Şcoala şi copilăria - PowerPoint PPT Presentation

robert
coala i copil ria n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Şcoala şi copilăria PowerPoint Presentation
Download Presentation
Şcoala şi copilăria

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
146 Views
Download Presentation

Şcoala şi copilăria

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Şcoala şi copilăria Tripa Louise Gabriel CTE Dragomir Hurmuzescu Şcoala Andrei Mureşanu Deva

  2. Aveam doi ani când am intrat, cu fast si infinite aşteptari, mai ales din partea celor mari, în mileniul lll. Bucuria sărbătoririi nopţii dintre milenii a fost marcată de exploziile de lumină şi culoare ale artificiilor şi mai ales de salba de vise şi speranţe pentru o viaţă mai bună a oamenilor de pretutindeni. În acea magică noapte toţi locuitorii visau o lume mai bună şi mai dreaptă pentru noi copiii, viitorul lumii şi al planetei.

  3. Au trecut nouă ani. Am fost şi sunt uncopil norocos şi fericit. Sunt iubită şi ocrotită de părinţi şi bunici.Am jucării frumoase, haine, cărţi, calculator, aproape tot ce-şi poate dori un copil. Sunt în clasa a-V-a, îmi iubesc colegii şiprofesorii, mă străduiesc să nu-i dezamăgescpe cei care mă iubesc şi îi iubesc.

  4. Lucrurile nu stau atât de simplu cum am crezut. Mi-am dat seama că şcoala nu e doar joc, ci implică muncă şi multă seriozitate. Cărţile au devenit tot mai mari, imaginile tot mai mici, iar informaţiile curg cu nemiluita.

  5. Timpul s-a comprimat, abia reuşeşti să reţii tot ce ţi se spune. De joacă nici nu mai poate fi vorba. Nu mai sunt copilul jovial de altădată. Şcoala îmi îngrădeşte, prin sistemul ei lacunar, copilăria.


  6. Vreau să fac multe, dar prea puţine reuşesc. Oare toate rândurile memorate îmi vor oferi o viaţă mai bună?

  7. Cerul copilăriei copiilor de pretutindeni este înnorat şi ameninţător, deşi noi toţi ni l-am dori senin şi limpede ca o zi blândă de primăvară. Trebuie să luptăm cu toţii pentru o copilărie mai fericită, prin simplificare…