ict competenties en de wet bio n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De weg naar de competente docent PowerPoint Presentation
Download Presentation
De weg naar de competente docent

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

De weg naar de competente docent - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

ICT-competenties en de Wet BIO. De weg naar de competente docent. Bob Klaasen, programmamanager MBO. De wereld staat niet stil… en de voor die wereld benodigde competenties ook niet. Onderwijs met ICT werkt. Percepties . Onderwijsbijdragen die managers toeschrijven aan ict :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

De weg naar de competente docent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
onderwijs met ict werkt
Onderwijs met ICT werkt
 • Percepties. Onderwijsbijdragen die managers toeschrijvenaanict:
 • Aantrekkelijkeronderwijs
 • Rijkereleeromgeving
 • Meer mogelijkhedenvooronderwijs op maat en zelfstandigleren
 • Bewijs. Op basis van onderzoekmaaktict het onderwijs:
 • Effectiever
 • Efficiënter
 • AantrekkelijkerMITS….4 in Balans
 • Niveaus. Impact van ict manifest voor:
 • Leerling
 • Leraar
 • School
maar implementatie stokt
Maar… implementatiestokt

(af)wachtendemeerderheid

enthousiastevoorhoede

bezint eer gij begint
Bezint eer gij begint

technologiegedreven

visiegedreven

deskundigheid van de mbo docent
Deskundigheid van de MBO-docent
 • Grote uitdagingen:
 • Beheersing van didactisch instrumentarium in kader van Competentiegericht Onderwijs (CGO) -> niet tot nauwelijks in lerarenopleiding, enigszins in PDV-traject
 • ICT-competenties komen er nog eens bij!
sturen op docentcompetenties
Sturen op docentcompetenties
 • Wet BIO: bekwaamheidseisen
 • Opbouw:
 • 7 competenties: interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk & didactisch, organisatorisch, samenwerken collega’s, samenwerken omgeving, reflectie en ontwikkeling
 • Bekwaamheidseisen per competentie (handeling ook wel beroepstaak)
 • Indicatoren
probleem
Probleem
 • Huidige Wet BIO (Wet op de Beroepen in het onderwijs) bevat geen:
 • ICT-competenties en nauwelijks ICT-beroepstaken
 • Resulteert in:
 • Teamleider stuurt hier vanuit functiebeschrijvingen en POP niet tot nauwelijks op
 • HRM (MBO-academies) mist inhoudelijke basis om te komen tot integraal ontwikkelingsbeleid en -aanbod
sturen op docentcompetenties 2
Sturen op docentcompetenties (2)
 • Gebeurt door HRM, in de lijn, via:
 • Vertaling naar functiebeschrijvingen
 • Opname in POP-formulier
 • Idealiter: teamleider inventariseert vanuit organisatie en docent gewenste ontwikkeling
 • Intentie:
 • scholingsafspraken (individueel)
 • Scholingsplan (team)/TOP
 • Scholingsbeleid (organisatie)
kansen
Kansen
 • Nieuwe Wet BIO in 2012 (te ontwikkelen door SBL)
 • Vooruitblik:
 • niveaudifferentiatie (beginnend, gevorderd, excellent docent)
 • Handhaving 7 competenties, maar meer uitwerkingen in de sfeer van bekwaamheidseisen/indicatoren
 • Professioneel statuut (docent zelf verantwoordelijk voor actualisering vakkennis en skills)
 • Lerarenregister (kwaliteitsimpuls)
rol kennisnet
Rol Kennisnet
 • Kennisnet heeft het overheidstaak: het bevorderen van ICT in het onderwijs en het ondersteunen van scholen en instellingen hierbij
 • Kennisnet is expertisecentrum
 • Daarmee: natuurlijk ‘eigenaar’ van het probleem van ontbreken van ICT-competenties.
 • Dus: hoe denkt Kennisnet het probleem aan te pakken?
slide13
Doel
 • Kennisnet beoogt:
 • Een landelijk gedragen, liefst in de nieuwe Wet BIO geïntegreerde, set van ICT-competenties en daarvan afgeleide bekwaamheidseisen en indicatoren, op de verschillende functioneringsniveaus.
 • Daarmee hebben instellingen – ook op het gebied van ICT in het onderwijs – een sturingsinstrument in handen.
inventarisatie
Inventarisatie
 • Inventarisatie van competentiesets, nationaal en internationaal
 • Meest aansprekende: ICT-kennisbasis van ADEF (Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten)
 • Echter deze ontbeert relevante pedagogische, didactische en onderwijskundige basis, is puur gericht op ICT-vaardigheden
de weg
De weg
 • Kennisnet ontwikkelt een competentieset, passend in de structuur van de door SBL te herijken bekwaamheidseisen
 • Kennisnet beoogt ondersteuning van SBL
onderleggers
Onderleggers
 • Eigen, en ander empirisch, onderzoek
 • TPACK