damir horga vesna po gaj had i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Damir Horga Vesna Požgaj Hadži PowerPoint Presentation
Download Presentation
Damir Horga Vesna Požgaj Hadži

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Damir Horga Vesna Požgaj Hadži - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Damir Horga Vesna Požgaj Hadži. Fonetsko-fonološke razlike govora elektroničkih medija u hrvatskom, srpskom i bosanskom/bošnjačkom jeziku. Govor elektroničkih medija (EM). demokratizacija medija  demokratizacija jezika jezične promjene medijskoga diskursa ciljna publika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Damir Horga Vesna Požgaj Hadži' - roary-spence


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
damir horga vesna po gaj had i

Damir HorgaVesna Požgaj Hadži

Fonetsko-fonološke razlike govora elektroničkih medija u hrvatskom, srpskom i bosanskom/bošnjačkom jeziku

govor elektroni kih medija em
Govor elektroničkih medija (EM)
 • demokratizacija medija

 demokratizacija jezika

 • jezične promjene medijskoga diskursa
    • ciljna publika
    • govorne situacije odnosno žanrovi
 • analize medijskoga govorenog diskursa?
dobar govor em
Dobargovor EM
 • govornost, tečnost, osobnost, jezičnu pravilnost, logičnost, poetičnost, informativnu odmjerenost, komunikacijsku otvorenost, fatičnost, tolerantnost, kulturu slušanja, eufoničnost, kontroliranost
     • (Škarić 1982, Horga 1994)
 • “prepoznatljivi govornički ideali”
  • za hrvatske državne medije (Škarić 2006)

 govornost, purizam, elegancija

raslojavanje govora em
Raslojavanjegovora EM

“jedan jedini standard u jeziku podrazumijeva i jedan jedini standard u govoru.”

(J. Granić)

 • tko održava, a tko odstupa od standarda
 • idealni govor

“ne postiže se, ili se rijetko postiže,

ali se njemu teži.”

(D. Horga)

kakav govorni model nude mediji
Kakav govorni modelnude mediji?
 • ortoepska norma
  • “manje podložna standardizaciji”, “najlakše izmičečvrstoj jezgri standarda” (K. Mićanović)
  • napetost između kodifikacije i uporabe
  • problematičnost: osobito prozodijske razine

Naime, normativci inzistiraju na tzv. klasičnoj ili “maretićevnskoj” akcentuaciji koja /.../ je zapravo strana većini govornika hrvatskoga standardnoga jezika /.../, pa se zapravo /.../ uči kao strana.”

(I. Pranjković)

dosada nja istra ivanja govora em
Dosadašnja istraživanja govora EM
 • radovi različitih autora
  • Jonke 1956, Pranjković 1978, Opačić 1978, Buzina 1987, Škavić 1994, Škarić i Varošanec Škarić 1994...
  • upozoravanje na tipične pogreške na svim razinama, pogotovo na prozodijskoj
  • raskorak između kodifikacije i uporabe
skupna slika govora hrvatske televizije
Skupna slika govora hrvatske televizije

“Važno je kako izgledaš, a ne kako govoriš.”

(Škarić i Varošanec Škarić, 1994)

 • spikeri-voditelji
  • “dobro izgledati i dobro govoriti”
 • novinari:
  • dobri u retoričkom dizajnu, a “kako izgleda i kako govori, manje je važno”
 • TV govornici:
  • govore ispod zamišljenog ideala, ali govorno su sposobniji od općeg prosjeka govornika
 • potreba za školovanje u svim ortoepskim slojevima
istra ivanje 1
Istraživanje (1)
 • korpus
  • tri TV dnevnika HRT, FTV, TVS
  • zašto
   • kriterij gledanosti
   • raznovrsni prilozi, različiti govornici
istra ivanje 2
Istraživanje (2)
 • cilj
  • kakav je govor u dnevnicima u odnosu na kodificiranu govornu normu i kakve su razlike nekih fonetskih parametara u promatranim jezicima:
    • prozodijske karakteristike (naglasci i duljine)
    • ostvarivanje jata
    • slogotvorno r
    • pojedine glasnike
istra ivanje 3
Istraživanje (3)
 • govornici
  • voditelji i spikeri: “visoka govorna izvedba”
  • novinari: kultivirani govor
  • gosti: stručnjaci i slučajni govornici; spontani govor
 • neki govornici nisu ocijenjeni u svim parametrima
 • analiza govorenog materijala
  • perceptivna + akustička
slide12
Broj pojavljivanja promatranihizgovornih kategorija u tri dnevnika s obzirom na stupanj govorene profesionalnosti (Tablica 2.)
slide13
Postotak pojavljivanja promatranih izgovornih kategorija u tri dnevnika s obzirom na stupanj govorene profesionalnosti (Tablica 3.)
broj i postotak pojavljivanja promatranih izgovornih kategorija u tri dnevnika tablica 4
Broj i postotak pojavljivanja promatranih izgovornih kategorija u tri dnevnika (Tablica 4.)
rezultati i rasprava
Rezultati i rasprava
 • razlike među jezicima
 • razlike među govornicima
  • profesionalni govornici (spikeri i voditelji)
    • u sva 3 jezika drže četveronaglasni sustav
    • u ostalim parametrima slijede opće tendencije u pojedinom jeziku
zaklju ak
Zaključak
 • problematičnost kodificirane norme i njezino “zaostajanje” za uporabom
 • razlike u nekim fonetskim parametrima među promatranim jezicima
 • teškoće pronalaženja standardnog izgovora (zamišljenog idealnog govora) koji bi postao modelom kojem teži komunikacijski kompetentni govornik

Korpusi govorenog jezika?

damir horga vesna po gaj had i1

Damir HorgaVesna Požgaj Hadži

Fonetsko-fonološke razlike govora elektroničkih medija u hrvatskom, srpskom i bosanskom/bošnjačkom jeziku