A historia literaria kezdeti korszaka: a Magyar Nemzeti Bibliográfia előzményei   - PowerPoint PPT Presentation

a historia literaria kezdeti korszaka a magyar nemzeti bibliogr fia el zm nyei n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A historia literaria kezdeti korszaka: a Magyar Nemzeti Bibliográfia előzményei   PowerPoint Presentation
Download Presentation
A historia literaria kezdeti korszaka: a Magyar Nemzeti Bibliográfia előzményei  

play fullscreen
1 / 14
A historia literaria kezdeti korszaka: a Magyar Nemzeti Bibliográfia előzményei  
123 Views
Download Presentation
robbin
Download Presentation

A historia literaria kezdeti korszaka: a Magyar Nemzeti Bibliográfia előzményei  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A historialiterariakezdeti korszaka:a Magyar Nemzeti Bibliográfia előzményei   Készítették: Csorba Dániel Gavaldik Emma Tóth Janka 2009.05.07.

 2. A bibliográfia kezdetei • Historia literaria • az információ / könyvtártudomány elődje • jelentése: tudományterületek összefoglalása • Bibliográfiák már az ókorban és a középkorban is léteztek • nem mai értelemben vett bibliográfiák • „Bibliotheca Universalis” • minden tudományágat felölel

 3. Johann Trithenius • A XV. század végén élő bencés apát,kolostori könyvtáros • A „bibliográfia atyja” • karmelita, bencés rendeket, németországi jeles férfiak nevei, • 1000 író, 7000 mű, • kronologikus rend, alfabetikus index

 4. ConradGesner • A XVI. században élt • Bibliotheca Universalis • Zürich, • Latin, héber és görög művek, 12 000. • Alfabetikus sorrend. • Értékeli a műveket, részleteket is közöl

 5. Nemzeti bibliográfiák • A XVI. században jöttek létre. • Először angolok (1548, latin) • A XVI. század végén megjelentek a szakbibliográfiák is. • orvostudomány, teológia

 6. Magyar bibliográfiatörténet és az MNB • A XVIII. század elejére tehetőek • Az első bibliográfiáink jellemzői: • közös indíték a magyar kultúrbarbarizmusról szóló külföldi vélekedések cáfolata. • összegyűjtötték és felsorolták a magyar írók életrajzi adatait és műveiket (biobibliográfia) • a regisztráláson túl a műveket ismertették is • A tudomány történetének 3 periódusa van: • az adatok, emlékek krónikás regisztrálása • lexikális rendezés • válogatás és forráskritika.

 7. Gyöngyösi Gergely (1472 – ?) • Rendi Krónikák • Pálos rendi szerzetesek krónikája XV-XVI. sz. Czvittinger Dávid (1676-1743) • Speciem Hungariae Litteratae • 300 személy, latin • rövid életrajz és műismertetés • szubjektív értékelés • Rotarides Mihály később 212 személlyel kibővíti

 8. Bod Péter (1712-1769) • református lelkész és irodalomtörténet író • Bethlen Kata udvari lelkésze és könyvtárosa • 800-1000 kötetéről jegyzéket készített • Magyar Athenás • első magyar nyelvű írói lexikon • nők és kortárs szerzők is • érdekesség: Mátyás is • Pontos, megbízható adatok

 9. Horányi Elek (1736-1809) • Memoria Hungarorum • 3 kötet, latin • 1200 író • Nova Memoria Hungarorum • kiegészítés

 10. Sándor István (1750-1815) • az első bibliográfusunk • Révai Miklóssal írt enciklopédikus művet • III. kötete az első magyar bibliográfia a XVI. században megjelent művekről • Magyar Könyvesház • 1803, Győr • kronológiai sorrend • az eddigiektől eltérő szempont • nemzeti értékek megőrzése

 11. Bibliográfia • Gulyás Pál: A bibliográfia kézikönyve : a legfontosabb bibliográfiai segédkönyvek. Bp.:Könyvértékesítő Vállalat 1942, p. 48-54. • Könyvtárosok kézikönyve 2. Szerk. Horváth Tibor-Papp István. Bp.:Osiris 2001, p. 340-341. • Pogány György: Historia litteraria és információs műveltség = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 16. évf. 9. sz. (2007) p. 3-9. • Szabó Sándor: Általános tájékoztatás. II.: a nemzeti bibliográfia: Bp.:Tankönyvkiadó, 1989, p. 33-37.

 12. Bibliográfia • Czvittinger Dávid: Specimen Hungariae literatae, virorum eruditione… <http://mek.oszk.hu/03600/03621/> • Dippold Péter: A nemzeti bibliográfiák gyűjtőköre, avagy elérhető-e a teljesség?<http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2006/2/dippold.html> • Historia Litteraria az Egyetemi Könyvtárban< http://epa.oszk.hu/00300/00365/00035/pdf/24-30.pdf> • A historia litteraria felbomlása<http://vmek.oszk.hu/02200/02228/html/02/388.html>

 13. Bibliográfia • Historia litteraria és információs műveltség<http://www.ki.oszk.hu/3k/e107_plugins/content/content.php?content.82> • Kecskeméti Gábor: A Historia litteraria korai történetéhez<http://www.itk.iti.mta.hu/kecskemeti/kg2005d.pdf> • OTKA - Historia litteraria a XVIII. Században<http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=3717> • Schramkó Péter: Könyvtári IsmeretekKisLexikon: Czvittinger Dávid<http://www.kislexikon.hu/czvittinger.html>

 14. Bibliográfia Szentmihályi János: A bibliográfia és az irodalomtörténet<http://www.epa.hu/01400/01464/00005/pdf/125-135.pdf> Wikipedia: Conrad Gessner<http://en.wikipedia.org/wiki/Conrad_von_Gesner>