motnje zavesti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOTNJE ZAVESTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOTNJE ZAVESTI

play fullscreen
1 / 27

MOTNJE ZAVESTI

691 Views Download Presentation
Download Presentation

MOTNJE ZAVESTI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MOTNJE ZAVESTI Vesna Kunčnik, dr. med Mentorica: doc. dr. Z. Rener-Primec, dr. med

 2. ZAVEST = zavedanje sebe in okolice ter odzivanje na okolico – element izkušenj

 3. ZAVEST • ELEMENTARNA (GROBA) ZAVEST - budnost * retikularni aktivacijski sistem možganskega debla • VSEBINA ZAVESTI – orientacija, zaznave, mišljenje, spomin, čustvovanje, ideje * možganska skorja

 4. MOTNJE ZAVESTI • KVANTITAVNE (BUDNOST): somnolenca sopor/stupor/letargija koma • KVALITATIVNE (VSEBINA ZAVEST): zmedenost zamračenost delirij

 5. MOTNJE ZAVESTI • Bilateralne difuzne okvare možganske skorjestrukturne/metabolne/toksini • Okvara možganskega debla– prim (krvavitev v pons) - sek (epiduralni hematom) • Kombinirana okvara možganske skorje in možganskega debla(zastrupitev, ishemija, travma, metabolna motnja..)

 6. IZGUBA ZAVESTI - VZROKI • HIPOKSIČNO ISHEMIČNA POŠKODBA MOŽGAN(respiratorna ali cirkulatorna insuficienca) • EPILEPTIČNI NAPAD • TRAVMA (intrakranialna krvavitev, možganski edem) • INFEKCIJE(meningitis, encefalitis) • ZASTRUPITVE (narkotiki, sedativi, barbiturati, etanol, ogljikov monoksid in večina toksičnih snovi v večjih količinah) • METABOLNE MOTNJE(ledvična ali jetrna insuficienca, Reyev sy, hipoglikemija, diabetes, hipotermija, hiperkapnija) • VASKULARNE LEZIJE(krvavitev, AV malformacije, tromboza) • HIPERTENZIJA

 7. NAREDI, NATO RAZMIŠLJAJ! • REANIMACIJA – OB PRVEM STIKU PREVERIMO IN OSKRBIMO OSNOVNE ŽIVLJENJSKE FUNKCIJE, LAHKO SUM NA VZROK- DUŠENJE, MOTNJE RITMA SRCA, ALKOHOL Airway Breathing Circulation • Delovna hipoteza - HETEROANAMNEZA • SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ

 8. Heteroanamneza • okoliščine dogodka, poškodba?, zastrupitev? • podatki o jemanju zdravil, drog • podatki o prejšnjem zdravljenju, kroničnih boleznih, alergiji • zadnji obrok hrane • kronološki potek bolezenskih znakov

 9. KLINIČNI PREGLED nezavestnega bolnika • Znaki poškodbe? • dihanje, cirkulacija (RR, pulz) • Telesna temperatura(↑: infekt, zastrupitev – ecstasy, kokain, salicilati; ↓ : zastrupitev – barbiturati, etanol) • Koža: izpuščaj?, znaki poškodbe? sledi vbodov? • Meningealni znaki (trd vrat, napeta fontanela) • Zadah – zastrupitve, metabolne motnje • Znaki akutnih ali kroničnih bolezni

 10. NEVROLOŠKI PREGLED nezavestnega bolnika • Položaj telesa • Globina nezavesti (AVPU, GCS) • Tip dihanja • Zenici, bulbomotorika – pregled oči • Okulocefalni refleks, okulovestibularni refleks • Krči • Motorični odgovor • Refleksi, patološki refleksi • Kornealni refleks

 11. POLOŽAJ TELESA DEKORTIKACIJSKI POLOŽAJ = roke v fleksiji, noge v ekstenziji • okvara na nivoju hemisfer ali diencefalona (destruktivna lezija, metabolna motnja) DECEREBRACIJSKI POLOŽAJ = roke in noge v ekstenziji • okvara na nivoju mezencefalona ali ponsa (destruktivna lezija, metabolna motnja) PONAVLJAJOČI MULTIFOKALNI MIOKLONIČNI ZGIBKI ALI KONVULZIJE • metabolna encefalopatija (hipoksija, uremija)

 12. Globina nezavesti • AVPU A ALERT V responds to VOICE P responds to PAIN = GCS 8 U UNRESPONSIVE • GCS – ponovljivost! (se stanje izboljšuje/slabša) GCS ≤ 8 → intenzivna terapija

 13. Tip dihanja • Cheyne Stokesovo dihanje – okvara možg polobel ali bazalnih ggl, tudi pri hipertenzivni encefalopatiji, uremiji, kongest srčnem popuščanju(ni povsem jasne lokalizacije) • centralna hiperventilacija – okvara v mezencefalonu in zgornjem delu ponsa (ponavadi vzrok kongestija pljuč) • ataktično dihanje z apneami – okvara bulbarnega dihalnega centra • depresija dihanja – odpoved bulbarnega dihalnega centra • okvara možg. skorje – normalno dihanje

 14. nezavest + hiperventilacija – pogosto kaže na metabolno motnjo - mtb acidoza (diabetes, uremija, laktacidoza, intoksikacija) - resp alkaloza (jetrna insuficienca, salicilati) • nezavest + hipoventilacija – generalizirana depresija CŽS (droge)

 15. Pregled oči • velikost in reaktivnost zenic

 16. Pregled oči položaj zrkel (NI NUJNO POVEZANO Z AK. STANJEM) očesno ozadje(krvavitve, papiledem) okulocefalni, okulovestibularni refleks – pri okvarah možg debla ugasla, pri kortikalni okvari tonična deviacija kornealni refleks (OBOJESTRANSKO) – pri okvarah možg debla ugasel

 17. Motorični odgovor • ODGOVOR NA ZUNANJE (BOLEČINSKE) DRAŽLJAJE(ODMIK, DEKORTIKACIJSKI/ DECEREBRACIJSKI VZOREC, BREZ ODG) • ZNAKI JASNE LATERALIZACIJE (HEMIPAREZA) • KITNI REFLEKSI – asimetrije!(organska okvara)

 18. DIFUZNA ali ŽARIŠČNA OKVARA

 19. PREISKAVE • laboratorijske preiskave krvi in urina (KS, ionogram, hemogram, amoniak, osmolarnost, PAAK, HbCO, jetrni testi, koagulacija, vnetni parametri, toksikološki skrining…) • CT glave • EEG • lumbalna punkcija ( ↑ICP ! ) • shrani vzorce za naknadno diagnostiko

 20. ZDRAVLJENJE • reanimacija • simptomatsko zdravljenje • specifično vzročno zdravljenje

 21. VIRI • Advanced paediatric life support, Third edition,BMJ Books; 2001 • Neubauer D. Repetitorij otroške nevrologije.Medicinski razgledi 2004 • Lavrič A. Klinična nevrološka preiskava. Medicinski razgledi 1996; 35 Suppl 4: 1-136 • Neubauer D. Nujna stanja v otroški nevrologiji, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Podiplomski študij otroške nevrologije, 2005 • Jenkins J. L. Manual of Emergency medicine, Fourth edition, Lippincot Williams and Wilkins; 2000 • Weiner H. L. Neurology for the house officer, Fourth edition, Williams and Wilkins; 1989

 22. Relativne kontraindikacije za lumbalno punkcijo • dolgotrajne ali fokalne konvulzije • žariščni nevrološki znaki (asimetrije motoričnih odzivov, refleksov..) • GSC < 13 • široke zenice • okvara okulocefalnega refleksa • decerebracijski, dekortikacijski vzorec • motnje koagulacije • papiledem • bradikardija + hipertenzija + iregularno dihanje • hipertenzija

 23. MOŽGANSKA SMRT Je dokončno oziroma nepovratno prehanje delovanja celih možganov (torej možganskega debla in možganskih hemisfer) pri osebi, ki se ji ob umetni ventilaciji vzdržuje delovanje srca in krvnih obtočil. Ko je ob upoštevanju tega navodila ugotovljena možganska smrt, je oseba s tem spoznana za mrtvo. Ministrstvo za zdravstvo RS, 5.11.1996, UL RS 512-1/96

 24. MOŽGANSKA SMRT • zenici fiksirani, široki, neodzivni • ni kornealnih refleksov • ni okulocefalnega, okulovestibularnega refleksa • ni žrelnega refleksa, ni refleksa kašlja • ni smiselnega odziva na bolečinske dražljaje * pogosto kitni refleksi, celo umaknitveni refleksi