Cykeltrafik konomi og baggrund
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Cykeltrafik – økonomi og baggrund. Thomas Krag Mobility Advice. Debatmøde Århus, 20. februar 2006. Indhold. Cykeltrafik Samfunds- (kommune) økonomi Noget om trafik og valg af cykel. Thomas Krag Mobility Advice. Debatmøde Århus, 20. februar 2006. Samfundsøkonomisk analyse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - robyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cykeltrafik konomi og baggrund

Cykeltrafik – økonomi og baggrund

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Indhold

Indhold

 • Cykeltrafik

 • Samfunds- (kommune) økonomi

 • Noget om trafik og valg af cykel

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Samfunds konomisk analyse

Samfundsøkonomisk analyse

 • Beregninger på:

 • udbygning af cykel-infrastruktur

 • kampagner for mere gang og cykling.

Økologisk Råd, februar 2005

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Samfunds konomisk analyse1

 • Virkninger beregnet på:

 • sundhed (færre sygedage, flere leveår)

 • afgiftsprovenu

 • brugergevinster

 • udgifter til kørsel

 • tidsforbrug

 • luftforurening og andre eksterne omkostninger

 • ulykker

 • (men ikke sparede investeringer)

Samfundsøkonomisk analyse

 • Effekt på:

 • gang

 • cykling

 • bilkørsel

 • kollektiv trafik

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Samfunds konomisk analyse2

Samfundsøkonomisk analyse

 • Projekteffekter (efter 12 år) :

 • gang + 20 mio. pkm pr. år (+ 30%)

 • cykling + 100 mio. pkm pr. år (+ 50%)

 • kollektiv trafik - 90 mio. pkm pr. år (- 12%)

 • bilkørsel - 90 mio. pkm. pr. år (- 2%)

 • nettoeffekt - 60 mio. pkm. pr. år (- 1%)

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Samfunds konomisk analyse3

Brugergevinster: 170 mio. kr. pr. år

(beregnet ud fra en række forudsætninger om frivillig ændring af transportmiddelvalg)

Samfundsøkonomisk analyse

Afgiftsprovenu: 43 mio. kr. mindre pr. år

(som alene er statens problem)

Driftsindtægter: 162 mio. kr. mindre pr. år

(som også er kommunens problem)

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Samfunds konomisk analyse4

Sundhedsomkostninger: 180 mio. kr. mindre pr. år

(offentlig andel 40%, privat andel 60%)

(Kilde: En række udenlandske undersøgelser – siden er en dansk kommet til – og nogle forsigtige forudsætninger)

Samfundsøkonomisk analyse

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Samfunds konomisk analyse5

 • Kommunalreformen betyder...

 • 30% kommunalt bidrag ved indlæggelser

 • 10-30% kommunalt bidrag til læge-, speciallæge og tandlægebesøg

 • ... så der er også sundhedspenge at spare lokalt (30% af 40% af 180 mio. kr. er 22 mio. kr.)

Samfundsøkonomisk analyse

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Samfunds konomisk analyse6

Nettoresultat: 2,3 mia. kr.

Benefit-cost forhold: 1,35

Intern rente: 66%

(beregnet over 50 år og tilbagediskonteret til ”nutidskroner”)

Samfundsøkonomisk analyse

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Samfunds konomisk analyse7

Nettoresultat: 2,3 mia. kr. (over 50 år)

Samfundsøkonomisk analyse

 • At bemærke:

 • kommunens primære udgifter er små

 • det offentliges sekundære indtægtstab er forholdsvis stort

 • kommunen både vinder og taber

 • kommunens borgere vinder stort

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel

Grundkursus i trafik

Trafik og valg af cykel

 • Trafikkens mængde er nogenlunde konstant(vel at mærke når man taler antal ture fra A til B)(taler man afstand er der sket en markant udvikling)(taler man transportmidler er der sket en stor motorisering)(taler man tid er der næsten ingenting sket)

 • En tur er i reglen sammensat af flere transportmidler(gang, cykel, bil, bus, tog, ...)

 • Man kan kun bruge ét transportmiddel ad gangen

 • Transportmiddelvalget er til dels rationelt(vaner, forventet kvalitet – tid, komfort, nærhed, ...)

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel1

Trafik og valg af cykel

Transportmiddelvalget er ikke konstant –

pas på med begreberne ”bilister” og ”cyklister”

(tal hellere om borgere, brugere, handlende, ...)

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel2

Trafik og valg af cykel

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel3

Trafik(problemer) i Århus

Trafik og valg af cykel

Trængsel

Pendling

Forurening

Biltrafik

Kollektiv trafik

Parkering

Afgift for parkering

Cykling

Gang

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel4

Trafik og valg af cykel

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel5

Hvor langt og hvordan køres der?

Trafik og valg af cykel

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel6

Kører bilejere nogen sinde på cykel?

Trafik og valg af cykel

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel7

Trafik og valg af cykel

Visse personer vil, selv om de har adgang til bil, frivilligt cykle,

hvis cyklen er bilen markant overlegen på den konkrete tur,

og hvis de pågældende er opmærksomme på dette.

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel8

Brugsegenskab bil cykel

Dør til dør ved god plads

Dør til dør i tæt by

Plads til flere personer

Hurtighed, store afstande

Hurtighed, små afstande

Hurtighed, myldretid

Regularitet

Prisbillighed

Beskyttelse mod vejrliget

Tolerance overfor ujævnhed

Sundhed

Trafik og valg af cykel

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel9

Model for ændring af adfærd

Trafik og valg af cykel

”Jeg cykler regelmæssigt”

”Jeg cykler nu og da”

”Jeg vil gerne prøve at cykle”

”Cykling er måske en mulighed”

”Cykling er ikke relevant for mig”

 • Sekundært de allerede cyklende

 • Målgrupper:

 • Primært de ikke (endnu) cyklende

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel10

Trafik og valg af cykel

Visse personer vil, selv om de har adgang til bil, frivilligt cykle,

hvis cyklen er bilen markant overlegen på den konkrete tur,

og hvis de pågældende er opmærksomme på dette.

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel11

Trafik og valg af cykel

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel12

Trafik og valg af cykel

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel13

Trafik og valg af cykel

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel14

Trafik og valg af cykel

 • (potentielle) cyklister er typisk

 • århusianere

 • moderne mennesker

 • voksne og kræsne

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel15

Hvordan gøre cyklen markant overlegen – og gøre århusianerne opmærksomme på det?

Trafik og valg af cykel

 • gennemføre konkrete forbedringer af stier, veje, kryds og parkeringsmuligheder – detaljer inklusive

 • udføre ”gimmicks”, der understøtter, at der virkelig gøres en indsats for dem, der vælger at cykle i Århus

 • arbejde systematisk med kommunikation, der...- oplyser om cykeltrafik og initiativer- positivt vejleder de cyklende (hellere tilbud end forbud)- forbedrer cykeltrafikkens image.

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006


Trafik og valg af cykel16

Trafik og valg af cykel

Thomas Krag Mobility Advice

DebatmødeÅrhus, 20. februar 2006