ve lipidiçeriğinde artış


Koroner ateroskleroz tanimlamalar l.jpg
KORONER ATEROSKLEROZ: TANIMLAMALAR

 • Angina Pektoris: Angina Ağrı, Pektoris Göğüs, Ğöğüs Ağrısı…

 • Her göğüs ağrısı ile gelen hasta koroner arter hastası mıdır???

HAYIR!!!


Koroner ateroskleroz tanimlamalar20 l.jpg
KORONER ATEROSKLEROZ: TANIMLAMALAR

 • Non-Kardiyak Göğüs Ağrısı Nedenleri

 • Pnömoni

 • Pnömotoraks

 • Zona

 • Gastroezofajealreflü, diffüzözefajeal spazm, peptik ülser, kolelitiasiz, kolesistit, pankreatit

 • Kostokondrit, miyalji, miyozit

 • Pulmonertromboemboli

 • Plörezi

 • Servikal disk hernisi, nöropatik ağrı,

 • Psikosomatik ağrı


Koroner ateroskleroz tanimlamalar21 l.jpg
KORONER ATEROSKLEROZ: TANIMLAMALAR

 • Diğer Kardiyak Göğüs ağrısı nedenleri

  - Perikardit

  - Miyokardit

  - Aorta diseksiyonu

  - Kapak Hastalıkları (Mitral kapak prolapsusu, aort darlığı)

  - Penetranaortik ülser


Koroner ateroskleroz tanimlamalar22 l.jpg
KORONER ATEROSKLEROZ: TANIMLAMALAR

 • TİPİK GÖĞÜS AĞRISI

 • Baskı , ezici,sıkıştırıcı, yanıcı, hazımsızlık duygusu ve göğüste ağırlık hissi biçiminde tanımlanır.

 • Yayılım; sol kola, boyuna, sırta, alt çeneye yayılabilir.

 • Süre <5dk dinlenmekle geçiyor; Stabil Angina

  >5-10dk istirahatte ağrı ; Akut koroner sendrom (plak hassas)

  >20-30 dk ; Akut miyokardiyel enfarktüs? (şiddetli ağrı; plak ruptüre)


Koroner ateroskleroz tanimlamalar23 l.jpg
KORONER ATEROSKLEROZ: TANIMLAMALAR

 • Ağrı tipik değil, ancak ağrı nedeni koroner iskemi olabilir… (Atipik karakterli göğüs ağrısı)

  - Yaşlı hastalar

  - Diyabetik hastalar (diyabetik nöropati)

  - Daha önceden angina pektorisi olmamış

  - Analjezik kullanıyor


Koroner ateroskleroz tanimlamalar24 l.jpg
KORONER ATEROSKLEROZ: TANIMLAMALAR

 • Atipikprezentasyon şekilleri…

  - retrosternal veya epigastrik huzursuzluk

  - nefes darlığı

  - baş dönmesi, göz kararması

  - Bulantı & kusma

  - Sırt ağrısı

  - Çene, boğaz, kulak ağrısı


Koroner ateroskleroz tanimlamalar25 l.jpg
KORONER ATEROSKLEROZ: TANIMLAMALAR

 • GÖĞÜS AĞRISI na eşlik edebilen semptomlar

  - Nefes darlığı

  - Göz kararması

  - Bulantı ve Kusma

  - Ani bilinç kaybı; senkop


Koroner ateroskleroz tanimlamalar26 l.jpg
KORONER ATEROSKLEROZ: TANIMLAMALAR

 • MİYOKARDİYAL İSKEMİ:Miyokard oksijen ihtiyacının oksijen sunumundan fazla olması durumunda miyokardın metabolik dengesi bozulur,sistolik ve diyastolik fonksiyon bozukluğu gelişir.

 • İSKEMİK KALP HASTALIĞI:Aterosklerotik koroner arter hastalığından dolayı gelişen miyokardiyaliskemi belirtileri ile karakterize bir kalp hastalığı tipidir.Bu terim,asemptomatikpreklinik fazdan AMİ’na kadar geniş bir spektrumu ve ani kalp ölümünü kapsar.

 • KORONER ARTER HASTALIĞI:Majorepikardiyal koroner arterlerin aterosklerotik daralması.

 • ANJİYOGRAFİK OLARAK ÖNEMLİ KORONERARTER HASTALIĞI: Stenoz çapı >%70,birden çok koroner arter segmentinde veya sol ana koroner arterin çapında >%50 den fazla stenoz varsa ciddi koroner arter hastalığından söz edilir.


Koroner ateroskleroz tanimlamalar27 l.jpg
KORONER ATEROSKLEROZ: TANIMLAMALAR

 • AKUT KORONER SENDROMLAR

  Akut MI veya UnstableAnginaPektoris olduğunu düşündüren klinik prezentasyonları kapsar.

  BU SENDROM;

  • Akut Miyokard Enfarktüsü (AMI)

  • ST segmentelevasyonLUmiyokard enfarktüsü (STEMI)

  • ST segmentelevasyonSUZmiyokard enfarktüsü (NONSTEMI)

  • ENZİM/BİYOMARKER TANISIYLA Mİ,

  • UnstabilAnginaPektoris’iKAPSAR.


Slide28 l.jpg

AKUT KORONER SENDROM(AKS)

ST ELEVASYONU VAR

ST ELEVASYONU YOK

NSTEMI

MİYOKARD İNFARKTÜSÜ

UNSTABLE ANGİNA

QwMI

NQMI

ACC/AHA Guidelines for the management of patients with unstable angina. J.Am.Coll.Cardiol. 36:970-1062,2000


Akut koroner sendromlar l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

 • UNSTABLE ANGİNA:Akut miyokardiyal iskemi olayı miyokardda nekroz oluşturacak sürede ve ciddiyette değildir.Bu hastalarda miyokard nekrozunu gösteren biyomarkerlar artmaz ve EKG de ST-segment yükselmesi görülmez.Tipik anginanın istirahatte, daha ciddi ve uzamış epizodda,egsersiz veya stresle ilişkili değildir.

 • ST SEGMENT ELEVASYONSUZ MİYOKARD İNFARKTÜSÜ(NSTEMİ):Akut miyokardiyal iskemi süreci sonucu gelişen miyokard nekrozudur.NSTEMİ’li hastaların başlangıç EKG sinde ST yükselmesi olmaz çoğunlukla yeni Q dalgası gelişmez.

  NSTEMİ’de kardiyak enzimlerin yükselmesi UA dan ayrımını sağlar.


Akut koroner sendromlar30 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

 • USAP ve NSTEMI tedavisi

  A- Antitrombotik tedavi

  B-Antianginal tedavi,

  C-Revaskülarizasyon,

  D-Aterosklerozunprogresyonuna yönelik tedavi

  E-Sekonder Korunma Yöntemleri


Akut koroner sendromlar31 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

 • AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ(AMİ):

  • Kalıcımiyokardiyal hasarla sonuçlanan akut miyokardiyaliskemi.

 • ST YÜKSELMELİ MI (STEMI)

 • ST YÜKSELMESİZ MI

ACİL!!!


Akut koroner sendromlar32 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

 • Akut MI

  Prezentasyon

  - Göğüs Ağrısı (en sık)

  *Dilaltı nitrata yanıt vermez

  *Süresi genellikle 30 dakikadan uzundur.

  *Ezici baskı duygusu,sıkıştırıcı, yanıcı, hazımsızlık duygusu ve göğüste ağırlık hissi biçiminde tanımlanır.

  *Göğüs ağrısı; sol kola, boyuna, sırta, alt çeneye yayılabilir.

  - Epigastrik bölge, sırt, boyun-boğaz ağrısı

  - Nefes Darlığı

  - Bulantı, kusma

  - Senkop

  - Ani kardiyak ölüm


Akut koroner sendromlar33 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

 • Akut MI

  Fizik Muayene

  - Genel görünüm: Huzursuz, sıkıntılı, terli, soğuk, soluk,

  *** SOL KALP YETERSİZLİĞİ VE PULMONER ÖDEM’DE Soğuk terleme, cildde solukluk, ortopne, taşipne, köpüklü-kanlı-pembe balgam, öksürük:.

  *** KARDİYOJENİK ŞOK’TA.Cilt soğuk ve terli, ekstremiteler mavimsi renkte, yüz soluk, dudaklar ve tırnak yatakları siyanotik, konfüzyon ve oryantasyon bozukluğu:

  - Ateş: ilk saatlerde genellikle görülmez. 24-48 saat sonra görülebilir. (nekroza yanıt)

 • Nabız: Sıklıkla taşikardik. Bradikardi (özellikle inferior MI’da). Ventriküler ekstrasistoller.

 • Kan Basıncı: erken dönemde genellikle hafif hipotansiyon görülür. Az sayıda hastada kan basıncı yüksektir ( hipertansif hastalar, sempatik aktivite artışı olan hastalar)


Akut koroner sendromlar34 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

 • Akut MI

  Fizik Muayene

 • Jugulervenöz dolgunluk: genellikle normal. Sağ ventrikül tutulumunun olduğu inferiorMI’da ve AV tam blok varlığında görülebilir.

 • KVS: S3, S4, mitral yetmezliği üfürümü ( akut papiller kas iskemisine bağlı) erken dönemde duyulabilir. Geç dönemde duyulduğu zaman komplikasyonlar akla gelmelidir. (frotman; Dressler, sistolikmezokardiyak üfürüm; post MI ventrikülerseptaldefekt, S3-4; yetmezlik)

 • SS: genellikle doğal. Akut SOL kalp yetmezliği gelişen hastalar sıklıkla takipneiklerdir, wheezing ve raller duyulabilir. Bu hastalarda öksürük ve hemoptizi görülebilir.

 • Batın: Sağ tutulumu olan inferiorMI’dahepatomegali ve hepatojugulerreflü görülebilir.

 • *** KİLLİP SINFLAMASI:

  Sınıf I: Raller ve S3 yok

  Sınıf II: Hafif-orta derecede (akciğer alanlarının %50’sinden azında) raller ve S3

  Sınıf III: Her bir akciğerin %50’sinden fazlasında raller var. Sıklıkla pulmoner ödem var.

  Sınıf IV:Kardiyojenik şok mevcut.


Akut koroner sendromlar35 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

Hiperakut Faz

Oturmuş Faz

 • (ST yükselmeli MI’da) EKG

Enfarktüsle hemen beraber veya ilk saatleri içinde başlar

-sivri T dalgası

-ST segment yüksekliği

Enfarktüs başlangıcından birkaç saat içinde veya günler içinde miyokard hasarının derecesine bağlı gelişir

-Tdalga inversiyonu

- Q dalgası

Rezolusyon Fazı

Stabilize Kronik Faz

Enfarktüsten sonra birkaç hafta içinde başlar

-ST segment elvasyonu regrese olur

-T dalgası inversiyonu azalır sonra normalleşir

Rezolusyon fazını takiben gelişir. Enfarkt gelişen lokalizasyonda

- Kalıcı Q dalgaları oluşur.


Slide36 l.jpg

EKG ve AMI LOKALİZASYONLARI

InferiorII, III, aVF I, aVL

AnteriorV1, V2, V3, V4

Yaygın anteriorI, aVL, V1- V6

Antero-ApikalV5, V6 (? V3, V4)

Anterolateral I, aVL, V4, V5, V6

Anteroseptal V2 ve V3 veya V1 ve V4 arası

Lateral I, aVL, V5, V6 V1, V2

Posterolateral V4, V5, V6; aVF


Akut koroner sendromlar37 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

 • (ST yükselmeli MI’da) EKG


Akut koroner sendromlar38 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

 • (ST yükselmeli MI’da) EKG


Akut koroner sendromlar39 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

 • (ST yükselmeli MI’da) EKG


Akut koroner sendromlar40 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

 • Diğer EKG değişiklikleri…Akut koroner sendromlar42 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

AMI için tanı kriterleri

 • İskemik tipte göğüs ağrısı

 • Seri çekilen EKG’ lerde AMI için özgün değişiklikler

 • Serum kardiyak markerlarının yükselme ve düşme seyri

  yukarıda sözü edilen kriterlerden en az ikisi bir arada olmalıdır.


Akut koroner sendromlar43 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

 • STEMI (ST segmentyükselmeLİ MI) STRATEJİ

  - ANİ TOTAL OKLÜZİF TROMBÜS. KOLLATERAL DOLAŞIMLA KOMPANSE EDİLEMİYOR…

  - miyokardial nekroz var, EKG’de ST segment yükselmesi VAR…

  -Acil serviste EN ACİL ŞEKİLDE stabilizasyon.

  -EN ACİL ŞEKİLDE REVASKÜLARİZASYON!!!

  ***KAPI-İĞNE ZAMANI: 30 DK İÇİNDE LİTİK!!!

  ***KAPI-BALON ZAMANI: 60 DK İÇİNDE BALON!!!


Akut koroner sendromlar44 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

 • Acil serviste çalışıyorsunuz. Tipik göğüs ağrısıyla bir hasta acil servise giriş yaptı. Hasta sıkıntılı, huzursuz, soluk ve terliyor, bulantı tarif ediyor… Ne yaparsınız???

  1-Mudahaleye uygun yatağa alınır

  IV damar yolu açılır

  Nazal Oksijen verilir

  Ritim Monitorize edilir

  Defibrilatör hazır tutulur


Akut koroner sendromlar45 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

2) Vital Bulgular- Anamnez- Fizik Muayene

3) EKG (EN GEÇ 5 DAKİKA İÇİNDE!!!)

TANI AMI İSE

4) ASA 162-300 mg (ÇİĞNENEBİLİR FORM!!!) + KLOPİDOGREL 75 mg x 8 tb (600 mg yükleme)

5) BETA BLOKÖR. (Kontrendikasyon yoksa)


Akut koroner sendromlar46 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

6) ACE-İNHİBİTÖRLERİ. (HİPOTANSİYON YOKSA)

Erken dönemde remodellingi önlüyor.

6 hafta sonra EF %45’in altında ise ömür boyu ACE inhibitörü verilir.

7) HEPARİN IV. // DİREKT TROMBİN İNHİBİTÖRLERİ.

8) NİTRAT. (“Kalp yetmezliği gelişen hastalarda” pre/after-load azaltıcı etki. Anti-anginal etki. Antihipertansif etki.) (SAĞ TUTULUMLU İNFERİOR MI’DA KONTRAENDİKE!!!)

9)MORFİN: ANKSİYOLİZİS, SEMPATİK DEŞARJ AZALT!

10)REPERFÜZYON TEDAVİSİ:

I)LİTİK TEDAVİ

II) REVASKULARİZASYON.

Kateter

Bypass


Akut koroner sendromlar47 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

 • ST segment yükselmeLİ MI. (STEMI) STRATEJİ

  LİTİK TEDAVİ ÖNERİLİR:

 • Erken başvuru; ilk 3 saat içinde

 • Girişimsel tedavi imkanı yok

 • Girişimsel tedavi için geç kalınacak; (kapı-balon zamanı) – (kapı- iğne zamanı) > 1 saat.

  GİRİŞİMSEL TEDAVİ ÖNERİLİR

 • Girişimsel tedavi olanağı o merkezde var veya olan merkeze uzaklık az ; (kapı-balon zamanı) – (kapı-iğne zamanı) < 1 saat.

 • Yüksek riskli MI ( Killip III, kardiyojenik şok)

 • Fibrinolitik kontraendike

 • Geç başvuru (>3 saat)

 • STEMI tanısı kesin değil

ALTIN SAAT İLK 1 SAAT!!!


Akut koroner sendromlar48 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

TROMBOLİTİK TEDAVİ KONTRAENDİKASYONLARI


Akut koroner sendromlar49 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

 • Myositlerde değişikliklerin görülme zamanı

ALTIN SAAT İLK 1 SAAT!!!


Akut koroner sendromlar50 l.jpg
AKUT KORONER SENDROMLAR

 • NSTEMI (ST segmentyükselmeSİZ MI) STRATEJİ

  - nonoklüziftrombüs!!!

  - miyokardial nekroz var, EKG’de ST segment yükselmesi yok…

  - Hospitalizasyon!!!

  - Antitrombotik/antiplatelet tedavi

  - Antianginal tedavi

  - Enzim ve EKG takibi

  - Erken invazif strateji (acil veya 12-24 saat içinde KAG)

  - Erken konservatif strateji ( Medikal tedavi ile stabilize edilen hastalarda EKO ve STRES testleriyle risk belirleyerek hastaya KAG uygulanır. Medikal tedaviyle tekrarlayan iskemisi olan, yetmezliği ve aritmisi gelişen hastalara acil KAG yapılır.)


Akut koroner sendromlar52 l.jpg

 • Risk Faktörleri

 • Sigara

 • Hipertansiyon

 • Düşük HDL

 • Ailede erken KAH hikayesi (1. derece yakınlarında erkeklerde 5 yaşından önce kadınlardan 65 yaşından önce KAH olanlar)

 • Yaş ; erkek >45 yaş, kadın >55 yaş

AKUT KORONER SENDROMLAR

 • Hipertansiyon tedavi hedefleri

  • Komplike olmamış; <140/90

  • End organ hasarı (+), diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık <

 • Hiperlipidemi tedavi hedefleri

  - *Yüksek KVH risk olan hastalar LDL <100 mg/dl (opsiyonel <70 mg/dl)

  - **Orta KVH risk olan hastalar LDL<130 mg/dl

  - ***Düşük KVH risk olan hastalar LDL<160 mg/dl

  *yüksek KVH riski; Dökümente KAH, KAH eşdeğeri; Periferik arter hastalığı, karotis arter hastalığı, geçirilmiş TIA, SVO, abdominal aorta anevrizması, Diyabetes mellitus (TEK BAŞINA), ve KAH için ikiden fazla risk faktörü bulunan ve riski >%20 olan hastalar. (KAH gelişme riski 10 yıl için >%20)

  **Orta KVH riski; KAH gelişmesi için diyabet dışında iki veya daha fazla risk faktörü bulunan ve 10 yıllık KAH gelişme riski %10-20 arası olan hastalar

  ***Düşük KVH riski; 0-1 risk fakörü . 10 yıllık risk <%10


ad