rna interferens n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RNA-interferens PowerPoint Presentation
Download Presentation
RNA-interferens

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

RNA-interferens - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

RNA-interferens. «Junk DNA». Human genome project 1,5 % av genomet koder for proteiner Hva med resten? Ikke-kodende? Søppel? Genregulering Epigenetisk regulering. Cytoplasma. RNA. Det finnes store mengder RNA som ikke translateres videre til proteiner: Ribosomalt RNA Transfer-RNA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RNA-interferens' - rocco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
junk dna
«Junk DNA»
 • Human genomeproject
 • 1,5 % av genomet koder for proteiner
 • Hva med resten? Ikke-kodende? Søppel?
 • Genregulering
 • Epigenetisk regulering
slide4
RNA
 • Det finnes store mengder RNA som ikke translateres videre til proteiner:
  • Ribosomalt RNA
  • Transfer-RNA
  • Ribozymer
  • InterferendeRNA-molekyler
   • Sistnevnte har vært kjent siden 70-tallet, men har vært avfeid som små degradasjonsprodukter
rna interferens1
RNA-interferens
 • siRNA (små interfererende RNA)
 • Mikro-RNA
 • Mellomformer
sirna
siRNA
 • Antatt fylogenetisk eldst. Forsvar mot virus eller andre innkommende genetisk elementer.
 • Antatt å være viktigst for leddyr, nematoder, planter og sopp
 • Oftest eksternt dobbelttrådet RNA (viralt RNA) som kuttes opp
 • 21-25 bp med to overhengende baser i hver ende
 • 100% match med målsekvens – fører til destruksjon av mål-RNA
 • Innkommende RNA blir brukt som våpen mot «seg selv»
sirna1
siRNA
 • «Primitivt» immunsystem
 • Spesifikt forsvar mot infeksiøse agens
 • Hukommelse?
mikro rna
Mikro-RNA
 • Reguleringsmolekyl som dannes av cellen selv
 • Foldet struktur med hårnål-former som kuttes opp
 • Ikke nødvendigvis 100% match med målsekvens (hyppigst 100% hos planter, sjelden hos pattedyr
 • 19-23 bp, med 2 overhengende baser i hver ende
 • Antatt å være viktigst hos planter og mennesker
 • Utgjør 2-3% av det humane genom, og antas å være involvet i regulering av ca 30% av humane gener.
oppdagelsen
Oppdagelsen
 • Petunia
  • Tilførsel av pigmentgen med kraftig promotor ga uventet effekt: Førte til at mange planter delvis mistet fargen helt. Både tilført gen og plantens eget ble inaktivert. Kalt ko-suppresjon (Napoli 1990)
oppdagelsen forts
Oppdagelsen forts.
 • Caenorhabditiselegans
  • (Fire 1998). RNA hadde da blitt sirklet inn som sannsynlig substrat. Fire gjorde de avgjørende forsøkende på C. elegans og påviste at korte komplementære dsRNA-fragmenter var tilstrekkelig for å gi tilsvarende effekt på proteinsyntesen hos denne organismen.
  • Mange viktige oppdagelser siden har vært gjort under forsøk med C. elegans.
rnai apparatet
RNAi-apparatet
 • Dicer
 • RISC
 • Argonaut (subenheten som står for kuttingen i RISC)
unntakene
Unntakene
 • Endogene siRNA (av gener med mange repetitive regioner)
  • involvert i kromatinregulering
 • ExogenemiRNA
  • Flere DNA-virus (F.eks. CMV) koder for miRNA-molekyler som kan hemme cellens antivirale respons)
 • shRNA
  • Bioteknologisk løsning der man lager små RNA-molekyler som danner én enkelt hairpinsom kan fungere som siRNA. Dannes ved transkripsjon av f.eks. plasmid i målcellen.
anvendelse
Anvendelse
 • Forskningsverktøy
  • Gen-knockdown i cellekulturer
   • Syntetiske dsRNA med ønsket spesifisitet
   • Plasmider eller virus (retrovirus, AAV) som vektor
 • Behandling:
  • Virale infeksjoner
  • Kreft
  • Degenerative sykdommer
virale infeksjoner
Virale infeksjoner
 • RSV
  • Knockdown av RSV’s N-protein (nukleoprotein)
  • siRNA tilført med nesespray
  • Fase 2-studie (DeVincenzo 2010)
  • 88 pasienter, randomisert, dobbeltblind
  • 38% reduksjon i antall dyrkningsbekreftede RSV-infeksjoner (p=0,009)
virale infeksjoner1
Virale infeksjoner
 • Hepatitt C
  • En rekke in vitro-forsøk har vist meget god effekt
  • Levering av molekylet til leveren er en utfordring
  • Bæremolekyler (lipider, apolipoprotein m.m.)
  • På forsøksstadiet
  • microRNA-122 (miR-122) er viktig for HCV-translasjon (uviss mekanisme)
  • Helsyntetiske nukleinsyresekvenser (LNA) er benyttet på sjimpanser med HCV-infeksjon. Ga markant virus-suppresjon.
  • Fase 1-studie på mennesker på gang
cancer
Cancer
 • Cancer pancreatis
  • Knockdown av KRAS-genet med siRNA tilført i biodegraderbarepolymerer. Injisert direkte i tumoren. Fase 2-studie på gang
 • Familiær tykktarmspolypose
  • Knockdown av beta-kateninmed siRNA produsert av rekombinant E.coli tilført peroralt.
  • Gode resultater i dyreforsøk. Fase 1 på gang.
nevrodegenerative sykdommer
Nevrodegenerative sykdommer
 • Huntingtons sykdom
  • Knockdown av htt (huntingtonproteinet)
  • Museforsøk. shRNA-gen satt inn i adenoassosiert virus.
  • Injisert IV
  • Signifikant symtomreduksjon og reduksjon av patologiske lesjoner i hjerne.
fordeler
Fordeler
 • Små doser – få bivirkninger
 • Lett å designe og produsere
 • Spesifikk effekt
utfordringer
Utfordringer
 • RNA-levering til målorgan
 • Nukleaser i vev
 • Immunaktivering (via TLR)
 • Off target effects
 • Escape-mutasjoner
 • Levertoksisitet i høye doser
crispr
CRISPR
 • Lignende system hos bakterier
 • Utgangspunktet er her DNA-molekyler
 • Forsvar mot bateriofager eller plasmider
 • Biter av innkommende DNA blir brukt som våpen mot andre identiske sekvenser
 • Clusteredregularlyinterspacedshortpalindromicrepeats (CRISPR)