XIII - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XIII PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 2
XIII
97 Views
Download Presentation
roanna-abbott
Download Presentation

XIII

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Utgångsgruppering 1916 års krigsplanläggning V XV 1. armén IV Strategisk reserv I XIV Kav III XIII XII 3. armén XI

  2. Krigsfall Ryssland/England Kav 1. armén I II V XV IV XIV XIII 3. armén III XII XI