Avaluaci de l acci docent
Download
1 / 11

AVALUACIÓ DE L’ACCIÓ DOCENT - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

AVALUACIÓ DE L’ACCIÓ DOCENT. AVALUACIÓ DOCENT PER AL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL. Conceptes generals. L’autoavaluació del docent està fortament lligada a l’aprenentatge professional i la pràctica reflexiva

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AVALUACIÓ DE L’ACCIÓ DOCENT' - robert-contreras


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Avaluaci de l acci docent

AVALUACIÓ DE L’ACCIÓ DOCENT

AVALUACIÓ DOCENT PER AL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL


Conceptes generals
Conceptes generals

 • L’autoavaluació del docent està fortament lligada a l’aprenentatge professional i la pràctica reflexiva

 • Perquè una organització aprengui, els seus components han de tenir disposició i actitud positiva vers la millora dels resultats.

 • L’aprenentatge dels alumnes es relaciona fortament amb el desenvolupament d’habilitats professionals del professorat i de l’escola com a organització.


Fonaments legals
Fonaments legals

 • LOE, art. 106 fa referència a l’avaluació de la funció pública docent i concreta:

  • Finalitat: millorar la qualitat de l’ensenyament i el treball dels professors.

  • Plans: Les Administracions educatives elaboraran plans, per a l’avaluació de la funció docent

  • Participació: Amb la participació del professorat.

  • Condicions dels plans:

   • Hauran de ser públics

   • Inclouran els fins i els criteris precisos de la valoració

   • Inclouran la forma de participació del professorat, de la comunitat educativa i de l’Administració

  • Voluntariat: Les Administracions fomentaran l’avaluació voluntària del professorat.

  • Efectes: Han de ser tingudes en compte de mode preferent en

   • Els concursos de trasllats

   • En la carrera docent


Past s de noces de macbeath

APRENENTATGE

ORGANITZACIONAL

APRENENTATGE

PROFESSIONAL

(Aprenentatge del professor)

APRENENETATGE

DELS ESTUDIANTS

Pastís de noces de MacBeath

Metàfora o model:

- Cal crear un discurs comú i progressar en un aprenentatge conjunt.

- Cal dedicació centrada en la pràctica i la millora

- Cal la coresponsabilitat de la direcció, el professorat, l’alumnat i les famílies


Experi ncies actuals
EXPERIÈNCIES ACTUALS

 • Avaluació de professors en pràctiques

 • Avaluació del professorat interí

 • Valoració dels coneixements relacionats amb la UD que substitueix la part B2 de la prova d’oposicions


Avaluaci de professors en pr ctiques
Avaluació de professors en pràctiques

 • Resolució EDU/2745/2007, de 10 de setembre, de regulació de la fase de pràctiques.

  • La fase de pràctiques serà tutelada

  • Formarà part del procés selectiu

  • Tindrà per objecte la valoració de l’aptitud per a la docència dels aspirants

  • Es realitzarà en les destinacions provisionals, mitjançant l’exercici de la funció docent.


Agents i funcions

Funcions del tutor:

Informar a l’aspirant de l’organització i del funcionament del centre

Assessorar-lo respecte de la implementació de la programació didàctica i l’adequació als alumnes

Facilitar suport i estratègies per poder desenvolupar la seva tasca professional amb plena satisfacció

Assistir a les classes que imparteixi, si així ho considera convenient.

Informar al director en cas de notòria manca de capacitat

Complimentar l’informe de valoració

Funcions del director:

Adjudicar un tutor/a

Establir mesures de millora

Fer el seguiment de les mesures

Informar a la Inspecció en cas de notòria manca de capacitat i no observa millora

Complimentar l’informa de valoració

El professor:

Complimenta l’informe d’autoavaluació.

Agents i funcions

Supervisa la planificació i desenvolupament de les actuacions previstes per la direcció del centre.

Valora directament quan es detecta manca d’aptitud per part de l’aspitant i no s’observa millora

Inspector


Avaluaci del professorat inter
Avaluació del professorat interí

 • El decret 172/2005, de 23 d’agost, sobre la regulació de la borsa de treball, especifica en l’art.3:

  • Els professors interins o substituts per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, hauran de seguir un curs de formació

  • Seran tutoritzats per un professor/a experimentat que els guiarà durant el primer curs com a docents.

 • La Resolució EDU/3219/2007 de 25 d’octubre, per la qual es regula el curs d’iniciació del personal interí de primer any concreta l’aplicació del Decret per al curs 007-08.

 • La Resolució EDU/3186/2007 de 18 d’octubre regula l’opció de valoració d’una part de la prova d’accés a la funció pública docent (part B2 de la prova d’oposicions) per una avaluació del docent.


Agents i funcions1

Funcions del director:

Adjudicació del tutor/a a cada persona d’entre els mestres o professors/es de vàlua reconeguda

Comunicació al personal dels criteris que regiran la seva avaluació

Lliurament d’un qüestionari i entrevista posterior, per garantir la seva participació.

Establiment de mesures de millora

Informar a l’inspector en cas de detectar manca de capacitat

Complimentació de l’informa

Participació en la comissió d’avaluació

Funcions del tutor:

Guiatge, facilitant-los la pràctica docent

Ajuda en les funcions de planificació i programació

Ajut pràctic per a l’avaluació de l’alumnat

Suport i estratègies per poder desenvolupar la tasca professional

Modelatge de gestió de l’aula, treball en grup, resolució de conflictes i tutoria.

Ajuda per reflexionar sobre la pràctica docent i autoavaluació.

Informació al director si detecta manca de capacitat

Avaluació de la competència docent d’acord amb els criteris

Participació en la comissió

Agents i funcions


Criteris que regeixen l avaluaci de la compet ncia docent
Criteris que regeixen l’avaluació de la competència docent

 • Planificació de l’activitat docent

 • Desenvolupament de l’activitat docent

 • Gestió d’aula

 • Seguiment dels aprenentatges dels alumnes, decisions preses per afavorir-ne la millora

 • Capacitat de relació i comunicació amb els alumnes i amb les famílies

 • Participació en les activitats del centre


Conclusi
Conclusió docent

 • Cal desenvolupar un aprenentatge vicari o per modelatge, de tal forma que el professor interí se senti recolzat i guiat el primer any de tasca professional.


ad