skjelettet funksjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skjelettet - funksjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skjelettet - funksjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Skjelettet - funksjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 588 Views
 • Uploaded on

Skjelettet - funksjon. Reisverk Beskyttelse Muliggjør bevegelse Produsere blodlegemer Lager av kalsium og fosfat http://www.innerbody.com/htm/body.html. Knokler. Rørknokler Humerus, ulna, radius, femur, tibia, fibula Mellomhånd og fingre, mellomfot og tær. Korte knokler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Skjelettet - funksjon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skjelettet funksjon
Skjelettet - funksjon
 • Reisverk
 • Beskyttelse
 • Muliggjør bevegelse
 • Produsere blodlegemer
 • Lager av kalsium og fosfat
     • http://www.innerbody.com/htm/body.html

Fred Ivan Kvam 2003

knokler
Knokler
 • Rørknokler
   • Humerus, ulna, radius, femur, tibia, fibula
   • Mellomhånd og fingre, mellomfot og tær.
 • Korte knokler
   • Hånd- og fotrotsknokler
 • Flate knokler
   • Sternum, costae, scapula, os coxae
 • Uregelmessige knokler
   • Vertebrae

Fred Ivan Kvam 2003

generell oppbygning av knokkel
Generell oppbygning av knokkel
 • Epifyse / diafyser Epifyseskiver
 • Periost (sensoriske nervefibre, osteogene celler)
 • Endost (osteogene celler)
 • Kompakt ben
 • Spongiøst ben (rød benmarg)
 • Marghule (gul benmarg)

Se neste side

Fred Ivan Kvam 2003

mikroskopisk oppbygning av knokkel1
Mikroskopisk oppbygning av knokkel
 • Kanaler med blodkar parallelt med overflaten kalles Haverske kanaler.
 • De er omgitt av konsentriske beinringer- lameller – av kompakt bein.
 • Mellom 2 lameller – lakuner – med osteocytter.
 • Lakunene er forbundet med Haverske kanaler med canalikuli.

Fred Ivan Kvam 2003

remodellereing av beinvev 3 6 mnd
Remodellereing av beinvev (3-6 mnd)
 • 1. Overflate dekket av osteoblaster
 • 2. Osteoklaster har laget grop i beinoverflaten.
 • 3. Osteoblastene kommer til syne.
 • 4. Bunnen av resorpsjonshulen dekket av osteoblaster.
 • 5. Gropen fylt av umineralisert beinvev.
 • 6. Mineralisering av beinvevet.
 • 7. Gjenoppbygningen avsluttet.

Fred Ivan Kvam 2003

knokkel metabolisme
Knokkel metabolisme
 • + PTH (stimulerer osteoklaster som bryter ned beinvev)
 • – calcitonin (hemmer osteoklaster)
 • - østrogen (hemmer osteoklaster)
 • + (4) nedbrytning av vev frigjør proteiner som stimulerer osteoblaster

Fred Ivan Kvam 2003

bendannelsen ossifikasjonen
Bindevevsgrunnlag

Direkte ossifikasjon

Skalletaket

Osteoblaster lager organisk bein-intercellulærsubstans med kollagen og grunnsubstans. Deretter mineralisering.

Bruskgrunnlag

Indirekte ossifikasjon. Som på bindevevsgrunnlag. Mineraliseringn fører til at ernæringen av brusken nedsettes, bruskcellene dør og erstattes av beinceller. Først benkjerne i diafysen, deretter i epifysene

Bendannelsen (ossifikasjonen)

Fred Ivan Kvam 2003

regulering av blodets kalsiuminnhold ii
Regulering av blodets kalsiuminnhold II
 • Lever og nyre må begge være med for å aktivere vitamin D til Vitamin D-hormon.
 • Parathyreoideahormon (PTH) dannes ved s-Ca2+. PTH aktiverer vitamin D i nyrene, og vil sammen med vit.D-hormon [1,25(OH)2D3] frigjøre Ca2+ fra skjelettet.
 • Vit.D-hormon øker opptak av Ca2+ fra duodenum.
 • Calcitonin (CT) dannes ved s-Ca2+. Øker avleiring av Ca2+ i skjelettet (stimulerer osteoblastene).

Fred Ivan Kvam 2003

ledd articulatio
Ledd (articulatio)
 • Uekte (ikke leddhule)
  • Bindevevsforbindelser
   • Suturer (craniet)
   • Syndesmoser (distale ledd mellom tibia og fibula)
  • Bruskforbindelser
   • Symfysene (symfysis pubis)
   • Synchondrosene (diafyse mot epifyse)
 • Ekte (leddhule, kalles synovialledd)

Fred Ivan Kvam 2003

generell bygning av ekte ledd
Generell bygning av ekte ledd
 • 1. Periost
 • 2. Fiberkapsel
 • 3. Synovialhinne
 • 4. Leddbrusk
 • 5. Leddhule
 • 6. Leddleppe

Fred Ivan Kvam 2003

leddtyper
Kuleledd

Hofteleddet (art. coxae)

Skulderleddet (art. humeri)

Hengsleledd

Albueleddet (art. cubiti)

Dreieledd

Mellom atlas og axis

Eggledd

Proximale håndledd, radio-carpalleddet

Salledd

Tommelens carpo-metacarpalledd

Glideledd

Intervertebralskivene

Skrueledd

Humerus mot ulna

Spiralledd

Kneleddet (art. genus)

Leddtyper

Fred Ivan Kvam 2003

caput hodet kraniet skjelettstrukturen i hodet
Neurocraniet = hjerneskallen

(1) Os frontale (pannebeinet)

(2) Os parietale (issebenet)

(1) Os occipitale (bakhodebenet)

(2) Os temporale (tinningbeinet)

(1) Os sphenoidale (kilebeient)

(1) Os ethmoidale silbenet)

(6) Øreknoklene

Ansiktsskjelettet

(1) Mandibula (underkjeve)

(1) Vomer (plogskjærbeinet)

(2)Maxilla (overkjevebeinet)

(1) Os zygomaticum (kinnbeinet).

(2) Os nasale (nesebeinet)

(2) Os lakrimale (tårebenet)

(2) Conche nasalis inferior (nedre nesemusling)

(2) Os palatinum (ganebenet)

Caput = hodetKraniet = skjelettstrukturen i hodet

Fred Ivan Kvam 2003

http://www.eskeletons.org/

slide15

http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/GrossAnatomy/learnem/bones/main_bone.htmhttp://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/GrossAnatomy/learnem/bones/main_bone.htm

Fred Ivan Kvam 2003

kraniet suturene
Kraniet - suturene
 • Uekte ledd (fibrøse forbindelser) der knoklene holdes sammen av bindevev som forbeines i voksen alder
 • Sutura sagittalis
 • Sutur coronalis
 • Sutura lambdoidea (occipito-parietalis)
 • Sutura squamosa (temporo–parietalis)
 • Møtestedet sutura coronalis – sagittalis = bregma, fremre (anteriore) fontanelle.
 • Møtestedet sutura lambdoidea – sagittalis = lambda, bakre (posteriore) fontanelle.

Fred Ivan Kvam 2003

knoklene i skallebasis i
Knoklene i skallebasis I
 • Fossa crani
  • Anteriore
   • Os frontale, pars orbitale
   • Os ethmoidale, lamina cribriformis
   • Os sphenoidale, ala parva
  • Mediale
   • Corpus os sphenoidale (med sella tursica)
   • Ala major os sphenoidale
   • Os parietale
   • Os temporale
    • pars petrosus
    • Pars squamosus

Fred Ivan Kvam 2003

knoklene i skallebasis ii
Knoklene i skallebasis II
 • Posteriore
  • Os temporale
   • Pars petrosus
   • Pars mastoideus
  • Os occipitale (med foramen magnum) Medulla spinalis, meninger, blodkar A. vertebralis Spinal del av n. acessorius (XI) Sympatiske nerveplexa

Fred Ivan Kvam 2003

nesekaviteten cavum nasi
Nesekaviteten (cavum nasi)
 • Tak: Os ethmoidale, lamina cribriformis
 • Golv: Os maxillae Os palatinum
 • Lateralvegg: Os maxillae og os palatinum danner
  • Conchae nasales
   • Inferior
   • Media
   • Superior
 • Medialvegg: Os ethmoidale Vomer Os nasale

Fred Ivan Kvam 2003

paranasale sinuser
Paranasale sinuser
 • Sinus frontalis
  • 2, trekantform med apex i nasion. Kan mangle.
 • Sinus sphenoidalis
  • 2, os sphenoidale, bak øvre del av nesekaviteten. Ulik størrelse på høyre og venstre side.
 • Sinus ethmoidalis
  • Luftfylte celler mellom orbita og nesekaviteten. Antall varierer. Deles i anterior, medial og posterior gruppe.
 • Sinus maxillaris
  • Grenser mot conche nasalis inferior

Fred Ivan Kvam 2003

columna
Columna
 • 33 vertebrae
  • 7 cervicale (C1 atlas, C2 axis)
  • 12 thoracale
  • 5 lumbale
  • 5 sacrale (danner os sacrum)
  • 3-5 coccygeale (danner os coccygeus)

Fred Ivan Kvam 2003

vertebrae
Vertebrae

Fred Ivan Kvam 2003

vertebrae1
Vertebrae

Arcus vertebrae (buen)

lamina

pediculus

Et skiveprolaps vil kunne klemme mot spinalnerver – eksempelvis deler av ischiasnerven

Corpus vertebrae

Fred Ivan Kvam 2003

slide24

Bekkenet – Pelvis 1

1. ileosakralleddet (articulatio sacroiliaca)

2. os sacrum

3. promontoriet

4. os ileum

5. acetabulum

6. os pubis

7. foram obturatum

8. os ischii

9. symphysis pubis

10. spina ischiadica

11. spina iliaca anterior inferior

12. spina iliaca anterior superior

13. crista iliaca

Fred Ivan Kvam 2003

slide25

Bekkenet – Pelvis 2

Acetabulum dannes av: os pubis, os iscii, os ileum

Leddene der os sacrum (korsbenet) inngår heter:

articulatio sacroiliaca,

articulatio lumbosacrale,

articulatio sacrococcygeale.

Fred Ivan Kvam 2003